20 | 04 | 2018

Piccardthofplas

door: Ana Buren

piccardthofOppervlakte:39 hectare.
Eigenaren: Vereniging Natuurmonumenten/Suikerunie.
Beheer: Vereniging Natuurmonumenten.
Ligging: aan de Paterswoldse Weg en het tuinderscomplex Piccardthof in het zuiden van de stad Groningen.


Gebied

De Piccardthofplas was oorspronkelijk slechts een klein recreatieplasje naast de amateurtuindervereniging de Piccardthof, op enige afstand van Stad. Rond 1958 werd op deze plek zand gewonnen voor de aanleg van de A7. Aanvankelijk waren er plannen om de plas te gebruiken om afval van de suikerbietenindustrie te dumpen. Vanwege verzet van natuurliefhebbers en omwonenden werd dit niet ten uitvoer gebracht.
Door nieuwbouw is de locatie inmiddels opgeslokt door Stad en een stadswijk geworden. De plas zelf en de oeverzones vormen een mooi natuurgebied en een belangrijke ecologische verbinding tussen de Peizer- en Eeldermaden, de Hoornse Plas, het Paterswoldse Meer en de Drentse Aa.


Vogels en andere dieren

ijsvogel  
IJsvogel
 

Vogels op de oevers van de Piccardthofplas zijn: IJsvogel, Buizerd, Havik, Sprinkhaanzanger, Rietzanger, Oeverzwaluw, Koekoek en Watersnip.
Bijzonderheden: Roodsnavelpijlstaart, Visarend, Waterral, en Wielewaal.
Vooral als er ijs op de plas ligt zijn de overwinteraars mooi te zien vanaf de Paterswoldseweg: Smient, Grote Zaagbek, Brilduiker, Kuifeend, Pijlstaart, Nonnetje, Slobeend, Dodaars en Roerdomp.
Op de Piccardthof vind je (als je geluk hebt) Ransuil, Barmsijs, Bosuil, Kleine Bonte Specht en Appelvink.
De Piccardthofplas is in opdracht van Natuurmonumenten onderzocht door leden van de duikersvereniging Hydrofiel, zodat het nu goed bekend is welke dieren erin huizen. Enkele bijzonderheden zijn: rivierdonderpad, de kleine modderkruiper, de Amerikaanse rivierkreeft en de Chinese wolhandkrab. Schrik niet als je er een ringslang aantreft. Ze zijn niet giftig en ongevaarlijk voor de mens.


Toegankelijkheid

In de aangrenzende Piccardthof bevindt zich de toegang naar een pad dat uitkomt bij een vissteiger aan het water. Aan de Schweitzerlaan kan men een idyllisch schiereilandje betreden van waaruit de hele plas is te overzien.
Natuurmomenten heeft in 2006 samen met het Martini Ziekenhuis een project opgezet dat o.a. moet leiden tot een rolstoeltoegankelijke wandelroute van de binnentuin van het Martini Ziekenhuis naar een nog te bouwen vogelkijkhut aan de Piccardthofplas.
Aan de Paterswoldse Weg heb je direct zicht op de plas vanaf het 200 meter lange scherm van roestbruin staal dat ontworpen is door monumentaal vormgever Noud de Wolf. Eveneens van hem is het kunstwerk aan de overkant boven op de heuvel, waarvandaan je een magnifiek uitzicht hebt op de plas en omgeving.

____________________

Links: