Stadsvogelwerkgroep Groningen (SVWG)

(Laatste update maart 2020)

Foto's: Ana Buren

Wie zijn wij?

huismus
Huismussen

De Stadsvogelwerkgroep (SVWG) bestaat sinds 2010 en de huidige leden zijn:

* Rob Lindeboom: lid sinds ± 1995 en de drijvende kracht achter de Avifauna Gierzwaluwwerkgroep. Deze werkgroep is in 2010 opgegaan in de SVWG.
* Arthur Scheper: lid sinds 2020. Arthur is sinds 2009 actief betrokken bij gierzwaluwtellingen en andere vogelacties in de stad.
* Maricée Ten Bosch: lid sinds 2010, betrokken bij de start van de SVWG. Maricée is tevens sinds 2009  stadsvogeladviseur .

Wat doen wij?

Wij hebben ons als doel gesteld de vogelsoorten en –aantallen in de stad Groningen te beschermen en, indien mogelijk, uit te breiden.

Waarom?

spreeuw
Spreeuw

VBN: ‘Een leefbare stad is belangrijk voor vogels en mensen. Mensen voelen zich niet alleen gezonder in een groene omgeving, uit onderzoek is gebleken dat dit ook werkelijk zo is. Vogels gelden als een graadmeter voor de kwaliteit van de leefomgeving.’
De SVWG werkt graag mee om de stadsnatuur in Groningen aantrekkelijk te maken voor vogels én mensen.

De ultieme stadsvogel is de Gierzwaluw. Hij broedt in onze gebouwen. Omdat door sloop, renovatie en isolatie van gebouwen steeds meer nestgelegenheid verdwijnt, kan deze vogel extra huisvesting goed gebruiken.
Datzelfde geldt voor de Huismus, Spreeuw en Zwarte Roodstaart. Sinds 2004 staat de Huismus op de rode lijst van bedreigde of verdwenen vogels. Ook de Spreeuw gaat in aantal achteruit.

Werkwijze

De SVWG heeft regelmatig overleg met de stadsecologen van de gemeente Groningen, met woningbouwcorporaties en vogel- en natuurwerkgroepen ter bevordering van natuurinclusief bouwen, dit is: inbouw van neststenen voor Gierzwaluw, Huismus (en ook vleermuis) in nieuwbouw. Wij adviseren over locaties en aantallen van inbouwneststenen en nestkasten en daarnaast in algemene zin over maatregelen die genomen kunnen worden om meer vogels in een woonomgeving te krijgen. Overleg met o.a. Woningbouwcorporatie Nijestee heeft geleid tot een groot aantal ingemetselde neststenen voor Gierzwaluw en Huismus.

De gemeente Groningen heeft in 2019 met een aantal woningcorporaties een overeenkomst getekend om meer nestkasten te realiseren voor Huismus, Gierzwaluw en vleermuizen. De SVWG is betrokken geweest in de ontwerpfase van dit Uitleg Soort Management Plan en Generieke Ontheffing en zal de uitwerking en resultaten blijven volgen. De SVWG heeft in 2019 inbreng geleverd aan de plannen voor de inrichting van Bouwplannen Suikerfabriekterrein opgeschort. Ook bij andere projecten zoals bijvoorbeeld de Zuidelijke (straks ook de Westelijke) ringweg en de inrichting van het Zuiderpark is de SVWG gevraagd om mee te denken.

Burgers roepen regelmatig onze hulp of advies in, bijvoorbeeld wanneer er ergens werkzaamheden plaats vinden in het broedseizoen. Gierzwaluw en Huismus hebben jaarrond beschermde nestplaatsen, die in het broedseizoen niet mogen worden verstoord en buiten het broedseizoen bij vernietiging gecompenseerd moeten worden. De werkgroep Stadsvogels zet ook in op monitoring. Zo hebben - eerst vanuit de Gierzwaluwwerkgroep - en later vanuit de SVWG in 2001 en 2014 stadsdekkende gierzwaluwtellingen plaatsgevonden.

Wat kunt u zelf doen voor de stadsvogels?

Iedereen kan bijdragen aan onze stadsnatuur. Dat begint al op het balkon of in de achtertuin, bijvoorbeeld door nestkasten op te hangen en struiken te planten die insecten aantrekken.
Vogels hebben voedsel, veiligheid en voortplanting nodig, de drie v’s. Dit is wat u kunt doen:

  • Nestkasten ophangen voor o.a. Kool- en Pimpelmees, Spreeuw, Boomkruiper, Boomklever en Bonte Vliegenvanger.
  • Hang een nestkast altijd op het oosten, noorden of noordoosten van huis, schuur of boom.
  • Let op dat er geen katten bij kunnen en zorg voor een vrije aanvliegroute.
  • Maak rommelhoekjes in de tuin en vogelvriendelijke beplanting (voedsel, veiligheid).
  • Zorg voor voer, dat kan gerust het hele jaar door.
  • Geef geen zout, maar bijvoorbeeld zaden of speciale en zoutloze vogelpindakaas.
Wij nodigen iedereen uit mee te helpen aan verbetering van de vogelstand in Groningen stad. Heeft u vragen, aarzel niet en mail ons: stadsvogelwerkgroep at avifaunagroningen.nl

Links naar interessante websites:

Voor verder nieuws over activiteiten verwijzen wij naar de 

watertoren nieuw

Nestkasten voor gierzwaluwen aan de watertoren aan de Noorderbinnensingel, gerealiseerd in 2014 
Free Joomla! templates by Engine Templates