20 | 04 | 2018

Oosterpolder

door: Guido Meeuwissen
luchtfoto van de Oostpolder

 

Gebied

De Oosterpolder is een veenweidegebied op laagveen, in het dal van de Hunze. Het totale oppervlak van de polder is 669 ha, waarvan sinds 1999 80 ha als natuurontwikkelingsgebied wordt beheerd door het Groninger Landschap. Het gebied wordt begrensd door de spoorlijn Onnen Hoogezand - de Waterhuizerweg - de Ruigelaan - en de nieuwbouwwijken Oosterhaar en de Mikkelhorst.

Vogelwijkwand

 
 Kijkscherm in de Oosterpolder. Foto: Ana Buren.  

In de polder liggen een aantal petgaten, die zijn ontstaan na diepe vervening, deze petgaten zijn verland en begroeid met elzenbroekbos. Deze ontoegankelijke elzenbroekbosjes liggen langs het Veendijkje en de Waterhuizerweg. Sinds mensenheugenis ligt er een oude, verlande Eendenkooi, nu in gebruik als Strooiveld van de C.V.N. Langs het goederenlijntje veel ruige overhoekjes.

Het noordelijk deel van de polder staat 's winters onder water, bij de eendenkooi is een plas gegraven en een kijkschutting geplaatst. In het gebied loopt zowel een wandelpad, als een laarzenpad naar de Waterhuizerweg en de wijk Oosterhaar.


Vogels en zoogdieren

In de polder zijn 60 broedvogelsoorten vastgesteld, o.m. kleine plevier, watersnip, havik, buizerd, koekoek, roodborsttapuit, boompieper, en sprinkhaanrietzanger. Boomvalk en patrijs zijn voormalige broedvogels. Tot nu toe zijn er (regelmatig) gezien de ooievaar, lepelaar, slechtvalk, boomvalk, velduil, kemphaan, kwartel, tapuit en de ortolaan.
Als Zoogdieren komen voor:Ree, vos en steenmarter.

Het gehele jaar door valt wel wat te beleven, vooral in de winter bij de schutting voor de plas. Er staan infopanelen van Het Groninger Landschap.

_________________________

Links: