wulpVogel van het Jaar

Eind 2005 ontspon zich binnen de vereniging een discussie over de vraag of een 'vogel van het jaar' interessante gegevens op kon leveren en of dit een leuke manier zou zijn om (beginnende) vogelaars in de hele provincie bij een mini-onderzoekje te betrekken. Men was het erover eens dat dit inderdaad een goed idee was en een werkgroep 'Vogel van het Jaar' werd opgericht.

Vogel van het Jaar 2019: Wulp (Numenius arquata)

Contact: vogelvanhetjaar at avifaunagroningen.nl

Vogel van het Jaar 2019

Wulp (Numenius arquata)

 

wulp

(foto: ©Jannie Schoonveld)

 

Dit jaar is de Wulp uitgeroepen tot Vogel van het Jaar; Avifauna Groningen sluit daarmee aan bij het "Jaar van de Wulp" van Sovon.

Bronnen:

Vogelbescherming Nederland: Wulp

Sovon: Wulp

Vogelvisie: Wulp

Nederlands soortenregister: Wulp

Wikipedia: Wulp

Vogelvisie: rode lijst

IUCN Red List of Endangered Species: Curlew species

 

Free Joomla! templates by Engine Templates