20 | 04 | 2018

Zuidelijk Westerkwartier
Oude Riet, Boerakker, Noordwijk

door: Aaldrik Pot

Gebied

Veenweidegebieden met reservaten voor onder andere weidevogels. In enkele reservaten nog broedende watersnippen. Beste plek met goede kans op meerdere baltsende watersnippen: reservaat de Oude Riet aan het Dwarsdiep tussen Boerakker en Noordwijk, in het bijzonder rond de Lietsweg en rond de uitkijktoren bij de fietsbrug over het Dwarsdiep.
Hier ook kans op slobeend, zomertaling, kwartelkoning en wulp. In het moerassige gebied ten oosten van de uitkijktoren veel bosrietzangers en verder rietzangers, sprinkhaanzanger en bruine kiekendief.

regenwulp

Andere plekken met broedende watersnippen en behoorlijke aantallen van de gewone weidevogels als grutto en tureluur: Grootegastermolenpolder (te overzien vanaf de Caspar Roblesdijk ten noorden van Grootegast) en aangrenzende Polder Bombay (gedeeltelijk te overzien vanaf de weg Bombay aan de zuidrand en de weg De Mieden aan de noordrand).
In de elzensingelgebieden in april en mei veel regenwulpen.

Foto: Ana Buren.

Links:

_____________________