Excursieverslagen van de Vereniging

Hieronder kunt u de verslagen van excursies vanaf het jaar 2000 lezen. Verdere excursieverslagen zijn te vinden in het verenigingsblad "de Grauwe gors".

excursiebanner01 1920

Foto van de meerdaagse Avifauna-excursie naar Helgoland in 2013