20 | 03 | 2018

Atlas- en/of kilometer blokken.

Het Atlasblok wordt gekarakteriseerd door twee getallen verbonden door een liggend streepje.
Het eerste getal is het nummer van de topografische kaartbladenschaal 1:50.000.
Het zijn deze kaarten die in de atlas zijn opgenomen, alleen iets kleiner gedrukt om de atlas hanteerbaar te houden.
De schaal waarop de kaarten nu zijn weergegeven is 1:80.000.
De nummers van de kaartbladen staan boven elke kaart aangegeven.
Elk kaartblad is verdeeld in een oost en een west deel, met hetzelfde nummer.
Beide delen zijn op twee naast elkaar liggende bladzijden gedrukt waardoor steeds bij het openslaan van de atlas het volledige kaartblad voor U ligt.
In Figuur 1 wordt aangegeven hoe voor het oostelijk en het westelijk deel van kaartblad 7 het tweede getal van het atlasbloknummer tot stand komt.
Dit vindt plaats door eenvoudig van links naar rechts te nummeren per rij en per blok.

WEST
OOST
7-11 7-12 7-13 7-14 7-15 7-16 7-17 7-18
7-21 7-22 7-23 7-24 7-25 7-26 7-27 7-28
7-31 7-32 7-33 7-34 7-35 7-36 7-37 7-38
7-41 7-42 7-43 7-44 7-45 7-46 7-47 7-48
7-51 7-52 7-53 7-54 7-55 7-56 7-57 7-58

 

Figuur 1: De Atlasblok indeling van kaartblad 7

Het Atlasblok 7-47 is aangegeven.

Het Kilometerblok is een verdere verdeling van het Atlasblok.
Daarbij wordt opnieuw een getal van twee cijfers toegevoegd aan het bestaande bloknummer volgens hetzelfde telsysteem.

Figuur 2 laat dit in een voorbeeld zien.

11 12 13 14 15
21 22 23 24 25
31 32 33 34 35
41 42 43 44 45
51 52 53 54 55

Figuur 2: Atlasblok: 7-47.

Het Kilometerblok: 7-47-42 is aangegeven.