20 | 03 | 2018

Eemshaven: Sneeuwuilen aangetroffen op Russiche Schip!

 

bericht:01-11-2001

Op een Russisch Vrachtschip zijn 2 Sneeuwuilen aangetroffen, die tijdens een storm in Groenland aan boord waren gekomen, de bemaning wou ze doorverkopen aan een dierentuin, maar omdat het hier om uitheemse diersoorten gaat zijn ze in beslag genomen en tijdelijk ondergebracht bij Vogelopvangcentrum `De Fugelhelling' in Ureterp, daarna worden ze later weer uitgezet in Scandinavië.

 

aanvullend bericht:05-11-2001

De Uilen zijn ondekt door doanier Ludolf Wieringa, die heeft samen met Klaas Kuiper van het scheepspastoraat bemiddeld dat de uilen naar de fugelhelling zijn gegaan.

De uilen zijn niet in beslag genomen, maar vrijwillig afgestaan. De bemanning en de kapitein van de Neringa hebben alle medewerking verleend en de uilen drie weken verzorgd. In eerste instantie was er nog een derde uil, maar die heeft het niet overleefd. Het bemanningslid dat de vogels verzorgd heeft wilde ze naar de dierentuin van Tallin (Estland) brengen zodat ze daar verzorgd konden worden. Een van de vogels was echter dusdanig verzwakt dat hij de vijfdaagse reis naar Estland waarnschijnlijk niet zou overleven en daarom is besloten om de vogels naar Ureterp te brengen. Er is geen proces-verbaal opgenomen en dus kun je ook niet spreken van in beslag nemen.