Een open brief van de Vogelwacht Uden over de aanwezigheid van plezierjagers c.s. op de Landelijke Dag.

Hier kun je opmerkingen en/of vragen kwijt m.b.t. natuurbebeer en natuur in het algemeen

Moderator: hdelange

Gebruikersavatar
klaas
Vogelaar
Vogelaar
Berichten: 428
Lid geworden op: 14 mei 2002, 23:00
Locatie: Groningen (stad)

Een open brief van de Vogelwacht Uden over de aanwezigheid van plezierjagers c.s. op de Landelijke Dag.

Bericht door klaas » 16 nov 2018, 11:11

Zie hieronder voor een open brief van gister (15 november 2018) van het bestuur van de Vogelwacht Uden e.o. aan Sovon.
Geacht Sovonbestuur,

Via diverse kanalen bereikte ons het zeer verontrustende bericht dat Sovon heeft besloten een stand van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging toe te laten op de Landelijke dag van Sovon op 24 november a.s. Het zou eigenlijk geen betoog behoeven dat er geen enkele zichzelf respecterende vogelaar zit te wachten op een promotiestand van deze volstrekt vogelonvriendelijke organisatie op de dag die wij doorgaans met diverse leden van onze vereniging met veel plezier bezoeken.

Er is geen enkel wetenschappelijk argument te noemen dat het bejagen van zoogdieren en vogels rechtvaardigt. Het argument van jagers dat dit nodig is in het kader van faunabeheer en -bescherming is een kulargument en extra wrang is dat de krachtige jagerslobby in de WUR ieder onderzoek dat dit onderbouwt tot op heden weet tegen te houden.

Jacht levert verstoring op, overal en altijd en maakt diersoorten bang voor de mens. Daarnaast blijken jagers incapabel te zijn in het herkennen van soorten en blijken steevast zelfs het onderscheid tussen mens en dier niet te kunnen maken. Niet voor niets heeft Provincie Limburg onlangs de jacht op de Kolgans verboden nadat wederom een Dwerggans het slachtoffer was geworden. En daarnaast zijn er nog vele andere argumenten te noemen waarom je iedere vorm van jacht per direct zou moeten verbieden.
Dat de jagers op allerlei manieren proberen goodwill te kweken om vervolgens ongestoord verder te kunnen gaan met hun onacceptabele hobby is een slimme tactiek. Maar dat jullie hier als Sovon aan meewerken, deze club een platform bieden en onze leden hiermee confronteren is vrij absurd te noemen.

Als Vogelwacht Uden zitten wij hier niet op te wachten en roepen het bestuur van Sovon dan ook op om tijdig tot inkeer te komen. Wat een feestelijke dag zou moeten worden waarop de nieuwe broedvogelatlas gepresenteerd wordt, waar veel van onze leden aan hebben meegewerkt, zou met de komst van de jagers degraderen tot een zwarte bladzijde in de geschiedenis van Sovon.

Wij wensen jullie veel wijsheid toe bij het nemen van een besluit hierover.

Met vriendelijke groet,
Bestuur Vogelwacht Uden e.o.
Vriendelijke groeten,

Klaas van Dijk

Gebruikersavatar
klaas
Vogelaar
Vogelaar
Berichten: 428
Lid geworden op: 14 mei 2002, 23:00
Locatie: Groningen (stad)

Re: Een open brief van de Vogelwacht Uden over de aanwezigheid van plezierjagers c.s. op de Landelijke Dag.

Bericht door klaas » 16 nov 2018, 13:49

Beste mensen,

Vanochtend heb ik over deze kwestie onderstaande e-mail verzonden naar Sovon. Ik ben er ondertussen van op de hoogte dat veel meer vogelaars en anderen over deze kwestie contact hebben opgenomen met Sovon en bezig zijn Sovon ervan te overtuigen dat Sovon de plezierjagers c.s. duidelijk moeten maken dat ze niet langer welkom zijn op de komende Landelijke Dag.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Van: Klaas van Dijk; Aan: Theo Verstrael; Datum: 16/11/2018 10:30;
Onderwerp: RE: geen ruimte voor plezierjagers op de Landelijke Dag

Beste Theo,

buitengewoon veel dank voor je vlotte en inhoudelijke reactie op mijn verzoek van gister om de plezierjagers c.s. per direct mee te delen dat ze als organisatie niet langer welkom zijn op de komende Landelijke Dag. Hieronder in het kort een aantal van mijn bedenkingen op je reactie.

(1): bij goed functionerende verenigingen met een ledenraad vindt er over heikele kwesties altijd terugkoppeling plaats met de achterban, dus de leden, alvorens de ledenraad definitieve besluiten neemt. Bij goed functionerende verenigingen met een ledenraad zijn de bijeenkomsten van de ledenraad bovendien openbaar toegankelijk voor iedereen. Met andere woorden: het bestuur legt in eerste instantie een voorstel over de deelname van de organisatie van de plezierjagers c.s. aan de Landelijke Dag voor aan de ledenraad, de leden van de ledenraad gaan dit vervolgens terugkoppelen met hun achterban, ergo met de diverse vogelwerkgroepen / Sovon-tellers, etc, en afhankelijk van de uitkomsten van deze discussies met de achterban neemt de ledenraad in tweede instantie een definitief besluit over de deelname van de plezierjagers c.s. aan de Landelijke Dag.

Uit jouw reactie, uit de tekst over dit onderwerp op de website van Sovon, en uit de reacties van anderen, maak ik op dat deze weg niet is bewandeld, maar dat de achterban voor een voldongen feit is gesteld. Dat is niet de manier hoe het werkt in een democratie, en dat verklaart wellicht de felle reacties vanuit verschillende hoeken. Zelf voel ik me hier buitengewoon ongemakkelijk bij.

(2): iemand anders viel over jouw uitspraak 'Uiteraard hoef je het er niet mee eens te zijn maar ik reken wel op respect van iedereen voor ons besluit.' Gisteravond hebben we het er uitgebreid over gehad. Jan Jonker uit Friesland is één van de vele voorbeelden in Nederland van vogeltellers / natuurbeschermers / natuurliefhebbers / etc. die persoonlijk heeft ervaren dat plezierjagers c.s. fysiek geweld gebruiken tegen onschuldige en vreedzame vogeltellers / natuurbeschermers / natuurliefhebbers. Jan Jonker was, naar mijn beste weten, in het verre verleden lid van de ledenraad van Sovon cq. van een voorganger van deze ledenraad. Het bewuste voorval is al van erg lang geleden. Het is niet moeilijk om via het Internet een ellenlange lijst van dit soort voorvallen te vinden van verbaal en/of fysiek geweld door plezierjagers c.s. tegen goedwillende en vreedzame vogelaars / natuurliefhebbers / natuurbeschermers etc. Zo deed ik vorige week mee met een slaapplaatstelling van Blauwe Kiekendieven in De Onlanden en ook toen kwam een recent geval ter sprake van lokale plezierjagers c.s. die niet vriendelijk reageerden (dit is een eufemisme voor verbale intimidatie) tegenover natuurliefhebbers die opmerkingen maakten over de activiteiten van deze plezierjagers c.s.

Dus wat bedoel je eigenlijk met deze opmerking? Sta je het niet toe dat de tegenstanders van de plezierjacht tijdens de Landelijke Dag luid en duidelijk gebruik maken van hun democratische rechten om duidelijk te maken dat ze het een buitengewoon slecht besluit vinden van Sovon om ruim baan te geven aan de organisatie van de plezierjagers c.s.?

Theo, het is juist omgekeerd, de plezierjagers c.s. staan erom bekend dat ze niet zachtzinnig omgaan met de goedwillende vogeltellers / natuurbeschermers / natuurliefhebbers etc. die gebruik maken van hun democratische rechten om hun afkeer te laten blijken van de activiteiten van de plezierjagers c.s.. Ik kan me goed voorstellen dat veel van deze goedwillende vreedzame vogelaars / natuurliefhebbers / natuurbeschermers zich hier buitengewoon ongemakkelijk bij voelen en dat ze zich buitengesloten voelen.

(3): een aantal jaren geleden werd in de Lindevallei in Friesland een Zeearend afgeknald. De dader heeft zich tot op de dag van vandaag niet gemeld. De plezierjagers c.s. weten wie het is. Het moet dus geen enkele moeite zijn voor de plezierjagers c.s. om deze naam op te hoesten. Hierbij het verzoek om via je contacten met de plezierjagers c.s. ervoor te zorgen dat deze naam binnen no time op tafel komt te liggen, ergo openbaar wordt gemaakt (zodat iedereen weet wie het is, etc.).

Bij de WRN zijn er nog talloos veel andere gevallen van illegale roofvogelvervolging waarbij ook de naam van de dader nog niet bekend is gemaakt. Daarom ook hierbij een verzoek om ervoor te zorgen dat ook al deze namen van al deze daders op tafel komt te liggen (en ook openbaar wordt gemaakt, zodat iedereen weet wie deze illegale activiteiten hebben gedaan).

(4): de Landelijke Dag is volgens mij primair bedoeld als een gezellig en ongedwongen samenzijn van Sovon-tellers en vrijwilligers van andere natuurorganisatie die zich bezighouden met het verzamelen van gegevens over andere diergroepen en planten cq hier studie aan doen, cq. zich bezig houden met allerlei beschermingsactiviteiten (van soorten, etc. Een enorme hoeveelheid van deze vrijwilligers (bijna iedereen?) moet helemaal niets hebben van de plezierjacht (en vaak ook helemaal niet van plezierjagers). Bij plezierjacht gaat het dus om legaal met je eigen geweer en puur voor de lol een Wilde Eend doodschieten. De Sovon-teller telt dus voor zijn lol deze Wilde Eend en de vogelfotograaf maakt dus voor zijn lol een foto (of 1000 foto's) van deze Wilde Eend.

Ik heb er een buitengewoon vies gevoel aan overgehouden dat je min of meer impliceert dat deze onschuldige en vreedzame vogeltellers / vogelbeschermers / natuurliefhebbers / natuurbeschermers maar wat moeten inschikken (en of zelfs maar moeten thuisblijven), omdat jij weigert om tegen de organisatie van de plezierjagers c.s. te zeggen dat ze bij nader inzien niet langer welkom zijn. Volgens mij is dit niet goed voor het draagvlak van Sovon.

Met andere woorden: jij legt de rode loper uit voor de plezierjagers c.s. en jij hebt geen begrip voor de gevoelens van onschuldige en vreedzame vogeltellers / vogelbeschermers / natuurliefhebbers / natuurbeschermers die niet geconfronteerd wensen te worden met (de organisatie van de) plezierjagers c.s.

(5): in het verleden heb ik wel eens gepoogd inhoudelijke discussies te voeren met plezierjagers c.s. Ik ben daar erg lang geleden al mee opgehouden, want het bleek dat plezierjagers c.s. niet gevoelig waren voor inhoudelijke argumenten. Hun verweer was namelijk identiek aan het verweer van creationisten (die ook niet in de waarheid zijn geïnteresseerd). Met andere woorden: inhoudelijke discussies met creationisten zijn tijdverspilling en hetzelfde geldt voor inhoudelijke discussies met plezierjagers c.s.

(6): wetenschap is helemaal niet waardenvrij. Dat bleek eergisteravond weer eens op een openbare bijeenkomst op de RUG over 'inequality' (zie http://sggroningen.nl/nl/evenement/impact-inequality ). De inleider Danny Dorling deed daar tal van forse en zeer politiek gezinde uitspraken over bv de Brexit cq. over de huidige situatie in de UK waarvan de Brexiteers onmiddellijk zullen roepen dat Danny Dorling partijdig is / niet onafhankelijk is (etc.). De zaal was bomvol en meer dan driekwart van de aanwezigen waren student. Er was zeer veel tijd voor discussie, maar geen van de aanwezigen heeft in het openbaar Danny Dorling beticht van partijdigheid etc.

Met andere woorden: het is een buitengewoon beroerd argument om te betogen dat je van partijdigheid / afhankelijkheid wordt beticht als je de plezierjagers c.s. gaat meedelen dat ze als organisatie niet langer welkom zijn op de komende Landelijke Dag. Theo, goede wetenschappers staan hier ver boven en weten dat het om de inhoud cq. om de inhoudelijke argumenten gaat.

Daarom hierbij een herhaald verzoek de plezierjagers c.s. per direct mee te delen dat je hebt besloten dat ze als organisatie niet langer welkom zijn op de komende Landelijke Dag omdat de organisatie van plezierjagers c.s. niet valt binnen de doelgroep waarvoor de Landelijke Dag is bedoeld.

In afwachting op een reactie,

Klaas van Dijk, Groningen, al vele decennia Sovon-teller.

Gebruikersavatar
arenaria
Vogelaar
Vogelaar
Berichten: 1124
Lid geworden op: 10 mei 2002, 23:00

Re: Een open brief van de Vogelwacht Uden over de aanwezigheid van plezierjagers c.s. op de Landelijke Dag.

Bericht door arenaria » 16 nov 2018, 16:47

Hulde voor de brief van Klaas - ik had SOVON ook al een persoonlijk mailtje gestuurd met bedenkingen.

Voorts neem ik aan de het Bestuur van de VAG ook krachtdadig zal optreden en ook namens de gehele vereniging (vogelstudie, vogelbescherming) de komst van de jagers zal veroordelen?

Ik voorzie trouwens ook echte problemen in de zin van agressie en knokpartijen ... eerlijk gezegd maak ik me daar wel een beetje zorgen om.

Groet,

Jan Allex de Roos

MaartenJansen
Vogelaar
Vogelaar
Berichten: 133
Lid geworden op: 01 mar 2016, 01:43

Re: Een open brief van de Vogelwacht Uden over de aanwezigheid van plezierjagers c.s. op de Landelijke Dag.

Bericht door MaartenJansen » 16 nov 2018, 18:14

Beste allemaal,

Als bijna lid-af van VAG, vanwege een gerelateerde kwestie elders op het forum onder het kopje Weidevogelactieplan, ben ik ook erg nieuwsgierig hoe het bestuur van VAG over de samenwerking van SOVON met de KNJV denkt. Ja ik noem dit samenwerking in weerwil van het betoog op hun site want SOVON biedt een platform aan de KNJV om haar 'visies' te verkondigen. Ik kijk met spanning uit naar welk proza de Avifauna robot namens het bestuur van VAG gaat uitspugen... "Het bestuur zal zich niet uitlaten over een interne kwestie van SOVON blabla"... Zoiets? Binnen 5 werkdagen?

Ik hoop dat de (bestuurs)leden van VAG met hart voor wetenschap en natuur zich luid zullen laten horen.

Met vriendelijke groeten,
Maarten

Gebruikersavatar
alcovanklinken
Vogelaar
Vogelaar
Berichten: 173
Lid geworden op: 14 nov 2005, 00:00

Re: Een open brief van de Vogelwacht Uden over de aanwezigheid van plezierjagers c.s. op de Landelijke Dag.

Bericht door alcovanklinken » 16 nov 2018, 19:00

moi Klaas en anderen,

ik zit in de ledenraad van Sovon en zal mijn reactie ook even geven, als bijdrage aan de discussie. Ik lees allemaal argumenten tegen jacht en jagers. Maar ik snap de conclusie niet dat zij ''dus'' niet welkom zijn met een stand op de Sovondag. Er zijn op die dag veel stands van allerlei pluimage. Juist die diversiteit vind ik een van de charmes van de Sovondag. Er zijn ook veel stands van reisorganisaties - in deze tijd van klimaatproblemen uitermate discutabel door hun ecoilogisce voetafdruk. Verder zijn er stands van soortenjagers die zich niet altijd aan afrasteringen houden. of stands van handelaren in optiek - leveranciers aan vogelfotografen die de nodig verstoring op hun geweten kunnen hebben. Kortom: als je eenmaal begint aan censuur, dan loop je er volgens mij uiteindelijk alleen rond met je eigen meningen.
Waardeer de diversiteit en als je niet met jagers wilt praten - loop dan aan hun stand voorbij.

Groeten,

Alco van Klinken

Gebruikersavatar
klaas
Vogelaar
Vogelaar
Berichten: 428
Lid geworden op: 14 mei 2002, 23:00
Locatie: Groningen (stad)

Re: Een open brief van de Vogelwacht Uden over de aanwezigheid van plezierjagers c.s. op de Landelijke Dag.

Bericht door klaas » 16 nov 2018, 19:19

Via https://forum.waarneming.nl/smf/index.p ... 99689.2910
Arnoud van den Berg (15 november 2018, 20:03:12 pm): Vernam vandaag wat meer over de jagersvereniging, die heeft meebetaald aan de Sovon-atlas en op de aanstaande Sovon-dag een stand mag 'bemannen'. Elk jaar bezoek ik de Bird Fair in Engeland en daar zouden de meeste standhouders afhaken als er een vertegenwoordiger van de jagerswereld werd uitgenodigd. Ook een organisatie als BTO zal nooit ruimte bieden aan het promoten van de jacht. Op bijeenkomsten van vogelaars/vrijwilligers in Nederland was dat decennialang eveneens de praktijk maar blijkbaar is dat nu veranderd...

Gebruikersavatar
klaas
Vogelaar
Vogelaar
Berichten: 428
Lid geworden op: 14 mei 2002, 23:00
Locatie: Groningen (stad)

Re: Een open brief van de Vogelwacht Uden over de aanwezigheid van plezierjagers c.s. op de Landelijke Dag.

Bericht door klaas » 16 nov 2018, 19:44

moi Alco,

Heel veel dank voor je vlotte en vriendelijke reactie.

Kun je zeggen wanneer de bewuste vergadering van de Ledenraad van Sovon heeft plaatsgevonden (dus op welke datum, tot op de dag nauwkeurig) en kun je vertellen of jij en/of Arjo daar ook bij aanwezig waren? Kun je in dit geval ook zeggen of er één of meer leden van de Ledenraad waren die hebben voorgesteld, en dat in de ruimste zin des woords, dat ze hierover vooralsnog geen beslissing over konden nemen, omdat ze deze kwestie eerst wilden terugkoppelen met hun achterban? Hebben jij en/of Arjo tijdens deze Ledenraad dit soort voorstellen gedaan, en dat in de ruimste zin des woords?

Verder was ik, zoals bekend, een maand geleden één van de deelnemers van de meerdaagse excursie naar Helgoland. Arjo was daar toen ook bij en dit punt is toen niet aan de orde gekomen. Kort daarna was ik, zoals bekend, op een door de provincie Groningen georganiseerde bijeenkomst over biodiversiteit. Jij was daar toen ook bij. Ook toen heb ik hier niets over vernomen.

Klopt dus mijn vermoeden dat jullie allebei op dat moment nog helemaal van niets wisten (en dus ook niet wisten dat dit punt op een komende Ledenraadsvergadering naar voren gebracht zou worden en dat jullie toen daar meteen een besluit over moesten nemen)?

Alvast bedankt voor een reactie,

Klaas

MaartenJansen
Vogelaar
Vogelaar
Berichten: 133
Lid geworden op: 01 mar 2016, 01:43

Re: Een open brief van de Vogelwacht Uden over de aanwezigheid van plezierjagers c.s. op de Landelijke Dag.

Bericht door MaartenJansen » 17 nov 2018, 02:14

[*]"Kortom: als je eenmaal begint aan censuur, dan loop je er volgens mij uiteindelijk alleen rond met je eigen meningen..."

Alco van Klinken, wie zijn de extremisten? Dit lijken me niet de mensen die met woorden protesteren tegen de aanwezigheid van jagers op de SOVON dag. De waardevrijheid van wetenschap en de ethiek die bij het veldwerk hoort - het minimaliseren van verstoring van vogels en hun omgeving - hier staat alles waar de KNJV voor staat en doet haaks op. De KNJV staat voor het doden van vogels en andere dieren. Dat is empirisch vast te stellen. Simpel. Punt. Knobbelzwanen met een priem te lijf gaan... Wie zijn de extremisten? Reisbureaus, verrekijkerzaken, fotografie, deze bezigheden natuurlijk kunnen allerlei neveneffecten veroorzaken; echter zij hebben niet als bestaansrecht de vernietiging van vogels en andere dieren. Censuur? Het gaat hier niet om het verbieden van de KNJV om haar zegje te doen in de media: dit doen zij uitermate goed... En het gaat er ook niet om dat SOVON af en toe noodgedwongen met jagers om de beleidstafel moet zitten - omdat onze wetgevende macht al jaren faalt. Het gaat om hun aanwezigheid op de landelijke SOVON dag. Dit geeft een aantal leden van SOVON een onveilig gevoel - in existentiele zin. Het ontmoedigt sommige leden terecht tot in de ziel wanneer SOVON op de landelijke dag voor de jagers kiest die dood en verderf zaaien in het veld. En het roept vragen op over hoe de collaboratie tot stand is gekomen. Groet. Maarten

Gebruikersavatar
alcovanklinken
Vogelaar
Vogelaar
Berichten: 173
Lid geworden op: 14 nov 2005, 00:00

Re: Een open brief van de Vogelwacht Uden over de aanwezigheid van plezierjagers c.s. op de Landelijke Dag.

Bericht door alcovanklinken » 17 nov 2018, 12:19

moi Maarten en Klaas,

deze discussie vind ik prima, maar volgens mij is dit forum niet de juiste plek om hierover verder van gedachten te wisselen. Op 12 december is er weer een bestuursvergadering; wat mij betreft praten we er dan over door. Mondeling zijn er meer nuances te geven dan via dit kanaal.

Groeten,

Alco

Gebruikersavatar
Aart
Vogelaar
Vogelaar
Berichten: 532
Lid geworden op: 08 jan 2003, 00:00
Locatie: Groningen

Re: Een open brief van de Vogelwacht Uden over de aanwezigheid van plezierjagers c.s. op de Landelijke Dag.

Bericht door Aart » 17 nov 2018, 13:43

Beste Alco,

De Sovondag is op 24 november. Dit forum lijkt me de juiste plaats om van gedachten te wisselen.

Aart

Gebruikersavatar
Wilster
Vogelaar
Vogelaar
Berichten: 191
Lid geworden op: 03 mei 2003, 23:00
Contacteer:

Re: Een open brief van de Vogelwacht Uden over de aanwezigheid van plezierjagers c.s. op de Landelijke Dag.

Bericht door Wilster » 17 nov 2018, 16:22

Beste Aart en anderen,

Ik heb er ook geen moeite mee dat het in dit forum ter sprake wordt gebracht. We leven gelukkig in een land waarin iedereen van alles mag roepen zonder dat je het er dan ook mee eens moet zijn. En internetforums als dit zijn de plekken waar dat kan worden geuit.

SOVON is geen natuurbeschermingsorganisatie; het is geen doel van SOVON (zie artikel 3 van de statuten: https://www.sovon.nl/sites/default/file ... n_2015.pdf). SOVON levert wel de argumentatie/gegevens voor de organisaties die dat wel zijn, zoals Vogelbescherming Nederland en Natuurmonumenten. En dat heeft ook al geleid tot diverse verboden en beleidswijzigingen tegen jacht op vogels.
Het is prima om kritisch te zijn tegen jacht of zelfs principieel tegen elke vorm van jacht. Ik denk dat er niet veel SOVON-leden/waarnemers zullen zijn die dat niet zijn. Echter jacht is geen illegale activiteit en de Jagersvereniging (KNJV) is gewoon een legale vereniging. Dat sommigen dat graag anders zouden willen zien is prima, maar zolang dat nog niet het geval is, is het nog steeds een legitieme bezigheid en vereniging.
Dat is ook de belangrijkste reden dat de leden raad begin deze maand geen grond zag om de aanwezigheid van bepaalde clubs te verbieden. Dat betekent overigens niet dat de aanwezigheid van de Jagersvereniging op enig enthousiasme kon rekenen.
Verbazing was er wel (ook bij mij). Ik vraag mij af wat de Jagersvereniging wil bereiken op een bijeenkomst waar het publiek op zijn best uiterst kritisch is op hun activiteiten en op zijn ergst zelfs jagers wel (figuurlijk) kunnen schieten. Persoonlijk denk ik dat ze niets te winnen hebben met hun aanwezigheid en begrijp ik niet waarom ze überhaupt een stand willen hebben op deze bijeenkomst. Als het hun bedoeling is om, zoals ik ergens las, jacht te promoten dan is het wel erg zinloze verspilling van tijd en geld voor hun, maar nog geen reden om hun aanwezigheid te verbieden.
Ik vind het triest te lezen dat er al weer gewaarschuwd wordt voor potentieel geweld. Blijkbaar wordt het inmiddels normaal gevonden om het meteen maar te hebben over fysiek geweld als iemand iets doet of voorstaat waar je het (totaal) niet mee eens bent.
Er staat nergens dat je verplicht bent hun stand te bezoeken en kennis te nemen van hun opvattingen.
Ik vind nog steeds dat de SOVON-ledenraad het juiste heeft gedaan. Ik kan mij voorstellen dat een discussie op dit punt in de ledenraad van Vogelbescherming wat anders zou zijn verlopen. Vogelbescherming Nederland is naast SOVON, samen met de NOU ook partner bij de organisatie van deze Landelijke Dag. Klaarblijkelijk heeft Vogelbescherming geen bezwaar geuit tegen de aanwezigheid van de Jagersvereniging.

Arjo Bunskoeke
lid ledenraad SOVON

Gebruikersavatar
Aart
Vogelaar
Vogelaar
Berichten: 532
Lid geworden op: 08 jan 2003, 00:00
Locatie: Groningen

Re: Een open brief van de Vogelwacht Uden over de aanwezigheid van plezierjagers c.s. op de Landelijke Dag.

Bericht door Aart » 17 nov 2018, 19:53

Beste naïeve Arjo en Alco en anderen,

De KNJV mag dan een legale organisatie zijn. Ze komen vooral in het nieuws door hun illegale praktijken. Ook zullen ze hun collega’s in het buitenland nooit aanspreken op bijv. het jagen op grutto’s en wulpen. Sterker nog als ze eens wat anders willen schieten gaan ze naar een land waar ze het niet zo nauw nemen met de bescherming van kwetsbare soorten. Dat veel vogelaars ze daarom niet met enthousiasme zullen ontvangen zal duidelijk zijn.
Maar ook als ze zich wel als brave burgers zouden gedragen snap ik niet dat ze welkom zijn op de Sovondag. De Sovondag is, was, een feestdag voor veel vogelaars, zeker dit jaar met een nieuwe Atlas. Moeten op zo’n feest de vijanden uitgenodigd worden. (toegelaten worden) Ik zou op een feestje van mij niet iemand uitnodigen waar iedereen een hekel aan heeft, niet zo gezellig. Loop er maar omheen zeggen is wel heel gemakkelijk.
Dat ze zelf op de Sovondag willen staan is wel verklaarbaar. Wat is beter voor hun PR dan kunnen zeggen dat ze met wetenschappers en onderzoekers samenwerken. Dat Sovon daar in trapt is onbegrijpelijk.
Natuurlijk zijn Vogelbescherming en de NOU ook verantwoordelijk. Zij zullen dat ook nog wel horen.
Maandag zullen de drie organisaties het druk krijgen met het beantwoorden van alle mails, ik begrijp van andere fora dat er zeer veel protesten verstuurd worden. Was dat ingecalculeerd?
Jammer.

Aart

Gebruikersavatar
klaas
Vogelaar
Vogelaar
Berichten: 428
Lid geworden op: 14 mei 2002, 23:00
Locatie: Groningen (stad)

Re: Een open brief van de Vogelwacht Uden over de aanwezigheid van plezierjagers c.s. op de Landelijke Dag.

Bericht door klaas » 17 nov 2018, 20:25

Beste Arjo,

Buitengewoon veel dank voor je uitgebreide reactie.

Zoals bekend is er in Nederland vrijheid van godsdienst en zoals bekend zijn er in Nederland creationistische relifundi's die legaal en met een beroep op citaten uit een legaal in Nederland verkrijgbaar boek visies over vrouwen, over kinderen en over slaven naar voren brengen die door bijna iedereen in Nederland als afschuwelijk worden beschouwd. De visies over vrouwen en over kinderen en over slaven in deze citaten uit dit legaal in Nederland verkrijgbaar boek zijn zo afschuwelijk dat ik ze hier maar niet neerzet. Er is dus ook geen sprake van dat vertegenwoordigers van dit soort organisaties welkom zijn op bijvoorbeeld de Hanzehogeschool en/of met een standje op de Hanzehogeschool kunnen komen te staan. De reden is heel simpel: de Hanzehogeschool wil een veilige plek bieden aan alle studenten en aan alle medewerkers. Het is zelfs omgekeerd, want de Hanzehogeschool nam meteen fors stelling toen zo'n creationistische relifundi een student van de Hanzehogeschool weigerde stage te laten lopen in zijn zaak. Meteen dezelfde dag verscheen de buurman van Jan Allex de Roos, zoals bekend de hoogste baas van de Hanzehogeschool, uitgebreid in de media om zijn visie hieronder uit de doeken te doen. De gemeente Drachten heeft er nog een schepje bovenop gedaan, zie https://drachtstercourant.nl/2016/05/26 ... th-de-boer

Verder denk ik dat er goede gronden zijn om te betogen dat jij en Alco momenteel handelen in strijd met lid 2 van artikel 3 van de statuten van Sovon. Hier staat namelijk te lezen 'De vereniging tracht haar doel onder meer te bereiken door het inschakelen van waarnemers en andere vrijwilligers'. Daar kun je momenteel ernstig over twijfelen, want jij en Alco hebben ermee ingestemd om op de komende Landelijke Dag de rode loper uit te leggen voor de plezierjagers c.s. en hebben hierdoor tegelijkertijd een flinke hoeveelheid vredelievende en vreedzame vogeltellers / natuurbeschermers / natuurliefhebbers -fors- van Sovon vervreemd cq. zijn actief bezig om het draagvlak voor Sovon te verminderen. Dat klinkt keihard, maar een lid van de Ledenraad van Sovon is geen vrijblijvend erebaantje zonder enige verantwoordelijkheden. Het is omgekeerd.

Bovendien hebben jullie beiden tot heden geen enkel inzicht getoond dat jullie een flater zijn begaan. Fouten maken is dus niet erg, maar je kunt ook tot inzicht komen dat jullie allebei jullie hebben laten inpakken door het bestuur tijdens de ledenvergadering van 5 november jl. (want die informatie staat op https://www.sovon.nl/nl/ledenraad ).

Meteen doemt dus de vraag op wanneer jullie beiden voor het eerst hebben gehoord dat dit punt op deze Ledenraadsbijeenkomst behandeld ging worden en hoe het kan dat jullie dit niet eerst met de achterban, ergo met de vogeltellers in de Provincie Groningen hebben besproken. Aart heeft natuurlijk volkomen gelijk dat dit forum hier een uitstekende plek voor is, want dan kan iedere vogelteller in het openbaar gewoon hierover meediscussiëren.

Het is geweldig dat jij stelt: "Verbazing was er wel (ook bij mij).", want het is nog niet te laat om tot inkeer te komen dat jij en Alco en de andere aldaar aanwezige leden van de Ledenraad een blunder van hier tot Tokyo en terug hebben gemaakt door akkoord te gaan met het voorstel van het bestuur om op de Landelijke Dag de rode loper uit te leggen voor (de organisatie van) de plezierjagers c.s.

In lid 4 van artikel 19 van de Statuten staat hoe jullie een extra bijeenkomst van de Ledenraad kunnen bijeenroepen en in artikel 27 staat dat jullie het bestuur gewoon kan vragen om van de termijnen af te wijken. De open brief van de Vogelwacht Uden en de vele andere zeer bezorgde geluiden van de achterban zijn volgens mij meer dan valide argumenten om het bestuur er snel van te kunnen overtuigen dat jullie binnen 2 dagen een Ledenraadsvergadering kunnen beleggen.

En is er iemand die al eens heeft uitgerekend hoeveel extra geld (mensuren) Sovon al wel niet heeft moeten uitgeven aan deze affaire omdat jullie hebben ingestemd met het voorstel van het bestuur? Wegen die extra uitgaven nog op tegen de financiële bijdrage voor de Vogelatlas van de plezierjagers c.s.?

Alvast bedankt voor jullie inspanningen en nogmaals buitengewoon veel dank voor jullie vlotte en inhoudelijke reacties.

In afwachting op een reactie,

Groetjes,

Klaas

Gebruikersavatar
klaas
Vogelaar
Vogelaar
Berichten: 428
Lid geworden op: 14 mei 2002, 23:00
Locatie: Groningen (stad)

Re: Een open brief van de Vogelwacht Uden over de aanwezigheid van plezierjagers c.s. op de Landelijke Dag.

Bericht door klaas » 18 nov 2018, 08:30

Beste mensen,

Zie hieronder voor een open brief van Guus van Duin over de rode loper die Sovon op de komende Landelijke Dag heeft uitgelegd voor de (organisatie van de) plezierjagers c.s. en over de gevolgen daarvan. Vanzelfsprekend is deze open brief van Guus van Duin ook gericht aan Arjo Bunskoeke en aan Alco van Klinken, en aan alle andere leden van de Ledenraad van Sovon die op de Ledenraadsvergadering van begin november akkoord zijn gegaan met het voorstel van het bestuur om op de komende Landelijke Dag de rode loper uit te leggen voor de (organisatie van de) plezierjagers c.s.
Sovon Vogelonderzoek Nederland staat toe dat jagers de Vogelatlas sponsoren en ook zijn ze welkom op de landelijke dag van de organisatie uit Nijmegen. ik mailde de directeur, Theo Verstrael, kreeg antwoord, en reageer nu in een open brief.

Amsterdam, 17 november 2018

Open antwoord aan Theo Verstrael, directeur van Sovon,

beste Theo,

Dank voor je reactie. jammer dat die mij niet echt iets duidelijk maakt of werkelijk iets uitlegt. ik ga de discussie hier niet verder uitgebreid aan. dat heeft geen zin, zoals ik uit ervaring weet. maar een paar zaken wil ik toch wel graag kwijt.

gesprekken met jagers(sympathisanten) ontaarden meestal in oeverloze discussies, waarbij de emoties - waaraan jij refereert - meestal van jagerskant komen, simpelweg doordat ze geen biologische argumenten hebben.

dat maakt zulke discussies niet tot lastig en zeer complex, zoals jij me schrijft, het maakt het juist makkelijker om hun ondeugdelijke argumenten eenvoudig van tafel te vegen.

vraag ze bijvoorbeeld eens waarom ze niet voortdurend hun buitenlandse vriendjes nagelen, die onze steltlopers staan op te wachten. zie ik daar bijvoorbeeld een Grutto op de voorkant van de nieuwe atlas?

vraag jij die jagers in hun stalletje even wanneer zij zich gaan uitspreken tegen de jacht op deze soort, die weer geopend schijnt te worden in Frankrijk ..?

vraag jij de vrienden in het groen ook even waarom ze niet optreden tegen roofvogelvervolging (vraag het Rob Bijlsma en huiver van de cijfers).

vraag jij die club ook nog even waarom ze voorbijgaan aan onderzoek naar (vermeende, in de ware betekenis van het woord) ganzen- of smientenschade ..?

vraag jij, vraag jij, vraag jij: de lijst is bijkans onuitputtelijk …..

je zult versteld staan van hun antwoorden. dus hoezo vallen jagers niet tegen te houden of uit te sluiten? inderdaad, zoals Harm Niesen al schreef: ik hoop dat ze de tent worden uitgejaagd op die landelijke dag …

ik pieper me suf. waar is het misgegaan bij Sovon de laatste jaren ..? met de noodzaak geld binnen te halen ..? met de gedachte iedereen te vriend te houden ..? met een toenemende angst van Sovon-werknemers om zich tegen dubieuze besluiten te keren ..? met dan nu als apotheose het met drogredenen binnenlaten van jagers, zelfs als sponsor (begrijp ik) van de nieuwe atlas? die zal ik zeker niet aanschaffen of ten geschenke geven, terwijl ik vroeger weleens sponsorde - zoek maar op: de heggemus.

Sovon heeft wat mij betreft zijn hand op het terrein van redelijkheid overspeeld. de vereniging past nu in het rijtje van organisaties die, laat ik het voorzichtig zeggen, niet langer op mijn sympathie kunnen rekenen. ik ben van mening dat jij daar als directeur verantwoordelijk voor bent.
je beseft niet half hoe pijnlijk je de organisatie, haar werknemers en de vele vrijwilligers getroffen hebt met de beslissing de jagers binnen te laten.

even over mijzelf. ik weet niet hoe lang je Sovon-nieuws al leest, maar laat het duidelijk zijn: ik schrijf niet voor Sovon, zoals jij mij in je mail schrijft, ik schreef ervoor. ik schreef voor en over al die mensen die zich inzetten om de kennis te genereren die nodig is om vogels te kunnen beschermen. althans, dat hopen ze, en die hoop en verwachting mogen ze ook hebben.

zij hopen zeker niet dat hun gegevens worden ingezet tegen de boeiende, kwetsbare diergroep waar zij om geven en waaraan zij veel van hun tijd spenderen.

zij hopen al helemaal niet dat hun verblijf in het veld steeds vaker en steeds langer wordt verstoord door knallende nitwits.

en ze hopen ook zeker niet dat ook niet-bejaagbare diersoorten lijden onder die schietwoede en de ermee gepaard gaande verstoring.

Theo, ik ben boos en ik vraag me af wat jou en je organisatie bezielt ...

als ik nu nog voor jullie blad zou schrijven, was ik daar onmiddellijk mee gestopt.

Guus van Duin
Vriendelijke groeten,

Klaas van Dijk

Gebruikersavatar
fredvandernoord
Vogelaar
Vogelaar
Berichten: 49
Lid geworden op: 11 mei 2002, 23:00
Locatie: Eelde
Contacteer:

Re: Een open brief van de Vogelwacht Uden over de aanwezigheid van plezierjagers c.s. op de Landelijke Dag.

Bericht door fredvandernoord » 18 nov 2018, 11:11

Ook ik ben zeer teleurgesteld en dat is zacht uitgedrukt.
Ik wil op de SOVON dag niet geconfronteerd worden met jagers.
Fred van der Noord.

Gesloten