22 | 03 | 2018

Stadsvogelwerkgroep Groningen (SVWG)


Inleiding

In het voorjaar van 2010 heeft de werkgroep Stadsvogels een vliegende herstart gemaakt. Initiatiefnemers zijn Rob Lindeboom en Maricée Ten Bosch (voortrekker). De SVWG is één van de werkgroepen binnen Avifauna Groningen.
Omdat de Gierzwaluw tot de stadsvogels behoort, gaat de Gierzwaluwenwerkgroep vanaf nu op in de Stadsvogelwerkgroep. (info).

Doel

Als lid van Avifauna Groningen dragen wij vogels een warm hart toe.
Om het aangename (vogels kijken) met het nuttige (vogels beschermen) te verenigen, hebben wij ons het volgende doel gesteld:
de vogelsoorten en -aantallen in de stad Groningen te beschermen en indien nodig, uit te breiden.

 

   huismus
   Huismussen
Werkwijze

Om de (vogel-)stand van zaken in de gaten te houden en knelpunten te signaleren en te verbeteren, wordt regelmatig contact onderhouden met gelijkgestemde partijen, zoals de stadsecologen van de gemeente, andere leden van Avifauna, de Natuur en Milieufederatie Groningen en de vogelwerkgroep van IVN Groningen-Haren. Mede daarvoor heeft de SVWG de Denktank Stadsvogels opgericht, die minimaal twee keer per jaar bij elkaar komt.


Voor het jaar 2014 is vanuit de Denktank de Stuurgroep Gierzwaluw samengesteld, die dit jaar een gierzwaluwentelling organiseert in de stad (i.i.g. binnenstad en wijken binnen de ringwegen).

 


spreeuw  
Spreeuw  
 

 

 

Stadsvogels

Tot de stadsvogels horen in eerste instantie de vogelsoorten in het stedelijk gebied van Groningen (woonwijken, parken en bedrijventerreinen).  Indien nodig zullen echter ook de vogelsoorten buiten het stedelijk gebied, maar binnen de gemeentegrenzen van Groningen (bijvoorbeeld weidevogels in Kardinge), door de SVWG beschermd worden. Vogels die extra aandacht verdienen zijn de Huismus, de Gierzwaluw en de Spreeuw.

 

 

 

Update maart 2014

In de planning:

 • Nationale Vogelweek: 17 t/m 25 mei 2014. Excursies in Groningen worden op de site van de Nationale Vogelweek gezet, aanmelden kan via dezelfde site. De SVWG organiseert voor de 3de keer een stadswandeling met speciale aandacht voor de gierzwaluw en dit maal ook de spreeuw. Voor alle info hierover kijk op Nationale Vogelweek
 • Gierzwaluwtelling stad Groningen.        
  De laatste telling dateert van 2002, hoog tijd voor een update!
  Tussen 1 juni en 15 juli 2014 zullen de gierzwaluwkolonies veelal door Avifaunaleden worden geteld.  
  Door actuele kennis over het wel en wee van de stadse kolonies kan betere bescherming geboden worden. Nestgelegenheid verdwijnt de laatste jaren door renovatie en isolatie van daken van oude woningen en/of de sloop van gebouwen met kolonies.
  Het tellen van gierzwaluwen is laagdrempelig omdat het op mooie zomerse avonden dient plaats te vinden.
  Heb je belangstelling om eventueel met een ervaren teller mee te lopen, neem dan contact op met Rob Lindeboom: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • De Denktank Stadsvogels werkt mee met de stadsecologen om in 2014 ±100 nestkasten voor gierzwaluwen te realiseren in Groningen Stad.

Gerealiseerd in 2013:

 • Aan de watertoren achter de Nieuwe Ebbingestraat werden 17 nestkasten voor gierzwaluwen opgehangen. Met dank (in willekeurige volgorde) aan de toekomstig gebruiker van de watertoren (NESK), GoedIdee, de Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK), aannemer Jurriëns en 10 particulieren die nestkasten hebben geadopteerd.
  Houdt het persbericht eind april 2014 in de gaten.

Voor verder nieuws over 2013 verwijzen wij naar het jaarverslag.

2014-04-18watertoren
april 2014. De watertoren is uit de steigers, klaar voor de Gierzwaluwen.

 

Voor vragen en contact: Maricée Ten Bosch,
tevens stadsvogeladviseur in Groningen voor Vogelbescherming Nederland.
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: 050 5799528

Foto's: Ana Buren.

____________________


Links: