22 | 03 | 2018

Ringplaats: "De Baggerputten"


CES-project "De Baggerputten" te Slochteren

Rinus DilleropVanaf begin jaren 80 wordt in het natuurgebied van Staatsbosbeheer "De Baggerputten" onderzoek verricht aan broedvogels. Bij dit onderzoek worden broedvogels geïnventariseerd volgens de BMP1 methode van SOVON2. In 1995 is begonnen met behulp van een vaste opstelling van vangnetten (CES3) vogels te vangen en deze te voorzien van een ring. Door vogels individueel te kenmerken, door een ring met een uniek nummer, kun je zeggen of dezelfde vogels ieder jaar terug komen op hun vaste broedplaats.

Broedvogelgegevens

Gegevens over broedvogels worden al vele jaren op een gestandaardiseerde methode verzameld, waarbij inventariseerders al vroeg uit hun bed moeten om gegevens te verzamelen in het gebied waar een bepaalde vogelsoort een territorium heeft. Deze BMP methode geeft een goed beeld als het gaat om veranderingen in de broedvogelpopulatie in een gebied (zeker als een gebied door dezelfde persoon een aantal jaren wordt geïnventariseerd).
Wat door deze methode niet kan worden onderzocht is of vogels, die in het ene jaar in een gebied een territorium hebben, het volgende jaar opnieuw een territorium bezetten in dat gebied. Bovendien levert deze methode geen gegevens over plaatsvastheid, overlevingskansen, geslacht en leeftijd van voorkomende vogels in het gebied.
Door middel van het vangen en ringen van vogels worden dit soort gegevens wel verzameld (CES). Op basis van deze gegevens kan een goed beeld worden gevormd van diverse vogelsoorten (populatieopbouw, leeftijdklasse, sterftecijfers etc.).

koperwiek01kl.jpg

Koperwiek

zwartkop01kl.jpg

Zwartkop

bokje08kl.jpg

Bokje

kleinekarekiet02kl.jpg

Kleine Karekiet

braamsluiper01kl.jpg

Braamsluiper

Rinus DilleropIn Nederland worden op verschillende plaatsen dit soort onderzoeken verricht. Geschikte gebieden om CES onderzoek uit te voeren zijn o.m. rietvelden, struwelen en bosgebieden waar een trage succesie plaatsvindt. Doordat op meerdere plaatsen in Nederland op de zelfde manier wordt gevangen (CES), kunnen de verzamelde gegevens onderling goed worden vergeleken (trekroutes, populatieopbouw van een bepaalde vogelsoort enz).

Vogelsoorten

Vogelsoorten die in "De Baggerputten" worden gevangen zijn o.a.: Boompieper, Bosrietzanger, Fitis, Gekraagde Roodstaart, Grasmus, Grote Bonte Specht, Heggemus, Kleine Karekiet, Koolmees, Matkop, Merel, Pimpelmees, Rietgors, Rietzanger, Roodborst, Sprinkhaanzanger, Staartmees, Tjiftjaf, Tuinfluiter, Vink, Vlaamse gaai, Winterkoning, Zanglijster en Zwartkop.

Rinus Dillerop Email : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Herman Bouman (assistent vanger)