23 | 02 | 2018
Laatste Toevoegingen Avifauna Forums!
Mededelingen, Excursies, Lezingen e.d. documentaire Arjan's Big year in Groninger forum (1)
Wilster Fri 23 Feb 2018 0:52:23

Mededelingen, Excursies, Lezingen e.d. WGK oproep 24 februari 2018 integraal roofvogels tellen (1)
Madeleine Postma Tue 20 Feb 2018 11:09:20

Mededelingen, Excursies, Lezingen e.d. Foto-avond Antarctica (1)
mbot Mon 19 Feb 2018 10:17:19

Waarnemingen Broedseizoen slechtvalken Gasuniegebouw 2018 (2)
MaartenJansen Fri 16 Feb 2018 17:38:16

Mededelingen, Excursies, Lezingen e.d. SOVON BMP opfris/oriƫntatie avond 8 maart! (2)
wimvanboekel Tue 13 Feb 2018 19:45:13

Excursie Borkerner Paradies mei 2016

Verslag excursie Borkener Paradies

Mei 2016

Auteur: Marcel Wolfs

Niet voor het eerst strijkt Avifauna Groningen neer in het Borkener Paradies voor een mooie excursie.
Voor mij is het wel de eerste keer dat ik dit gebied bezoek, en ik heb hoge verwachtingen bij het mij voorspelde groot aantal nachtegalen dat in het gebied huist.
Het gebied is gelukkig gemakkelijk te vinden; de Tom-Tom leidt mij rechtstreeks "Zum Paradies", alwaar ik mijn auto parkeer langs de kant van de weg in het veld. Ik ben er het eerst, en neem een voorgift op de dag met een fazant, koekoek, en grasmus.
Als snel komen de andere excursie deelnemers ook aan, en gaan we met een klein en select groepje liefhebbers het gebied in. Eerst een waterplas, eigenlijk een stuk Ems die over een kleine afstand onder grond en wandelaar wordt doorgeleid: blauwe reiger, grote zilverreiger, fuut, meerkoet, wilde eend en knobbelzwaan. Nog geen 100 meter verder het gebied in, is het meteen al raak en fluit een nachtegaal er uitbundig op los. Even verderop in een rietkraag ratelt een sprinkhaanzanger, en laten een groene specht en nachtegaal nummer 2 en 3 laten zich horen. Bij de Ems vliegt een steltloper voor ons weg; waarschijnlijk maar niet zeker een witgat. Op de terugweg lopen we door een landschap met rivierduinen. Boompieper en graspieper zijn mooi te bewonderen, en in de bosrand weer meerdere nachtegalen. We blijven zitten om van het gezang te genieten en een nachtegaal te spotten, maar dat lukt niet. Althans gedeeltelijk niet want het concert is van hoge kwaliteit, maar de artiest houdt zich verborgen. Tot een uur of half negen zingt de nachtegaal door totdat uiteindelijk een grote groep wandelaars langs komt en het beest het voor gezien houdt.
Verdere soorten die we hebben waargenomen zijn zwartkop, vink, tjiftjaf, fitis, winterkoning, koolmees, pimpelmees, groenling, ringmus, boerenzwaluw, boomkruiper, boomklever, spreeuw, merel, zanglijster, kievit, houtduif, turkse tortel, zwarte kraai, aalscholver en scholekster.

borkener paradies kaartje

Gezien het nog vroege uur waarop het rondje Borkener Paradies is afgerond, besluiten we om op de terugweg nog te stoppen bij het Bargerveen.
Bij het bezoekerscentrum van Natuurmomumenten staan enige schermen met uitkijkgaten die uitzicht bieden op een plas en een stuk moerasland. Een paartje kneu laat zich hier mooi bewonderen, en een tuinfluiter zingt zijn lied. Op de plas zitten een paar grauwe ganzen en krakeenden, verder weg boven water foeagareren enige zwarte sterns en visdieven. In de lucht een veldleeuwerik, kokmeeuwen, en een grote kolonie huiszwaluwen.
In het bezoekerscentrum maakt een zeer enthousiaste boswachter nog melding van de aanwezigheid van witwangstern, witvleugelstern, roodpootvalk, draaihals, grauwe klauwier, dwergmeeuw, geoorde fuut, en Noordse kwikstaart. De "interessante" plekken in het gebied zijn echter een uur lopen (en dan weer terug), en gezien de tijd is dit niet meer haalbaar. Allicht wordt dit avontuur nog een keer vervolgd....

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Avifauna Groningen op Twitter