22 | 04 | 2018

Weblog Martijn Bakker
Koekoek 2012

woensdag 8 augustus 2012

Einde broedseizoen

2012-06-26koekoekTenminste voor mij en de volwassen Koekoeken.
Koekoek nr. 6 en nr. 7 hebben het nest inmiddels ook succesvol verlaten. Er zullen ongetwijfeld nog wel ergens jonge Koekoeken zitten (vrouwtjes kunnen tot begin juli eieren leggen), maar het gros is nu wel uitgevlogen.

Om het aantal Koekoeken in de provincie vast te kunnen stellen zal er goed naar de waarnemingen die zijn gemeld gekeken moeten worden en dit is geen eenvoudige klus. Het inventariseren van Koekoeken in een BMP gebied is al lastig, laat staan in de hele provincie.
Ik heb gedurende het broedseizoen in vier gebieden gezocht naar nesten van waardvogels van de Koekoek. Deze waardvogels waren Kleine Karekiet en Bosrietzanger. In totaal heb ik 71 nesten gevonden van Kleine Karekiet en drie van Bosrietzanger (minder intensief naar gezocht). Van die 74 nesten waren tien geparasiteerd door Koekoek en allen bij Kleine Karekiet. Van die tien zijn zeven eieren uitgekomen. Drie eieren waren onbevrucht (vrouwtje Veendiep). Van die zeven jongen zijn er helaas twee gepredeerd. En ik zeg "helaas", maar eigenlijk moet ik zeggen "maar twee" want de sterfte bij jonge Koekoeken is hoog en dan is dit een toch een geweldig resultaat lijkt mij. Van de zeven jongen vijf succesvol. En met succesvol wordt bedoeld "als tenminste één jong het nest verlaat".

Ze zullen heus niet allemaal Afrika bereiken maar wie weet wordt er ooit nog een teruggevangen. Vanaf het eerst gevonden koekoeksei op 3 juni tot en met de laatste controleronde heb ik veel tijd in het zoeken naar nesten gestopt. Het is soms een zware klus (weet Ana nu ook alles van), maar het blijft boeiend en ondanks mijn vele jaren ervaringen met nestonderzoek leer je eigenlijk elk jaar wel weer iets nieuws. Over gedrag van vogels bij het nest, over predatie, nestbouw, tweede broedsels en ga zo maar door.
Wat ik dit jaar zelf wel leuk vond was dat er in Veendiep nu een tweede vrouwtje binnen één gebied haar eieren legt. Dit had ik zelf nog niet eerder waargenomen.

2012-06-26koekoeksnestvankleinekarekieAltijd jammer als het broedseizoen weer voorbij is. Je bent drie maanden intensief hiermee bezig geweest en alles houdt dan ineens op.
Fred Hustings (SOVON) noemt dit "het lege nestsyndroom" en zo voelt het inderdaad wel een beetje.

Als er nog een Grauwe Gors komt zal ik nog wat dieper ingaan op het onderzoek en dit toevoegen aan het artikel "soort van het jaar".

Bij deze wil ik iedereen bedanken die het weblog heeft gevolgd en wie weet: een herhaling voor volgend jaar. Maar dat hangt af van de soort (Paapje, zeer moeilijk te vinden).
En ik wou Leon luijten nog even bedanken voor de geleverde info van koek nr.7 (woont hij vlakbij).
 
Wachtend op het volgend broedseizoen (en dat duurt lang als je niet van de winter houdt), hopenlijk tot volgend jaar.
 
Mvg
Martijn Bakker

zaterdag 28 juli 2012

Bedelrondje

25 juli

Woensdag een laatste zoektocht naar jonge koekoeken ondernomen. Normaal zoek ik dan de nesten van de waardvogels maar omdat het eieren leggen van de koekoek ongeveer begin juli stopt doe ik meestal rond deze periode een zogenaamd "Bedelrondje" Ik had eerder al verteld dat de bedelroep van jonge koekoeken al op grote afstand is te horen (60 meter koekoek nr.6) Ik loop dan in de onderzoeksgebieden langs de rietkraag en blijf om de 20/30 meter een paar minuten staan om te luisteren. Helaas heeft dit geen nieuwe koekoeken opgeleverd. We hebben nu nog twee jonge koekoeken zitten, nr.6 en 7 en ik denk dat dit de laatste zullen zijn. In afwachting van het verdere verloop van deze twee heb ik nog wel een komkommertijd verhaaltje......

kuifkoekeierenklZoals de meesten van jullie wel weten komt er in West- Europa nog een koekoek soort voor  "de Kuifkoekoek"  Deze komt voor in Spanje, Zuid-Frankrijk, Italië en Griekenland. In Nederland wordt deze soort de laatste tijd bijna jaarlijks als dwaalgast gezien. Vorig jaar zelfs een paar kilometer van mijn huis vandaan. Deze koekoek legt zijn eieren voornamelijk bij kraaiachtigen. In het Zuidwesten het meest bij ekster, vlaamse gaai en in Spanje ook bij blauwe ekster. In het Oosten ook bij bonte kraai. Het verschil in broedbiologie van kuifkoekoek en onze koekoek is dat de jonge kuifkoekoeken samen kunnen opgroeien met de jongen van de gastheer. Ook meerdere jongen in één nest. Deze hebben niet die drang om concurrentie uit het nest te gooien. Vaak worden wel eieren van de waardvogel gedeukt om te voorkomen dat ze uitkomen. In Zuid- Frankrijk heb ik ze meerdere keren gezien. Baltsend, waarbij het vrouwtje werd gevoerd door het mannetje met een dikke rups, en een vliegvlug jong die uit een eksternest vloog en een eksternest met daarin een ei van een kuifkoekoek. (zie foto rechts) Deze vond ik in de "La crau" bij Etang de entressen 29-5-2005.  Het meest onderste ei is van een kuifkoekoek. Helaas wegens tijdgebrek (einde vakantie) geen foto kunnen maken van het jong.

 

dinsdag 25 juli 2012

Einde broedseizoen nadert

24 juli
 
Op deze zeer warme dag mezelf in het waadpak gehesen en een controlerondje gedaan in Midwolda bij koekoek nr. 5 en 6. Zoals verwacht was koekoek nr. 5 uitgevlogen. Het nest was leeg en tijdens het bezoek begon een kleine karekiet in de buurt te alarmeren. Naar mijn idee succesvol uitgevlogen. Door naar koekoek nr. 6 die 50 meter verderop zit. Deze zat boven op het nest en bijna klaar om uit te vliegen (geen foto wegens risico af-flappen). Alles lijkt nog goed te gaan ondanks het slechte weer van de afgelopen weken.

legenesten01kl

Bij het zoeken naar koekoeken kom je wel eens nestjes tegen van kleine karekiet waar al succesvol in is gebroed. Op de bodem van de kom van deze nestjes liggen dan heel veel bloedspoelschilfers (stukjes van de pinnen waar de veren uitkomen). Het leuke hiervan is dat je aan de hand van het nest en de bloedspoelschilfers kunt zien of er ook een koekoek op het nest heeft gezeten. De schilfers van een koekoek zijn namelijk veel grover dan dat van een kleine karekiet (foto linksboven, twee bakjes met de verschillende schilfers). Ook het nest waar een jonge koekoek in heeft gezeten valt gelijk op. Dit is plat geworden (foto midden) in tegenstelling tot dat van een kleine karekiet die er nog best redelijk uit ziet na succesvol broeden (fotorechts).

22 juli
 
Veendiep
 
Samen met Leon Luijten koekoek nr. 7 bezocht en geringd (foto onder). Deze was ongeveer tien dagen oud en zat naar mijn idee in een veel te klein nestje van een kleine karekiet. Het nest hangt nu al scheef en we zijn halverwege wat betreft de groei van het jong. Maar we zien wel wat dit wordt. Spannend............

koekoelnr701kl

Koekoek nr. 7 geringd op 22 juli

zondag 15 juli 2012

Hummm.........het weer

Ik hoef niemand te vertellen dat het ronduit kloteweer is. Regen, regen en nog eens regen! En dan de temperaturen die daar bij horen! Persoonlijk kan ik het wel aan hoor, maar ik maak me zorgen om onze gevederde vrienden. Nattigheid en kou is vaak desastreus voor jonge vogels. In hoeverre wordt een halfwas koekoek nog beschermd bij regen door de pleegouders? Een jong dat al twee keer zo groot is als zijn pleegouders. Morgen moet ik weer een rondje doen (als het weer het tenminste toelaat) en dan weet ik hopelijk meer. Nr. 6 is nu namelijk oud genoeg om geringd te worden. Zou dit elke keer worden uitgesteld door het weer dan zou ik misschien te laat zijn. Het jong zou dan te springerig zijn en dat wil ik niet. Het welzijn van de vogels gaat altijd voor. Later meer nieuws over de koekoeken.

nestkleinekarekiet01kl   nestbosrietzanger01kl
Nest Kleine Karekiet   Nest Bosrietzanger

Ik heb eigenlijk nog helemaal niets verteld over de gastheren terwijl deze toch zeer belangrijk zijn. De voornaamste gastheren in de Provincie Groningen zijn naar mijn idee toch Kleine karekiet en Bosrietzanger. Helaas heb ik dit jaar nog geen koekoek kunnen vinden bij Bosrietzanger. In voorgaande jaren wel maar dan altijd stukken minder dan bij kleine karekiet. De gastheren die ik tot nu toe in de loop der jaren heb aangetroffen in de Provincie zijn Kleine Karekiet, Bosrietzanger, Rietzanger en Tuinfluiter. Het nest van de Tuinfluiter bevond zich toen in de oeverbegroeiing tussen het riet. Er zijn enkele verschillen in de nesten en eieren van Kleine Karekiet en Bosrietzanger. Het nest van de Kleine Karekiet is over het algemeen strakker gebouwd en met fijner materiaal en de eieren hebben vaak bruin/grijze vlekken. Het nest van de Bosrietzanger is grover en losser gebouwd en in omvang vaak ook iets groter. Ook het materiaal is grover. De eieren hebben een witte ondergrond met asgrijze en donkergrijze vlekken. Het schijnt dat Bosrietzangers vaker een koekoeksei verwijderen of (begraven in het nest) dan een Kleine Karekiet. Jaren geleden vond ik een nest van een Bosrietzanger met daarin een koekoeksei. Bij latere controle bleek het koekoeksei in eerste instantie verdwenen. Maar dit was begraven omdat de Bosrietzanger de voering van het nest had verhoogd. Dit schijnt Grote Karekiet ook te doen maar ja....zou ik dat willen onderzoeken moet ik helaas de grens over.

15 juli

Controle rondje

De weersvoorspellingen waren voor de ochtend nog het best en daarom met een maat van mij, Jonnie, een rondje gedaan. We hebben koekoek nr.3 bezocht maar het nest was leeg. Deze zat luid bedelend een paar meter verderop en werd druk gevoerd. Succesvol dus! Door naar koekoek nr. 5  En gelukkig, deze zat nog op het nest. Inmiddels ook vlieg vlug. Geen foto gemaakt want ik wou niet dat ze door mij van het nest zou flappen. Het duurt niet lang meer en deze vliegt ook een dezer dagen uit. Door naar koekoek nr.6 die vandaag geringd kon worden. Ook deze zat nog op het nest en is geringd (foto3). Het is dus allemaal nog meegevallen wat het weer betreft. Tijdens het ringen waren de pleegouders weer zeer fel net als de vorige keer.

koekoek06kl

Koekoek nr. 6 geringd op 15 juli

Ook goed nieuws uit Vlagtwedde. Leon melde mij vanochtend dat het mysterieuze ei in het nestje uit veendiep toch een koekoek is. Koekoek nr. 7 is geboren! Later de foto's van het nest met eieren terug bekeken, en het kon ook haast niets anders zijn. Maar voor koekoek begrippen was dit een zeer klein ei. Het is natuurlijk ook groot nieuws dat er dus in het gebied niet één maar twee vrouwtjes eieren leggen. Dit heb ik zelf nog niet eerder gezien. Over een paar dagen meer nieuws................... en ik hoop dan een foto te kunnen laten zien van koek nr.7

dinsdag 10 juli 2012

Even voorstellen, nr.5 en 6

9 juli

Midwolda

Koekoek nr. 3 gecontroleerd. Het blijft toch altijd weer spannend zo'n controlerondje. Zitten ze er nog? Is alles goed? En met nr. 3 ging het uitstekend. Ze is nu ongeveer 18 dagen en kan elk moment het nest verlaten. Dit doen jonge koekoeken zo rond de 20/23 dagen. (foto linksonder).

En mag ik u dan nu voorstellen aan koekoek nr. 5. (foto rechsonder: voor wie goed oplet, weer een vrouwtje) Deze heb ik vandaag geringd. Ze was flink gegroeid en maakte veel kopstoten naar mij. Ik ben het inmiddels gewend, maar ik kan me voorstellen dat iemand hier flink van kan schrikken.

koek3-2kl   koek3-3kl
Koekoek 3 ca. 18 dagen oud op 9 juli   Koekoek 5 geringd op 9 juli

En dan nr. 6. vorige week gevonden als ei en was nu uit en ongeveer 5 dagen oud (zie foto hieronder). Toen ik het nest vond lag er één karekietenei in + het koekoeksei. Aan het ei van de karekiet zat opgedroogd eigeel en in het nest lag nog een stukje schaal. Waarschijnlijk is bij het deponeren van het koekoeksei iets misgegaan. Het koekoekvrouwtje haalt één of twee eieren van de waardvogel uit het nest en heeft mogelijk in alle haast een ei onbedoeld kapot gemaakt. Ik neem aan dat de karekieten fel reageren bij het illegaal deponeren van het ei. Bij het controleren van dit nest waren de karekieten bijzonder fel naar mij toe en zaten slechts op 20 cm afstand van mij vandaan. Deze wordt als alles goed gaat over 5 dagen geringd.

Ik ben na Midwolda nog even naar Woudbloem gereden om te kijken hoe het er voor staat met koekoek nr. 2 Deze was dus weer door het nest gezakt maar was flink aan het bedelen op de grond en beide karekieten ouders waren luid alarmerend aanwezig. Deze is nu 21 dagen en zou vliegvlug moeten zijn. Ik zal zeker nog een keer gaan kijken maar ik ga niet meer ingrijpen mocht het nodig zijn.

8 juli

Veendiep

koek3-4kl   koekveendiep2 01kl
Koekoek 6 ca. 5 dagen oud op 9 juli   Weer onbevrucht ei van dezelfde Koekoek op 8 juli

Weer een rondje met Leon gedaan om te kijken hoe het is gesteld met onze "onvruchtbare koekoekvrouw" En het is er inderdaad niet beter op geworden. Het eerste ei wat we vonden ( toen nog met één karekietenei lag nu dus alleen in het nest, ijskoud. Later vonden we weer een karekietennest met jongen en weer een onbevrucht ei van het zelfde vrouwtje(zie foto hier rechsboven). Aan het eind van de plas ontdekte ik nog een nest van een kleine karekiet met daarin 4 eieren. Eén van de eieren was anders dan de rest. De kleur en tekening viel op. En het ei was ietsepietsje groter dan de rest. Maar niet zo groot dat je gelijk denkt " hé, koekoek" Nog even afwachten dus......
 
En als mensen denken " we horen niets meer van koekoek nr.4 " dan klopt dat. Helaas was op een controle dag op 4 juli het nest leeg. Ik was er al een beetje bang voor omdat deze boven land zat en het karekietennest erg laag boven de grond was gebouwd.

donderdag 5 juli 2012

3 juli

Woudbloem
 
Koekoek nr.2 gecontroleerd en wat ik al had voorspeld was inderdaad gebeurd. De ene helft van het nest was van de rietstengels gescheurd. De jonge Koekoek, inmiddels 60 gram lag onder het nest vast geklemd tussen de rietstengels net boven het water. Eén van de vleugels zat nogal raar gedraaid tussen de stengels vast en na het bevrijden bleef het vleugeltje in een rare positie staan. Hopen dat het goed komt.

En wat nu?.............Normaal gesproken laat je de natuur zijn gang gaan en accepteer je zulke verliezen. Maar ik moet eerlijk bekennen dat ik met deze koekoek een kleine band heb. Ik zal het uitleggen. Deze koekoek nr. 2 zat redelijk dicht bij huis en was daarom een perfecte kandidaat om, om de twee dagen metingen mee te verrichten (vleugel en gewicht). Na het zo vaak in de handen te hebben gehad voel je toch iets voor zo'n beestje. Ik had nog een oud nestje van een grasmus in mijn ringkoffer en heb die op de restanten van het oorspronkelijke nest gezet en met een touwtje de rietstengels wat bij elkaar gebonden. hopen dat dit voldoende is. En voordat mensen denken dat ik dit heb gedaan om meer metingen te kunnen verrichten, nee.. vandaag zou ik sowieso gestopt zijn met de metingen omdat het jong (14 dagen) nu springerig wordt en het daarom niet meer verantwoordt is hiermee door te gaan.

koek2wegenkl   koek3ringkl
Koekoek 2 wegen, meten en helpen   Koekoek 3 geringd

2 juli

Midwolda
 
Vandaag met Dirk, een veldmedewerker van "Het Groninger landschap" een rondje gedaan. Koekoek nr.3 is geringd en is een vrouwtje. Dit is te zien aan de toppen van de veren (bruin). Bij de vorige twee waren deze wit. Aangezien de bruine form alleen bij vrouwtjes voorkomt moet dit dus een vrouwtje zijn. Of de moeder ook de bruine form heeft durf ik niet te zeggen, deze heb ik nooit gezien. Ik weet wel dat er bij het Winschoterzijl en bij Rijpemakanaal dit jaar bruine vormen van vrouwtjes rond vliegen. Tijdens deze ronde nog twee nieuwe koekoeken gevonden. Koekoek nr. 5 en 6. De een is ongeveer 3 dagen oud en de ander is nog een ei. Later meer nieuws.............

zaterdag 30 juni 2012

Op leven na dood

29 juni

koekoek01verenkl   koekoek2011predatiekl
Nest 1: Veren van de jonge Koekoek, helaas mislukt.   2011: Predatie van Koekoek 2011 in Tetjehorn

Hierbij moet ik u helaas meedelen dat koekoek nr.1 niet meer is. De resten lagen op een meter van het nest op het wandelpad. Ook lagen er nog wat restjes in het nest. Hieruit blijkt dat ze dus van het nest is geplukt. De dader moet een zoogdier zijn gezien de restanten van de veren (uiteinden zijn afgekauwd) Het kan een vos geweest zijn maar marterachtigen sluit ik ook niet uit. De bedelroep is nogal luid bij koekoeksjongen. Deze zijn bij windstil weer zeker tot op dertig meter te horen. Dit zou een oorzaak kunnen zijn van predatie van de soort in deze fase. Vorig jaar was bij Tetjehorn een jong gepakt door ratten of muizen.(foto2) Dit nest van een Kleine karekiet was toen boven land gebouwd en zat vrij laag in de rietstengels. Kwetsbaar voor predatoren dus.

 
koekring04-1klMaar ook nesten boven water kennen hun gevaren. Bij de eerste foto van koekoek nr.1 als ei is goed de aanhechting van het nest te zien. Vergelijk deze maar eens met het nest van koekoek nr.2 als ei. De aanhechting is hier veel minder sterk en naarmate koek nr.2 zal groeien zal dat zeker gevolgen kunnen hebben.
 
Het is gelukkig niet alleen maar kommer en kwel. Op 26 juni vond ik in de Kropswolderbuitenpolder koekoek nr.4 (foto3) Het is die kleine roze dreumes die je ziet. Deze zat ook weer bij een Kleine karekiet en het nest bevindt zich boven land. Bij dit nest kun je je afvragen of het koekoeksvrouwtje bij het leggen van het ei wel goed getimed heeft. Het karekietenjong is zeker drie dagen ouder. Een hele klus om die eruit te werken.

 

Nest 4: jonge Koekoek en nu nog jonge Karekiet op 26 juni Kropswolderbuitenpolder

 

 

donderdag 28 juni 2012

Vreugde en verdriet

27 juni

Beide nesten in Woudbloem gecontroleerd en gelukkig... ze zitten er nog allebei.

25 juni

Laat ik maar met het slechte nieuws beginnen. Maandagavond heb ik Ana Buren van het station gehaald in Sappemeer-oost. Ze had contact gezocht met de vraag of ze een keer mee mocht op koekoek-avontuur. We zouden de Beesterplas onderzoeken op Kleine Karekieten en de eventueel daarbij behorende Koekoeken.

Maar ik moest eerst nog even langs Woudbloem omdat ik daar Koekoek nr.2 om de twee dagen meet en weeg om zo een goede groei indicatie te krijgen. Dit is weer handig bij leeftijdsbepaling bij andere jonge koekoeken.
Eenmaal aangekomen in Woudbloem werd ik haast misselijk. Met knikkende knieën stond ik naar het wandelpad te kijken dat kort daarvoor was gemaaid met potv.....een meter extra erbij!

koek3enmaaien01kl

Wandelpad Woudbloem dat tot grote schrik breed gemaaid was, met Ana Buren op de plek des onheils.

koek3enmaaien02klDe rietkraag waar zich dus nesten bevinden van Kleine Karekieten en met Koekoeken was dus één derde mee gemaaid en op sommige plekken zelfs helemaal! Dit vind ik persoonlijk een enorme blunder van Staatsbosbeheer. Die dag schaamde ik mij dat ik daar als vrijwilliger te werk ben, terug naar de natuur.

Samen met Ana naar de beesterplas gereden en ons in het waadpak gehesen. Wij samen het water in en de eerste rietkraag onderzocht op nesten. Na ongeveer een kwartier werd het Ana toch iets teveel van het goede en is zij op het land verder gegaan. De halve plas rond geweest en niets gevonden. Aan de oostzijde van de plas hoorde we toch nog wat Karekieten zingen en hebben dat samen nog afgezocht, maar niets kunnen vinden.

Bij het terugkeren naar de vaste wal bleef Ana nog vastzitten in de modder. Na een paar honderd zweetdruppels verder stond ze eindelijk weer op het droge. Naar de auto toe lopend vertelt Ana mij dat het waadpak nooit meer aan gaat.
OK............we zitten inmiddels in de auto op weg naar koekoek nr.3 waar ik Ana vertel dat het waadpak waarschijnlijk toch nog weer aan moet. Balen!

Koekoek nr.3 bleek inmiddels al te zijn uitgekomen wat toch altijd weer voor vreugde zorgt. Op deze foto is goed de holle rug te zien die wordt gebruikt om zijn stief broertjes/zusjes over boord te gooien. En de grote vel gekleurde bek die nu alle voer ontvangt.

donderdag 21 juni 2012

Stiefbroertjes en zusjes

19 juni

De eieren van het nest van maandag 12 juni zijn uitgekomen. Bij controle bleek dat ik precies op het juiste moment kwam, en dat "nu nog" de stiefbroertjes en zusjes in het nest zaten. Dit zal morgen anders zijn. Het zit de jonge Koekoek in zijn genen zo snel mogelijk de andere jongen over de rand van het nest te werken. Als het goed gaat zit deze "parasiet" dan heerlijk alleen.

Ik heb de Koekoek  van 12 juni ook nog even gecontroleerd. Deze groeit als kool! Zie op de foto maar eens hoe die al bijna uit "zijn" nest groeit. De pleegouders van dit jong zijn bijzonder fel. Bij benadering van mijn hand naar het nest zitten ze soms op 15 cm afstand van mijn hand vandaan.

koekoek02-2kl   koekoek01-2kl
Nest 2: jonge Koekoek en nu nog jonge Karekieten op 19 juni   Nest 1: Koekoeksjong dat al bijna uit het nest  puilt op 19 juni

 dinsdag 19 juni 2012

Klein Koekoekdrama

18 juni

Maandag een rondje gedaan in een gebiedje rond Midwolda. Waar ik vorig jaar nog drie jonge koekoeken had zitten vind ik nu pas mijn eerste hier, Koekoek nr.3 dus. Die uit Westerwolde tel ik nog even niet mee (gezien haar geschiedenis). Het aantal Koekoeken gevonden in nesten lijkt hier dit jaar wel minder dan vorig jaar, maar het broedseizoen van de Kleine Karekiet en de Koekoek is nog niet voorbij. Er kan nog van alles bijkomen ...........

koekjong02kl   koekei-03kl
Nest met onbevrucht Koekoeksei en onbevrucht Kleine Karekiet ei en 2 Kleine Karekietjongen op 17 juni   Nest 3: met Koekoeksei bij Kleine Karekiet op 18 juni

17 juni

zondag een gebiedje onderzocht in Westerwolde waar vorig jaar 2011 een vrouwtje niet vruchtbaar bleek te zijn. We hadden toen bij verschillende nesten van Kleine Karekieten 9 onbevruchte eieren gevonden. Allemaal van hetzelfde vrouwtje. Ik was natuurlijk heel benieuwd of dit jaar dit vrouwtje hier weer aanwezig zou zijn.

We hebben vandaag twee eieren gevonden van een Koekoek bij de Kleine Karekiet. Gezien de eieren weer van hetzelfde vrouwtje en waarschijnlijk is ze ook dit jaar weer niet vruchtbaar. We vonden een nest van Kleine Karekiet met 1 ei van Kleine Karekiet + 1 ei van een Koekoek. En een ander nest van een Kleine Karekiet met 2 jongen, een onbevrucht ei van de Kleine Karekiet en een onbevrucht ei van een Koekoek.

Als dit jaar weer net zo dramatisch verloopt voor haar als het vorig jaar dan vliegt ze dus voor niets helemaal dat eind van Afrika naar hier zonder voor nageslacht te zorgen. Trouwens, ik heb het steeds over "we", maar op deze tocht werd ik vergezeld door een maat van mij die boswachter is.

zondag 17 juni 2012

Koekoek onderzoek, een korte introductie

In 2012 is de Koekoek hier bij Avifauna Groningen gekozen tot "vogel van het jaar".

Omdat ik de broedbiologie van de Koekoek al een aantal jaren volg leek het mij wel leuk om het wel en wee van de gevonden nesten via een blogje met jullie te delen zodat het door jullie als kijker (lezer) eens van dichtbij te volgen is.

Dit geeft wellicht een inkijkje in het toch wel voor velen een beetje geheimzinnige en mysterieuze leven van de Koekoek. Ik hoop jullie dus de komende weken daarvan verslag te kunnen doen. Hier is de stand van zaken tot nu toe.

biotoop01kl

Foto van één van de onderzoekgebiedjes waar zich meerdere nesten met Koekoekseieren bevinden

In één van mijn onderzoekgebiedjes vond ik op 3 juni het eerste Koekoeksei bij een Kleine Karekiet.

Bij de volgende controle op 12 juni zat er al een jonge Koekoek in het nest. Het ei is dus ongeveer op 28 mei gelegd waaruit dan is op te maken dat het jong op 12 juni ongeveer 3 dagen oud zou moeten zijn.

koekei01kl   koekjong01kl
Nest 1: met Koekoeksei bij Kleine Karekiet op 3 juni   Nest 1:Koekoeksjong bij controle op 12 juni

Diezelfde dag nog vond ik mijn tweede Koekoeksei, ook deze zat bij een Kleine Karekiet.

Op 16 juni heb ik het Koekoeksjong uit nest nr.1 geringd. Dit jong is dan ongeveer een week oud. Ik vind dit persoonlijk de mooiste leeftijd om ze te ringen. Als ze wat ouder en groter zijn geworden zijn ze wat "springerig". Ze maken dan een soort van kopstoot naar de indringer. Dit gaat soms met zoveel kracht dat ze zichzelf daardoor uit het nest kunnen wippen.

koekei02kl   koekring01kl
Nest 2: met Koekoeksei bij Kleine Karekiet op 12 juni   Nest 1: Koekoeksjong  geringd op 16 juni

Wordt vervolgd...........

Reacties   

 
#11 Georges 17-06-2017 06:58
Hi,
Eigenlijk vraag ik me af welke vreselijke vogel die koekoek wel is. Waarom worden dergelijke soorten beschermd. Wat een wanverhouding in een schijnbaar natuurlijk evenwicht.
Groeten uit Vlaanderen.
Citeer
 
 
#10 martijn 28-08-2012 22:29
Hoi Wim,

Ik denk dat als ze uitgevoerd zijn door hun pleegouders ze nog wat fouragerend rondtrekken en dan langzaam naar het zuiden afzakken.

Groe ten
Martijn.
Citeer
 
 
#9 wim van boekel 22-08-2012 07:20
Hoi Martijn,

erg leuk om zo een kijkje te kunnen nemen in de wereld van de Koekoek. Bedankt daarvoor.
Ik vroeg me nog af wat de juveniele Koekoeken doen. Vertrekken die meteen naar Afrika, of blijven ze nog hier hangen? Ik zie eigenlijk nooit een juveniel hier, maar dat kan aan mij liggen, uiteraard.

Gro eten,

Wim
Citeer
 
 
#8 hdelange 10-08-2012 13:21
Hoi Martijn,

Lijkt me ook een mooi resultaat 5 van de 7 uitgevlogen.

V anuit UmbriǮ wil ik je ook hartelijk danken voor het verzorgen van de blog, die mooi aansloot bij de vogel van het jaar.

De blog werd door velen gevolgd, gezien het aantal beken keren.

Mede door jou verslag zijn we weer iets wijzer geworden hoe de koekoek voor zijn nageslacht zorgt.

MvG,

h enk
Citeer
 
 
#7 anaburen 09-08-2012 20:40
Ha Martijn,

Was een mooie en interessante weblog.
Bedankt !

Ana
Citeer
 
 
#6 martijn 26-07-2012 22:09
Dat zou ik niet durven zeggen. Die enorme oranje bek zou het misleiden dan gelijk weer teniet doen lijkt me.
Citeer
 
 
#5 hdelange 26-07-2012 11:40
maar naast neusgat, hebben die dus geen functie? oog" zouden zien, om de ouders om de tuin te lijden dus, zodat het lijkt alsof het om een kleiner exemplaat vogel zou gaan? "

kon me iets voorstellen dat de ouder vogels dat als "
Citeer
 
 
#4 martijn 26-07-2012 01:34
Hoi Peter,

Jij kan straks nog een keer genieten als je de nestkaarten invoert :lol:
Citeer
 
 
#3 martijn 26-07-2012 01:28
Hoi Henk,
je bedoeld bij koekoek nr.7 ? Dat is een van zijn neusgaten. Dit valt inderdaad op bij jonge koekoeken. Ook bij de net uitgekomen koekoeken vallen de extreem grote neusgaten op.
Citeer
 
 
#2 hdelange 25-07-2012 23:27
Hoi Martijn,

weet je ook wat de functie is van die rode punt op de snavel, goed te zien bij foto nr. 7

Henk
Citeer
 

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen