20 | 04 | 2018

Excursies Avifauna Groningen 2018

Op deze pagina vindt u aankondigingen van en informatie over geplande excursies voor het jaar 2018.
Pro memorie is op deze pagina ook nog informatie over excursies uit 2017 na te slaan.

Aankondiging excursies 2018

De volgende excursies staan gepland voor de eerste helft van 2018: 

* za 14 april: Weidevogelexcursie - Wommels
Aanmelden vóór zondag 8 april.

* za 26 mei / zo 27 mei : Op zoek naar de nachtzwaluw - Bargerveen
Max. 30 deelnemers; op volgorde van aanmelding.

* vr 12 oktober - zo 14 oktober: Jubileumexcursie Helgoland
Aanmelden vóór 1 mei. Max. deelnemers: 24.

 

Zaterdag 14 april 2018: Weidevogelexcursie - Wommels

Centraal in deze excursie staat de grutto. Zoals bekend gaat het met deze weidevogel niet goed. Vanaf de jaren ’80 is het aantal broedparen van deze soort meer dan gehalveerd (zie onderstaand plaatje)

broedvogeltrend grutto

Er zijn verschillende redenen voor de achteruitgang. Belangrijke factoren zijn ontwikkelingen in de agrarische sector, met name ontwatering en vroeg maaien.
Vogelbescheming Nederland zet op verschillende manieren in op het beschermen van weidevogels, waaronder de grutto. Er is bijvoorbeeld een grootschalige media campagne gestart met de slogan “Red de rijke weide”. Daarnaast werkt de Vogelbescherming samen met een netwerk van ongeveer 100 “weidevogelboeren”. Deze weidevogelboeren voeren actief beheer dat er op is gericht om de weidevogelpopulatie in stand te houden.

In deze excursie zal een bezoek worden gebracht aan de boerderij van weidevogelboer Murk Nijdam in Wommels. Murk zal tijdens de excursie het gevoerde weidevogel beheer uitleggen, en hij zal een rondleiding over zijn land leiden. Een impressie is te vinden op http://www.wommels.nl/images/stories/Nieuws/2013/kwartaal1/Weidevogels.pdf

Een overzicht van soorten die de afgelopen jaren op het land van Murk hebben gebroed is te vinden op https://www.redderijkeweide.nl/boer/murk-nijdam/.

De excursie zal plaatsvinden op zaterdag 14 april. Er wordt om 12.00 uur verzameld bij winkelcentrum Kostverloren, J. van Ruysdaelstraat. Kosten bedragen € 5 per persoon, exclusief reis-/benzinekosten (voor meerijders).

Aanmelden voor de excursie kan door een email te sturen naar excursies at avifaunagroningen punt nl.
Deadline voor aanmelden is zondag 8 april.

 

Zaterdag 26 mei / Zondag 27 mei: Op zoek naar de nachtzwaluw - Bargerveen

Het Bargerveen is een Natura 2000 gebied in het Zuid-Oosten van de provincie Drenthe, dat de meeste vogelaars wel zullen kennen.

Wellicht ten overvloede toch een korte introductie. Het Bargerveen is het laatste Nederlandse restant van het oorspronkelijke Boertangermoeras dat zich rond 5000 voor Christus uitstrekte in V-vorm van Groningen-stad, naar Lingen (Duitsland), naar Bourtange. Door ontginning van het veen voor turf en ontwatering of afbranding van het veen om geschikte landbouwgrond te creëren, is er van het Boertangermoeras nog maar een klein stuk over.
Het probleem dat door menselijk ingrijpen voor de overgebleven hoogveengebieden ontstond is, kort gezegd, verdroging. Door deze verdroging kan veenmos niet meer groeien, en stopt de vervening. Van de oorspronkelijke hoeveelheid hoogveen in Noord-West Europa, is er momenteel maar een zeer klein deel (1-10%) over.
Ook in het Bargerveen is verdroging een probleem. Het gebied ligt hoger dan het afgegraven omringende land, en kan zodoende onvoldoende water vasthouden. Om die reden is er recent (2017-2018) rondom het Bargerveen een aantal bufferzones ingericht met waterbekkens. Deze dienen om  er voor te zorgen dat water minder gemakkelijk wegstroomt uit het gebied.
Wat de aanwezige avifauna betreft biedt het Bargerveen een broedplaats aan bijvoorbeeld grauwe klauwier, nachtzwaluw, watersnip, geoorde fuut, en porseleinhoen.

De excursie naar het gebied zal beginnen met een lezing over het gebied. In deze lezing zal de recente en minder recente geschiedenis van het gebied aan bod komen, en zal de avifauna van het gebied worden toegelicht. Aansluitend aan de lezing zullen we in de avondschemering het gebied intrekken voor een nachtelijke excursie.

De volgende ochtend volgt een ochtendexcursie door het gebied.
De lezing en beide excursies zullen worden geleid door Erik Bloeming. Erik is boswachter in het Bargerveen, en hij heeft in 28 jaar tijd 224 verschillende vogelsoorten in het gebied waargenomen (waarneming.nl). Hieruit blijkt dat Erik met recht een expert mag worden genoemd voor de avifauna van het gebied.

 Programma:

Zaterdag 26 mei 2018
18.00 Eventueel gezamenlijk eten
19.30 Lezing Bargerveen
21.30 Nachtexcursie Bargerveen
24.00 Einde

Zondag 27 mei
8.00 Ochtend excursie Bargerveen (eventueel vroeger op de ochtend)
11.30 Einde

Praktisch:

Uitgaande van 20 deelnemers bedragen de kosten ongeveer € 20 p.p. (bij meer of minder deelnemers zullen de kosten iets hoger of lager uitvallen). Aan de excursie kunnen 25-30 mensen deelnemen.
Aanmelding kan door een email te sturen naar excursies at avifaunagroningen punt nl en is op basis van eerst komt, eerst maalt.

Voorafgaand aan de excursie kan er gezamenlijk worden gegeten. Dit zal ad hoc en/of naar wens van de deelnemers worden georganiseerd.

Tijdens of na de ochtendexcursie is het mogelijk om een broodlunch of warme maaltijd te bestellen. Deze kan worden genuttigd in het veld of in de boerderij waar de excursie eindigt. Ook dit zal naar de wens van de deelnemers worden geregeld.

Overnachten kan op verschillende campings, vakantiehuisjes en B&B’s. Zie voor opties: http://www.hetdrentseveenland.nl/index.php/de-leden/overnachten.

 

 

Vrijdag 12 oktober - zondag 14 oktober 2018: Jubileumexcursie naar Helgoland

Helgoland is een Duits eiland in de Noordzee. Het eiland is een belangrijke broed- en pleisterplaats voor zeevogels uit het Noordzeegebied, en voor trekvogels van verder noordelijk. Een impressie van “Helgoland” is hier te vinden.

Op vrijdag 12 oktober wordt om 7.30 uit Groningen vertrokken. Verwachte aankomsttijd op Helgoland is 12.45 uur. Er wordt gevaren vanaf Cuxhaven.
De terugreis begint op zondag 14 oktober om 16.30, en de terugkomst in Groningen wordt verwacht rond 21.00.
Overnachtingen vinden plaats in de lokale jeugdherberg.

Kosten voor deelname aan de excursie bedragen rond de € 155 per persoon. Dit is exclusief reiskosten van en naar Cuxhaven. Wel inbegrepen zijn overnachtingen, ontbijt en 1x diner (vrijdag) in de jeugdherberg, en de retour tickets voor de boot. Overige kosten, zoals lunch, diner op zaterdag en een eventuele excursie naar Düne zijn voor eigen rekening.

Aan de excursie kunnen 24 personen deelnemen. De excursie is alleen voor leden: Gezinsleden kunnen maximaal 2 personen opgeven, overige leden 1.
In verband met reserveringen (boot, jeugdherberg) geldt: de deadline voor aanmelding is 1 mei a.s..
Aanmelden kan door een email te sturen naar excursies at avifaunagroningen punt nl èn het verschuldigde bedrag over te maken. De aanmelding is pas compleet als het excursiebedrag van €155 is overgemaakt naar NL90INGB0002015418 t.n.v. Avifauna Groningen te Groningen o.v.v. "Excursie Helgoland" + naam en postcode .
Voor vragen, opmerkingen en andere zaken betreffende deze excursie kan contact worden opgenomen met de excursiecommissie (excursies at avifaunagroningen punt nl).

 

 

 

Pro memorie: Excursies Avifauna Groningen 2017

 

Avifauna leden-excursie naar de Elbe (mei 2017)

Wanneer: woensdag 24 mei t/m zondag 28 mei 2017
Aanmelding: vóór 10 april bij Jeroen Niezen via de mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wil je altijd al graag een sperwergrasmus zien? In het arcadische landschap van de Elbe ter hoogte van de voormalige grens met Oost-Duitsland is de kans daarop wel heel groot! Avifauna organiseert voor de vierde keer een meerdaagse kampeerexcursie naar dit vogelparadijs. In de bijlage vindt je alle details. Als je mee wilt gaan dan willen we graag het volgende weten:
- namen deelnemers, adres, mobiel nummer en mailadres
- wanneer kom je precies?
- hoe reis je, wie neem je mee?
- neem je zelf fiets(en) mee?

Opgave is op volgorde van aanmelding, vol is vol! Op basis van de werkelijke opgaven gaan we proberen om eventueel meer plekken op de camping te reserveren, maar het is afwachten of dat lukt.

Wie alvast in de stemming wil komen vindt hier op de site van Avifauna alvast een mooi verhaal van Ana Buren.