20 | 04 | 2018

Friesche Veen

door: Ana Buren

 friescheveen

Oppervlakte: 78 hectare.
Eigenaar/beheer: vereniging Natuurmonumenten.
Ligging: net over de provinciegrens in Drenthe, 1 km ten noorden van Paterswolde.


Gebied

Het Friesche Veen is een laagveengebied in het stroomdal van de Drentsche Aa dat voornamelijk uit moerasbos (elzenbroekbos), rietlanden en water bestaat. Het meer is ontstaan door veenafgraving in de eerste helft van de negentiende eeuw, door Friese veenstekers. Op de legakkers werd het opgebaggerde veen gedroogd. De meeste hiervan zijn door golfafslag verdwenen, maar de langgerekte eilandjes zijn nog zichtbare restanten.
Op een klein eilandje aan de zuidkant staat een vogelkijkhut die via een bruggetje bereikt kan worden.

 

Vogels

friescheveen  
Toegang naar de kijkhut. Foto: Ana Buren.  
In de schuur naast het café Het Friescheveen aan de Meerweg huist een kolonie Boerenzwaluwen. In de rietkragen, vindt men Kleine Karekiet, Rietzanger en Rietgors. Vanuit de kijkhut heb je zicht op een kolonie Aalscholvers, Fuut, Brilduiker, Nonnetje, Grote Zaagbek, Smient, Kuifeend, Wintertaling, Nijlgans.
In 2007 werd er voor het eerst een Zeearend waargenomen: ‘Vanuit vogelkijkhut bij de plas schitterend kunnen volgen hoe zeearend een havik(vrouw) met prooi achterna zat.’ De laatste keer dat de Zeearend er werd gezien was in 2009.
Verder: IJsvogel, Kleine en Grote Bonte Specht, Blauwborst.
Bijzonderheden: Rosse Franjepoot, Visarend, Witvleugelstern, Zwarte Zwaan.


Toegankelijkheid

Er loopt een (voor rolstoelen niet begaanbaar) wandelpad door het gebied over de dijk die ten oosten en zuiden van het meer ligt. Het is er verboden voor fietsen. Een goed vertrekpunt voor een wandeling is bij het café Friescheveen aan de Meerweg dat een terras aan het water heeft. Daar kan men een ijsje eten en eventueel een kano of een roeiboot huren. Vanaf de Hoofdweg in Paterswolde is het gebied te bereiken via de Frieselaan of via het natuurgebied Vennebroek.

____________________

Links: