20 | 04 | 2018

Reitdiepdal
Groningen, Adorp, Winsum, Garnwerd, Aduard

door: Aaldrik Pot


reitdiepdalGebied

Weidse kleigraslanden ten noorden van stad Groningen. Vooral in eind oktober - november soms grote groepen (honderden tot duizenden) doortrekkende goudplevieren. Meeste kans daarop in het Reitdiepdal tussen Groningen en Winsum, in de Winsumermeeden ten zuidoosten van Winsum en direct ten noorden van de lijn Winsum-Onderdendam-Middelstum.

In het winterseizoen verspreide groepjes smienten, plaatselijk kleine aantallen (tientallen) kleine zwanen en af en toe slechtvalk.
In het voorjaar plaatselijk weidevogels, o.a. in reservaten van het Groninger Landschap zoals Paddepoelsterpolder direct ten noorden Groningen, maar de stand is in het algemeen de laatste jaren nogal teruggelopen.
Daarnaast kans op roepende kwartels, oeverzwaluwen in de Reitdiepdijk en blauwborst in de met riet begroeide sloten.

goudplevier
Goudplevieren. Foto: Ana Buren

____________________

Links:


JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.