22 | 04 | 2018

Verslag: lezing van André Eijkenaar over Kerkuilen in de provincie Groningen

Datum: 18 oktober 2017

De eerste lezing van Avifauna Groningen voor het winterseizoen 2017/18 vond plaats op 18 oktober en was zeer geslaagd. Met een opkomst van bijna 40 leden en niet-leden was de zaal mooi gevuld. Na een korte inleiding en welkom door de lezingencommissie ging de presentatie van start.

Eijkenaar vertelde een boeiend verhaal over alle uilensoorten in de provincie Groningen en dan in het bijzonder de Kerkuil. Met behulp van schitterende foto’s van de uilen en hun prooien (muizen) werd een overzicht gegeven van de broedbiologie, geslachtsverschillen, migratie, bedreigingen en het beschermingswerk, en alles wat daarbij komt kijken.

  
(fotograaf: André Eijkenaar)

 

Na een uur was er een pauze en konden we even bijkomen van de boeiende verhalen over het nachtelijk bivakkeren op de zolder van een boerderij om een nest kerkuilen te fotograferen (terwijl boer en boerin in een aanpalend vertrek lagen te slapen) tot het uitpluizen van braakballen.

Na de pauze werd er nog ingegaan op de afname van deze schitterende vogels en wat de werkgroep zelf allemaal in het werk zet om de bescherming zo optimaal te laten verlopen. Ook hierbij kwamen weer schitterende foto’s voorbij die André had genomen in het “veld”.
Na tienen was de boeiende lezing afgelopen en werd André bedankt met de traditionele Knol’s Groninger koek en een cadeaubon en uiteraard een verdiend applaus van de aanwezigen.

De volgende lezing is op woensdag 22 november en dan gaat de werkgroep Grauwe Kiekendief een lezing geven over het eerste broedgeval van de Steppekiekendief in de provincie Groningen.

De lezingencommissie, Haren 30 oktober 2017