boekenbanner01

Fauna van Rottum

door: Marnix Jonker

fauna van rottumklFauna van Rottum, door Mark Zekhuis en Nico de Vries.
Profiel uitgeverij Bedum, november 2012. Harde kaft, 207 pagina’s.
Te verkrijgen in de (regionale) boekhandel als ook op www.profiel.nl, € 19,95
ISBN 978 90 5294 534 7.
 
Op 6 november kwam het boek ‘ Fauna van Rottum’ uit, geschreven door Mark Zekhuis en Nico de Vries. Het werd feestelijk gepresenteerd in ‘t Zielhoes in Noordpolderzijl. De zaal zat met ongeveer 35 personen verassend vol voor een doordeweekse dinsdag. Omdat de Rottums vanaf 1978 in het beheer zijn van Staatsbosbeheer was het geen verassing dat er veel boswachters in de zaal zaten. Maar ook waren ‘de vrienden van Rottum’ vertegenwoordigd, net als enkele wadvogeltellers, waarvan er één keer per maand enkele naar de eilanden gaan om wadvogeltellingen toe doen. Het eerste exemplaar werd door de auteurs uitgereikt aan Herman Sieben, de regiodirecteur voor Staatsbosbeheer regio Noord.
 
Het boek begint met een inleiding over de geschiedenis van de Rottums, waarbij de eilanden Rottumeroog, Rottumerplaat en Zuiderduin worden bedoeld. Deze eilanden zijn zeer beperkt toegankelijk, omdat de natuur het hier voor het zeggen heeft. Enkel vogelwachters, die in het broedseizoen de eilanden bewaken, als ook specialistische inventariseerders en wadvogeltellers hebben (beperkt) toegang tot de eilanden. Veel van deze gelukkigen hebben een zwak voor de eilanden omdat hier vaak leuke en bijzondere soorten worden gezien. De vraag die vaak opkomt als er een leuke vogelsoort maar ook (nacht)vlinder of sprinkhaansoort wordt gevonden is of deze nieuw is voor het eiland. Omdat die vraag vaak niet eenvoudig was te beantwoorden is het boek Fauna van Rottum geschreven.
 
Het grootste deel van het boek beslaat uiteraard de vogels. Op de Rottums zijn officieel 284 vogelsoorten vastgesteld en drie ondersoorten. Op Rottumeroog zijn dat er 262 en op Rottumerplaat zijn dat er 276. Van deze soorten zijn er 76 die ooit hebben gebroed of een territorium hebben gehad. Alle 284 vastgestelde vogelsoorten worden per soort behandeld (zoals het in een echte (avi)fauna hoort). Van de jaarlijkse broedvogels worden vaak het aantal broedgevallen van de laatste tien jaar gemeld. Het boek is rijk geillustreed met foto’s van vele soorten. Ook leuk is dat van veel dwaalgasten een foto in het boek staat.
 
Naast vogels worden dus ook de andere vastgestelde diersoorten genoemd. Dit gaat van wormen, slakken, spinnen, libellen, dag- en nachtvlinders, kevers, sprinkhanen tot aan vissen, krabben, de vastgestelde schelpdieren en zoogdieren aan toe. Omdat tegenwoordig steeds meer mensen naast vogels ook interesse hebben in een of meer andere soortgroepen is het erg leuk dat deze dieren ook zijn meegenomen.
 
Het boek is prachtig vorm gegeven en geeft een mooi overzicht van alle diersoorten van onze enige Groninger waddeneilanden. Iedereen die iets heeft met natuur (en vogels in het bijzonder), de wadden als ook natuur in de provincie Groningen kan ik aanraden om het boek aan te schaffen. Een aantal keer per jaar worden er excursies gegeven op Rottumeroog. Wellicht dat dit boek inspireerd om eens mee te gaan met een excursie (of dat ‘wij’ als Avifauna Groningen weer eens een keer een excursie naar Rottumeroog moeten organiseren).
Free Joomla! templates by Engine Templates