boekenbanner01

Vogelzang

door: Jan Allex de Roos
 
vogelzangDon Stap, VOGELZANG, 2007
uitgeverij Atlas, ISBN 90 450 1042 9.
 
Kort na het verschijnen van Mark Obmasciks HET GROTE VOGELJAAR heeft uitgeverij Atlas uit Amsterdam het weer aangedurfd een vertaling van een echt vogelboek op de Nederlandse markt te brengen. Werkelijk uitstekend vertaald door Gerrit Jan Zwier ligt nu Don Staps  BIRDSONG uit 2005 als VOGELZANG in de boekhandels.
 
Het boek gaat eigenlijk over twee dingen. Ten eerste geeft Stap informatie over de geschiedenis van het onderzoek naar hoe en waarom (zang)vogels zingen en ten tweede beschrijft hij het werk en de carrière van Don Kroodsma, een Amerikaanse vogelzangexpert van Nederlandse afkomst, die met zijn pure veldwerk aan mezen, winterkoningen en klokvogels onze kennis van de vogelzang niet alleen enorm heeft verrijkt, maar die ook keer op keer aantoont dat het traditionele, gecontroleerde onderzoek met gekooide vogels in laboratoria vaak niet deugt.
 
Don Stap, die met zijn vorige vogelgerelateerde boek A PARROT WITHOUT A NAME uit 1990 in kringen van vogelaars al zeer bekend was, is een uitstekend schrijver die zijn lezers voortdurend meevoert naar de plekken waar het echte onderzoek wordt gedaan - vaak ‘s morgens in alle vroegte en met behulp van allerlei soorten recorders en antennes. Tegelijkertijd is dit voor de Nederlandse/Europese lezer misschien een van de minder interessante aspecten van het verhaal, want bijna alle vogels die uitgebreid aan bod komen zijn Amerikaans: de mezen en winterkoningen zijn soorten uit Noord-Amerika en de klokvogels komen voor in Midden- en Zuid-Amerika. De landschappen die in het boek zo uitstekend worden beschreven, zijn geen van alle Europees.
 
Ik heb het boek in één adem uitgelezen, iets wat ik niet had gedacht toen ik het ter hand nam, want vogelzang is niet mijn grote passie. Don Stap weet echter van begin tot eind te boeien, waarbij het ook een compliment waard is dat hij wederom een hanteerbaar boek heeft geschreven en geen bijbeldikke verhandeling. Als er mensen zijn die nog dieper in dit onderwerp willen duiken, dan kunnen die nu Kroodsma’s eigen boek bestellen, dat recent is uitgekomen onder de titel THE SINGING LIFE OF BIRDS. Of dit ook vertaald gaat worden is mij niet bekend – wel weet ik dat Atlas nadenkt over een vertaling van Staps eerste boek.
Free Joomla! templates by Engine Templates