Volg het roerdompproject op het Zuidlaardermeer online

hier kunt u oproepen, mededelingen, excursies, lezingen van anderen(derden) plaatsen.

Moderator:hdelange

Gesloten
Michel Krol
Vogelaar
Vogelaar
Berichten:31
Lid geworden op:29 dec 2008, 15:07
Volg het roerdompproject op het Zuidlaardermeer online

Bericht door Michel Krol » 24 feb 2016, 08:48

Voor wie het interessant vindt, kan op http://www.roerdompzlm.blogspot.nl de verrichtingen in de rietlanden van het Zuidlaardermeer volgen. In dit project wat gedurende 2 winterperiodes loopt, worden grote delen verdroogd rietland verlaagd, landschappelijke openheid vergroot en wordt fourageer- en broedhabitat voor de roerdomp gerealiseerd. Uiteraard staat het ook andere soorten vrij om hier straks van te profiteren. :mrgreen:

Rudi
Vogelaar
Vogelaar
Berichten:53
Lid geworden op:12 dec 2015, 21:22
Locatie:Eemsmond [ Uithuizen ]

Re: Volg het roerdompproject op het Zuidlaardermeer online

Bericht door Rudi » 24 feb 2016, 15:46

Leuke site!
Maar ik mis nog een landkaartje, het zuidlaardermeergebied is nogal groot.
Is het in Leinwijk?
37.500 waarnemingen
643 (alle-) soorten
215 vogelsoorten

Vriendelijke groet,
Rudi Wortelboer.

jhvenema
Vogelaar
Vogelaar
Berichten:447
Lid geworden op:09 mei 2009, 22:42

Re: Volg het roerdompproject op het Zuidlaardermeer online

Bericht door jhvenema » 27 feb 2016, 10:24

Zo, indrukwekkend allemaal. De maakbare natuur in optima forma.
Steekt schril af tegen de inspanning die nodig was voor het plaatsen van een schrikdraad rond een perceeltje om vertrapping van broedhabitat KWH te voorkomen, zie forum item Noorderhooidijk, maar dit terzijde.
Ik heb toch nog wel wat kritische vragen:

Wanneer is dit project in jullie ogen geslaagd?

Treedt niet heel snel weer verlanding op?

Hoe wordt verstoring door recreanten (kanoërs en golfslag speedboten) uitgebannen?

In jullie eigen gebiedsvisie "Zuidlaardermeer, rust en ruimte", lees ik vreemd genoeg het volgende:
"Varen Zeilen, surfen en varen met een motorboot of jacht, het kan allemaal op het Zuidlaardermeer. De mogelijkheden worden uitgebreid door baggeren en door de aanleg van de vaarverbinding ‘Van turftot toervaart’ met Oost-Groningen. Bij realisatie van een pandscheiding moet deconstructie de vaarrecreatie niet belemmeren. Zolang mensen op het water de
regels in acht nemen, kan vaarrecreatie prima samengaan met het behoud van de natuur, de rust en de ruimte. Helaas houdt nog niet iedereen zich aan de regels. Daarom willen wij samen met
ondernemers en gebruikers bekijken hoe wij dat gedrag op een positieve manier kunnen beïnvloeden
. Ook willen wij bezien of er nog steigers op het meer gerealiseerd kunnen worden zonder dat dit leidt tot meer verstoring."


Waarom als natuurorganisatie hier de recreatie zelfs stimuleren, zeker in het licht van alle inspanningen rond het project Roerdomp (maar ook Visarend/Zeearend etc.)?

Hoe zien julle e.e.a. voor jullie: moeten de uitbaters van de diverse horecagelegenheden rond het meer hun klanten gaan aanspreken op hun vaargedrag? Geen alscohol schenken?
Zij zien dit soort mensen het liefst in zo groot mogelijke getale naar het Zuidlaardermeer komen....

Afgezien van het gedrag van de mensen, hoe kun je met droge ogen beweren dat stimulering van de mogelijkheden voor NB motorboten kan samengaan met het behoud van rust in dit gebied?

Wat is de natuurwaarde van een aanlegsteiger?

Het spijt me verschrikkelijk, maar volgens mij hebben jullie hier wat uit te leggen.
Groet Jan Henk

Michel Krol
Vogelaar
Vogelaar
Berichten:31
Lid geworden op:29 dec 2008, 15:07

Re: Volg het roerdompproject op het Zuidlaardermeer online

Bericht door Michel Krol » 28 feb 2016, 22:36

Hoi Jan Henk,

Formeel is het project geslaagd als we 5 territoria roerdomp realiseren, maar je zult begrijpen dat onze verwachtingen een beetje hoger liggen. Het beter laten meedoen van de rietlanden met waterbewegingen op het Zuidlaardermeer levert ook allerlei indirecte verbeteringen op. Paai en opgroeiplaats voor vis (en daarmee ideale fourageerplek voor otter, roerdomp etc), misschien nog wat broedgelegenheid voor grote karekiet die het op de traditionele plekken in Nederland moeilijk heeft. Maar ook qua flora begin je weer helemaal opnieuw. Op sommige plekken graven we tot op het minerale zand en dat levert een heel ander verlandingsmilieu op dan venige bodems. Glanzig fonteinkruid zou hier bijvoorbeeld kunnen gaan groeien, maar zelfs waterdrieblad zal op termijn niet onmogelijk zijn. Uiteraard zijn er geen garanties in de natuur, maar doordat we behoorlijk veel weten van de bodemchemie en de waterkwaliteit is een zekere richting wel te geven.
De broedhabitats die we uitgraven worden afhankelijk van hoe diep het zand zit tot maximaal 1 meter diep. Aangezien de kleinste breedte 25 meter is, verwacht ik niet dat dit gelijk dichtgroeit. En mocht dat wel zo zijn, dan is dat eigenlijk een luxeprobleem, want verlanding is in Nederland een zeldzaam fenomeen, dankzij het boezemwater met een (te) hoge alkaliniteit en sulfaatgehalte (indirecte waterverharding en fosfaatmobilisatie).
Verstoring door kanoers en motorboten midden in het rietveld valt niet te verwachten. De broedhabitats die in verbinding met het Zuidlaardermeer zelf staan, hebben in deze verbinding een uiterst geringe waterdiepte en daarbij zij hier ook nog volop rietwortels aanwezig. Dit zal dus weldra begroeien waardoor waterriet ontstaat. Daarbij zijn de werkzaamheden vooral aan de oostkant, waar het meer ook al erg ondiep is. De meeste motorboten kunnen hier helemaal niet komen. Qua kanoërs is er niks anders dan nu.
De gebiedsvisie Zuidlaardermeer is al meer dan 10 jaar oud, maar de inhoud is nog steeds wel van toepassing. Het gaat ons niet zozeer om het vergroten van de intensiteit aan motorboten, maar wel door een slimme situering van de voorzieningen deze waterrecreatie geconcentreerd te bundelen. Binnen de Natura2000 projectgroep is ook een soort van werkafspraak gemaakt dat de noordwestkant en de zuidoostkant voor de natuur zijn en de tegenovergestelde windrichtingen de recreatie (binnen kaders) zijn functie moet kunnen vervullen. Wij hebben de afgelopen jaren diverse recreatieve voorzieningen aangelegd, waaronder fietspaden. Maar ook vogelkijkhutten e.d. zijn eigenlijk toch vooral een recreatieve voorziening. Dus waarom zouden we dat op het water niet doen? Een aanlegsteiger heeft van zichzelf weinig tot geen natuurwaarde, maar de ligging van deze steiger kan een hoek waar rust heel belangrijk is, ook rustig houden. Daarom worden de steigers voor de Kruishammen gesaneerd en wordt er 1 nieuwe steiger bij de kijkhut voor teruggeplaatst. Het Groninger Landschap (en ik als beheerder in het bijzonder) voelt zich ten aller tijde verantwoordelijk voor de natuurwaarden in het gebied. Maar dat betekent niet dat je altijd overal op voorhand tegen moet zijn. En binnen het Zuidlaardermeergebied, wat qua voormalig landgebruik een bijzondere beheerstrategie vraagt en wij soms misschien wat minder traditioneel beheren, pakt ook wel eens iets wat minder goed uit. Maar angst om fouten te maken mag nooit een reden zijn om iets waar je van overtuigd bent niet te doen. Want ik weet zeker dat als we hadden beheerd volgens het traditionele natuurbeheerdersreceptenboek, we nog steeds op de eerste witwangsterns en witvleugelsterns hadden zitten wachten. Maar die hoge peilen van de afgelopen jaren beginnen hun tol wel te eisen qua vegetatie. De lokaal in grote getale aanwezige zomerganzen verergeren dit nog eens. En daarom is het goed dat we dit jaar iets minder hoog op de peilschaal gaan zitten. Mogelijk betekent dat geen of weinig bijzondere dingen dit komend jaar. Maar zonder vegetatie weet je zeker dat er niks komt broeden. Alhoewel. Het zou mij niet verbazen dat we dit jaar onder de roerdompen komen te zitten...
Ik hoop dat ik genoeg antwoord heb kunnen geven op je vragen. Mocht dat niet zo zijn, neem gerust even contact op! En laten we hopen dat het gebied ook dit jaar weer wat leuks in petto heeft!

Gebruikersavatar
IpeWeeber
Vogelaar
Vogelaar
Berichten:63
Lid geworden op:13 dec 2002, 00:00

Re: Volg het roerdompproject op het Zuidlaardermeer online

Bericht door IpeWeeber » 01 mar 2016, 22:26

Dag Michel,

Je zegt: "mogelijk betekent dit dat we dit jaar niks bijzonders hoeven te verwachten"
Ik hoop niet dat je bedoelt dat de Witwang - en Witvleugelsterns in 2016 maar beter thuis kunnen blijven.
Of is dit jouw inziens een onvermijdelijk gevolg van een minder nat beheer?

Ipe Weeber

Michel Krol
Vogelaar
Vogelaar
Berichten:31
Lid geworden op:29 dec 2008, 15:07

Re: Volg het roerdompproject op het Zuidlaardermeer online

Bericht door Michel Krol » 11 mar 2016, 12:44

In een bak water zonder begroeiing gaan ze zeker niet succesvol zijn. Ik verwacht voor de witvleugels niet direct problemen, maar de witwangen zal afhangen of er ergens toch nog drijvende vegetatie ontwikkelt. Er zijn genoeg veenwortelresten, dus het zou moeten kunnen, maar garanties zijn niet te geven. Niks doen is echter helemaal geen optie, want behalve de witwangen zullen dan ook veel andere soorten het gebied links laten liggen.

Rudi
Vogelaar
Vogelaar
Berichten:53
Lid geworden op:12 dec 2015, 21:22
Locatie:Eemsmond [ Uithuizen ]

Re: Volg het roerdompproject op het Zuidlaardermeer online

Bericht door Rudi » 11 mar 2016, 13:09

De werkzaamheden zijn in Wolfsbarge, zag ik afgelopen weekend.

Daar broeden geen witwang of witvleugel sternen. Althans de laatste jaren.
Ze foerageren er wel. Net als de zwarte stern en visdief , lachstern en reuze stern.
37.500 waarnemingen
643 (alle-) soorten
215 vogelsoorten

Vriendelijke groet,
Rudi Wortelboer.

Gebruikersavatar
IpeWeeber
Vogelaar
Vogelaar
Berichten:63
Lid geworden op:13 dec 2002, 00:00

Re: Volg het roerdompproject op het Zuidlaardermeer online

Bericht door IpeWeeber » 11 mar 2016, 22:10

Michel, is er een verklaring voor het feit dat er de eerste jaren zo gigantisch veel Veenwortel groeide en later veel minder?
Ik meen me in ieder geval te herinneren dat er in 2015 bijna geen drijvende vegetatie (cq. Veenwortel) meer aanwezig was in de Kropswolderbuitenpolder.
Daarom zijn er veel minder Witwangen gaan broeden (dat klopt toch?).

groet, Ipe

Rudi
Vogelaar
Vogelaar
Berichten:53
Lid geworden op:12 dec 2015, 21:22
Locatie:Eemsmond [ Uithuizen ]

Re: Volg het roerdompproject op het Zuidlaardermeer online

Bericht door Rudi » 12 mar 2016, 12:03

Hallo Ipe.
Als ik zo vrij mag zijn om je vraag te beantwoorden, ik was dagelijks in de kwbp in 2015.

Er was niet minder veenwortel.
Het was een ijskoud voorjaar en toen de sterns arriveerden was de veenwortel nog niet voldoende ontwikkeld, het was nog nauwelijks boven water. De sterns vertrokken richting west en broedden hoofdzakelijk in het Harensr deel van het zuidlaardermeergebied.
Toch hebben er ca 10 paar gebroed in de kwbp in de zuidwesthoek. Dit was vanaf het fietspad niet zichtbaar.
Ogenschijnlijk waren ze er niet mede door deze moeilijk zichtbare plek.
In 2014 broedden ze naast het fietspad goed zichtbaar.
In 2014 aten de knobbelzwanen de veenwortel op waar de nesten zich bevonden.
Ik werd toen nog aangevallen door een witwang. mijn vermoeden was dat de witwang dacht dat ik een knobbelzwaan was.
Ik droeg een witte jas.

Verder was het waterpeil in 2015 lager dan in 2014 wat mogelijk ook een rol heeft gespeeld.

Ik schat dat in 2015 300 minder vogelaars zijn geweest in de kwbp.
Dat is natte vinger werk, maar de witwang was in 2014 wel een publiekstrekker en een positieve impuls voor het toerisme in hoogezand.
Edit: en toerisme zorgt voor draagvlak van natuur.
In Hs waren in 2014 885 waarnemers en in 2015 459, bron waarneming.nl
37.500 waarnemingen
643 (alle-) soorten
215 vogelsoorten

Vriendelijke groet,
Rudi Wortelboer.

Michel Krol
Vogelaar
Vogelaar
Berichten:31
Lid geworden op:29 dec 2008, 15:07

Re: Volg het roerdompproject op het Zuidlaardermeer online

Bericht door Michel Krol » 12 mar 2016, 22:26

Hoi Ipe,

Over de oorzaken van de verminderde plantengroei heb ik iets geschreven in de Grauwe Gors. Naast biogeochemische kant is er ook een invloed door een grote groep ruiende ganzen die per oppervlakteeenheid dagelijks meer consumeren dan er in de groeiperiode bijgroeit. Over de waterpeilen in de polder wordt door diverse mensen van alles gezegd, maar deze optische interpretaties zijn niet zondermeer betrouwbaar. Wij zijn bezig met een nieuw beheerplan voor het Zuidlaardermeergebied en bestuderen daarvoor ook diverse data. Eén van de dingen die daarbij opviel is dat ondanks de compleet andere optische ervaring die er tussen de verschillende jaren zit, de daadwerkelijke waterstanden aan het begin van het broedseizoen niet zo veel van elkaar verschilt. Ik moet eerlijk zijn dat ik dat zelf ook anders in het hoofd had. En voor de volledigheid: In 2015 waren er 15 nesten witwangstern in de Kropswolderbuitenpolder, waarvan een flink aantal met eieren. Helaas is alles met stormachtig weer ondergelopen en verloren gegaan.

Maar eigenlijk ging dit topic over het roerdompproject wat zich, zoals terecht opgemerkt, niet in de Kropswolderbuitenpolder afspeelt, maar in de oostelijke oeverlanden van het Zuidlaardermeer.

Rudi
Vogelaar
Vogelaar
Berichten:53
Lid geworden op:12 dec 2015, 21:22
Locatie:Eemsmond [ Uithuizen ]

Re: Volg het roerdompproject op het Zuidlaardermeer online

Bericht door Rudi » 13 mar 2016, 02:20

2015 was gewoon een slecht jaar wat vogels betreft in de kwbp.
Geoorde futen 10% van 2014. En vele andere soorten ook minder. Kokmeeuwen, knobbelzwanen, noem maar op.
Misschien was 2013 gewoon een uitzonderlijk topjaar.
Dat ganzen veenwortel hebben opgegeten lijkt mij sterk want toen toen de sterns kwamen was de veenwortel nog niet ontwikkeld.
Maar ja, wie ben ik, ik ben maar gewoon een hobbyist. Met een analytische knobbel.
Ik zag in 2014 de daling flink inzetten wat vogel soorten betreft en in 2015 zag ik een flinke daling in aantallen van de overgebleven soorten.
2016 is met weer minder soorten begonnen.
Dat is mijn mening over de kwbp. Hopelijk keert het tij de komende maanden!
37.500 waarnemingen
643 (alle-) soorten
215 vogelsoorten

Vriendelijke groet,
Rudi Wortelboer.

Gesloten

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast