wulpVogel van het Jaar

Eind 2005 ontspon zich binnen de vereniging een discussie over de vraag of een 'vogel van het jaar' interessante gegevens op kon leveren en of dit een leuke manier zou zijn om (beginnende) vogelaars in de hele provincie bij een mini-onderzoekje te betrekken. Men was het erover eens dat dit inderdaad een goed idee was en een werkgroep 'Vogel van het Jaar' werd opgericht.

Vogel van het Jaar 2019: Wulp (Numenius arquata)

Contact: vogelvanhetjaar at avifaunagroningen.nl

Dodaars (Tachybaptus ruficollis)

Vogel van het jaar 2007

Na het succesvolle Vogel-van-het-Jaarproject 2006 met de Bonte Vliegenvanger in de hoofdrol, is nu de Dodaars aan de beurt. Na oproepen in de Gors en op Forum is naar voren gekomen dat veel mensen wel voelden voor deze kleine fuut.

dodaars11kl
Zomerkleed, Fotograaf: Sebastiaam Elema

Even in het kort over de Dodaars in de provincie Groningen:

Broedvogel

De Dodaars is altijd een schaarse broedvogel in Groningen geweest. In het standaardwerk Vogels van Groningen (1983) en in de Vogelatlas van Groningen (1992) worden zo rond de twintig broedparen opgegeven. Uit gegevens van de Atlas van de Nederlandse Broedvogels (2002) blijkt dat er minimaal 35 paar in Groningen broeden. Uit deze Atlas blijkt ook dat er, vergeleken met oude gegevens, nogal wat verplaatsingen geweest zijn. Broedde de Dodaars vroeger vooral in het oosten en zuidoosten van de provincie, tegenwoordig broedt de soort meer verspreid met in het noorden twee belangrijke nieuwe broedplaatsen, te weten de Lauwersmeer en het Eemshavengebied. Zelfs in de stad komt de soort tot broeden!

 Udodaarsgrafiekit figuur 1. blijkt dat de Dodaars de laatste tien jaar in Nederland in de lift zit. Ook in Groningen is dat het geval, maar in hoeverre precies is onbekend. In alle genoemde bronnen staat dat de Dodaars nogal eens over het hoofd gezien wordt. Hij broedt onopvallend en soms opvallend laat (tot in augustus) en zelfs in hele kleine plassen kan de Dodaars een territorium hebben. Het lijkt ons een leuke uitdaging dit eens uit te zoeken.

Figuur 1. De trend uit indexcijfers van het aantal broedparen in Nederland. (1990 = 100)(Netwerk Ecologische Monitoring SOVON-CBS)

dodaars08kl
Winterkleed, Fotograaf: Reint Jakob Schut

 

 

Doortrekkers en wintergasten

Wat voor broedvogels geldt, geldt ook voor doortrekkers en wintergasten. De soort is onopvallend en bij tellingen wordt de Dodaars sterk onderteld. Bovendien lijkt hij meer verspreid door te trekken dan vroeger. Op 29 oktober 1988 werden bijvoorbeeld maar liefst 140 exemplaren geteld in de Lauwersmeer. Vogels van Groningen en de Vogelatlas van Groningen geven voor het najaar en de wintermaanden aantallen op tot 500 in de hele provincie. De midwintertellingen van de laatste jaren geven slechts zo'n 30-40 ex. voor de hele provincie op. Of die hoge aantallen van vroeger met grondig onderzoek nog geteld zullen worden is de vraag, maar een aantal van 40 exemplaren moet toch te overtreffen zijn.

 

 

Hoe gaan we verder te werk.

Wat moet je doen als je wilt meewerken aan het project Vogel van het Jaar 2007.

  • Alle waarnemingen van Dodaarzen moeten zo spoedig mogelijk worden doorgegeven.
  • Noteer bijzonderheden zoals zoals grootste groep, gedrag, voedsel.
  • Noteer van broedende vogels gegevens die de mate van broedzekerheid aangegeven zoals roep, afleidingsgedrag, pas gebruikt nest of gevonden eischalen en transport nestmateriaal.
  • Pas op, er mag nooit naar nesten gezocht worden en er mogen nooit vogels verstoord worden.
  • Geef de gegevens en bijzonderheden direct door via E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of naar: Vogel van het jaar p/a Van Deyssellaan 1 9721 WS Groningen.
  • Meer iInformatie over het project is te verkrijgen via bovengenoemd e-mailadres of tel. 050-5266521

De meldingen worden zeker 2 keer per week aangepast en worden direct via een marker zichtbaar op de kaart!.

Wat doen wij

  • We voeren alle gegevens in een database in.
  • We zetten de gegevens op een kaart die on line te bekijken is. In de loop van het jaar hopen we dat de kaart volloopt met alle actuele gegevens van Dodaars, zodat iedereen kan zien waar de Dodaars zit en waar zich hiaten bevinden.
  • Aan het eind van het jaar doen wij verslag van al onze bevindingen.

Tot slot

Wij hopen dat zoveel mogelijk mensen aan ons project mee willen werken. Als er vragen zijn kunnen deze gemaild worden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of gericht worden aan Vogel van het jaar p/a Van Deyssellaan 1 9721 WS Groningen.

De werkgroep Vogel van het jaar.

Kijk hier voor de resultaten 2007 Dodaars

Links:

____________________

Free Joomla! templates by Engine Templates