22 | 03 | 2018

Ringplaats: Amsweer

geelgorzen


Waarom vogels ringen?

Het is een methode om vogels te merken, voor wetenschappelijk onderzoek. men gebruikt dit hulpmiddel om allerlei vraagstellingen te beantwoorden. Nu is het merken van een vogel pas interessant als hij wordt teruggevonden. Voor betrouwbare conclusies moeten we bovendien niet de afzonderlijke terugmeldingen bekijken, maar die van een hele groep tegelijk. Het gaat daarbij om het verschil tussen plaats, tijd en aantal van de geringde vogels. Het ringonderzoek is uit op een zo groot mogelijk aantal vogels te ringen en hiervan terugmeldingen te krijgen. Het ringen van vogels maakt studies mogelijk naar kleurschifting en trekgedrag, sociale structuren, verschil in levensduur en jaarlijkse sterfte.


Slibdepot Amsweer:  provinciaal  natuurgebied aan de zuidzijde van het Eemskanaal

Sinds April 2008 worden op het slibdepot Amsweer op het terrein van de Provincie Groningen vogels gevangen met behulp van mistnetten. Het terrein is ooit opgespoten met slib afkomstig uit het Eemskanaal.

Vanaf april 2009 is het slibdepot Amsweer een Constant Effort Site (CES) plek, waar eens in de tien dagen van half april wordt getracht broedvogels te vangen. Het project loopt door tot half augustus waardoor ook de uitgevlogen jonge vogels gevangen kunnen worden. Door CES over een aantal jaren ( min 5 jaar) zo lang mogelijk te maken kun je iets zeggen over het gebruik van het terrein door broedvogels en de reproductie van jonge vogels. Komen ieder jaar de oude vogels terug om te broeden en wat zijn de overlevingskansen van de jonge vogels? Er wordt gevangen met gemiddeld 100 m mistnetten, die verspreid over het terrein zijn opgesteld.

De vogel wordt met een speciale aluminiumring (met inscriptie) geringd; deze wordt uitgegeven door het vogeltrekstation. Tevens worden andere gegevens van de vogel genoteerd voor het onderzoek, zoals: datum en tijd van de vangst, leeftijd en geslacht van de vogel en nog een aantal maten van de vogel.

Leuke vangsten zijn in het proefjaar 2008 al gevangen: Bonte Vliegenvanger, Grote Bonte Specht, Grauwe Klauwier, Gekraagde Roodstaarten en veel Zanglijsters.

Email : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

goudhaan01kl

Goudhaantje

grauweklauwier01kl

Grauwe Klauwier

keep01kl

Keep

koperwiek01kl

Koperwiek