Een open brief van de Vogelwacht Uden over de aanwezigheid van plezierjagers c.s. op de Landelijke Dag.

Hier kun je opmerkingen en/of vragen kwijt m.b.t. natuurbebeer en natuur in het algemeen

Moderator: hdelange

Gebruikersavatar
klaas
Vogelaar
Vogelaar
Berichten: 428
Lid geworden op: 14 mei 2002, 23:00
Locatie: Groningen (stad)

Re: Een open brief van de Vogelwacht Uden over de aanwezigheid van plezierjagers c.s. op de Landelijke Dag.

Bericht door klaas » 20 nov 2018, 19:26

Beste mensen,

Dit is buitengewoon goed nieuws (heb het ondertussen ook al van verschillende kanten bevestigd gekregen).

Tegelijkertijd was dit de enig mogelijk uitkomst, want Sovon stond met de rug tegen de muur. Tekenend hiervoor is een artikel van vandaag in Trouw, zie https://www.trouw.nl/groen/jagers-telle ... ~a74ae2ef/

In dit artikel stond 1 vreemde zin.
Zo zou de Sovon-ledenraad akkoord zijn gegaan met de komst van de jagers.
Hoezo 'zou'? Kent iemand een voorbeeld van een gemeenteraadsvergadering en/of van een vergadering van Provinciale Staten waar een journalist van een kwaliteitsdagblad over schrijft dat 'de gemeenteraad zou ermee akkoord zijn gegaan'? Ik ken ze in ieder geval niet.

Ik herhaal maar weer eens een citaat van een lid van de Ledenraad (niet Arjo en ook niet Alco) die op 5 november j.l. aanwezig was op de bewuste Ledenraadsbijeenkomst en geef hier verder geen commentaar op.
Er is inderdaad over vergaderd en strikt genomen is de Ledenraad akkoord gegaan, maar ik vermoed dat iedereen (mezelf inbegrepen) overvallen was door de manier waarop het ter sprake kwam.
Ik stel voor dat de eerstvolgende Ledenraadsvergadering van Sovon een openbare bijeenkomst wordt waarbij iedereen, waaronder uitdrukkelijk ingebegrepen schrijvende en filmende journalisten, van harte is uitgenodigd, net zoals bij gemeenteraadsvergaderingen en vergaderingen van Provinciale Staten, en dat dit in het vervolg standaard altijd zo is.

Vriendelijke groeten,

Klaas van Dijk

MaartenJansen
Vogelaar
Vogelaar
Berichten: 133
Lid geworden op: 01 mar 2016, 01:43

Re: Een open brief van de Vogelwacht Uden over de aanwezigheid van plezierjagers c.s. op de Landelijke Dag.

Bericht door MaartenJansen » 21 nov 2018, 00:38

Beste mensen,

Heel verstandig dat Sovon bijdraait en afziet van samenwerking met plezierjagers. Hier zouden andere verenigingen die iets met vogels doen en ook nog een duidelijk beschermingsprofiel hebben (VAG die zelf met plezierjagers in zee is gegaan inzake het Weidevogelactieplan G zie elders op het forum) voorbeeld aan kunnen nemen... Mensen zagen het gevaar van relletjes op de landelijke dag. Vogelaars zijn over het algemeen niet zo rouwdouwers, denk ik, al had het tot een vreedzame ludieke actie kunnen komen. Ik zag en zie veel meer het gevaar dat Sovon wordt uitgehold. Vrijwillige tellers dreigden op te stappen terwijl zij een belangrijk deel vormen van het menselijk kapitaal van Sovon. Deze heisa had voorkomen kunnen worden.

Dat het bij Sovon volgens Verstrael alleen zou gaan om de droge cijfers is een miskleun van de eerste orde. Ook al zijn droge cijfers het uiteindelijke en belangrijke resultaat, en bepalen rationele methodes de objectieve kwaliteit daarvan; veldonderzoek blijft mensenwerk waar verantwoordelijkheden bij komen kijken. Ik vermoed dat de gemiddelde (vrijwillige) Sovon teller met meer idealen in het achterhoofd door het veld loopt dan alleen harde cijfers produceren, for the sake of. Iedereen weet dat deze cijfers en een goed begrip daarvan van vitaal belang zijn voor bescherming, een onderneming die toch al zo kwetsbaar is dat zij nauwelijks meer bestaansrecht lijkt te hebben tussen economische belangen.

Ik hoop dat het nog goedkomt met Sovon. Een wetenschappelijke organisatie die zich zo zeer distantieert van bescherming en onderzoeksethiek dreigt speelbal te worden van machtige partijen. Wellicht was de poging tot infiltratie door de KNJV daar een aanzet toe. Hier is waarschijnlijk zowel intern als extern nog niet het laatste woord over gesproken. Ik hoop dat de kille technocratische opvatting die 'cijfers' produceren als doel op zich plaatsmaakt voor een warmbloediger visie waarbij wetenschap hand in hand gaat met de zorg voor datgene dat zij bestudeert - en voor degenen die dat belangeloos doen.

Met groeten,
Maarten

Gebruikersavatar
klaas
Vogelaar
Vogelaar
Berichten: 428
Lid geworden op: 14 mei 2002, 23:00
Locatie: Groningen (stad)

Re: Een open brief van de Vogelwacht Uden over de aanwezigheid van plezierjagers c.s. op de Landelijke Dag.

Bericht door klaas » 21 nov 2018, 11:38

Beste mensen,

Het is inderdaad buitengewoon goed nieuws dat Sovon gister heeft besloten dat plezierjagers c.s. niet langer welkom zijn op de komende Landelijke Dag.

We kunnen namelijk nu als Avifauna Groningen ervoor zorgen dat we geheel volgende de normale democratische weg besluiten dat dit ook op alle volgende Landelijke Dagen het geval zal zijn en dat Sovon in het vervolg maximaal afstand houdt van (de organisatie van de) plezierjagers c.s. Dus ook geen samenwerking tussen Sovon en plezierjagers, etc. De argumentatie hiervoor hoef ik hier niet te herhalen, want die staat hier op het forum uitgebreid in eerdere postings uitgelegd (oa in de bijdragen van Aart en van Maarten).

In concreto houdt dit dus in dat we op de eerstkomende Ledenvergadering van 12 december a.s. een besluit nemen dat de beide Ledenraadsleden van het District Groningen, dus Alco en Arjo, het bovenstaande standpunt moeten innemen op de eerstkomende bijeenkomst van de Ledenraad van Sovon. Ter voorbereiding hiervan kunnen we dit forum mooi gebruiken om hier met de leden van Avifauna en met andere vogelaars van gedachten over te wisselen.

Verder heeft de Groninger vogelaar Lodi Nauta ondertussen ook gereageerd op de inhoud van het nieuwsbericht van Sovon waarin Sovon uitlegt waarom plezierjagers niet langer welkom zijn op de komende Landelijke Dag.
Bron: https://www.dutchbirding.nl/gallery/det ... 8#r1955188
Een wijs besluit van SOVON maar de verklaring op haar site is erg mager. Men steekt duidelijk (nog) niet de hand in eigen boezem maar motiveert het besluit door te verwijzen naar "de emoties die soms hoog opliepen". Eerlijker (en correcter naar die zogenaamde geëmotioneerde leden) was het om toe te geven dat het faciliteren van een "maatschappelijke dialoog" niet tot de zelf-geformuleerde kerntaken van SOVON behoort, een dialoog die bovendien al 50 jaar tot niets heeft geleid. Men heeft kennelijk totaal onderschat dat voor vele leden de (inter)nationale jacht en natuurbescherming principieel niet samengaan omdat deze uitgaan van volstrekt tegenovergestelde ideeën over "de omgang" met de natuur. Verontrustend hoe de woordvoerder van SOVON in het Trouw artikel ("ze bewegen zich anders in de natuur", en "jagers doen ook aan tellingen") dit zo fundamentele verschil lijkt weg te wuiven. In zo'n perspectief wordt een mening dat men geen dieren moet doodschieten voor het plezier inderdaad al gauw een "hoog oplopende emotie"...

Gemakshalve hieronder het bericht van Sovon waar Lodi naar refereert.
Jagersvereniging niet met infostand op Landelijke Dag 20-11-2018 | In de afgelopen week ontstond er veel commotie over de aanwezigheid van een infostand van de Jagersvereniging op de Landelijke Dag. We ontvingen, naast steunbetuigingen, reacties van vrijwillige waarnemers en leden die ons vroegen om het besluit te heroverwegen. De emoties liepen daarbij soms hoog op. Sovon heeft daarom besloten om geen stand van de Jagersvereniging bij de informatiemarkt op te nemen en de Jagersvereniging daarover geïnformeerd. Na de Landelijke Dag zullen bestuur en ledenraad van de vereniging dit besluit evalueren. Sovon is een organisatie die vogeltellingen coördineert ten behoeve van beleid, beheer en wetenschap. Dat doen we met de hulp van duizenden vrijwilligers. Op de Landelijke Dag bedanken we hen voor hun inzet in de vorm van een lezingenprogramma en informatiemarkt van ruim 75 stands. De Landelijke Dag is er primair voor deze vrijwilligers. Die willen we komende zaterdag een mooie dag geven, met de focus op de presentatie van de nieuwe Vogelatlas van Nederland!
Bron: https://www.sovon.nl/nl/content/jagersv ... elijke-dag

Vriendelijke groeten,

Klaas van Dijk

MaartenJansen
Vogelaar
Vogelaar
Berichten: 133
Lid geworden op: 01 mar 2016, 01:43

Re: Een open brief van de Vogelwacht Uden over de aanwezigheid van plezierjagers c.s. op de Landelijke Dag.

Bericht door MaartenJansen » 22 nov 2018, 17:21

Allen,

Voor mensen die ook maar een beetje twijfelen hoe de samenwerking met jagers zicht verhoudt tot de visies onderschreven door Sovon Vogelonderzoek Nederland (en dus eerder door het bestuur en Verstrael volledig terzijde geschoven) zie de beschreven gedragsnormen bij telwerkzaamheden:

https://www.sovon.nl/nl/content/heeft-s ... edragscode

Voorts was het argument om de jagers wel toegang te verschaffen dat wanneer dit niet gedaan zou worden Sovon niet meer als objectieve partij zou worden gezien. Hoe dan? Welke logica wordt hier betracht - behalve die van de jagers? Worden de tel resultaten alsmede de wetenschappelijke methodes die er aan ten grondslag liggen opeens alsof betoverd door een boze fee minder betrouwbaar omdat een schietclub zonder enige ethisch besef niet mag opdagen op de ledendag? Is de WRN/Kenniscentrum Akkervogels Grauwe Kiekendief en het soms revolutionaire roofvogelonderzoek dat deze organisaties verrichten niet meer objectief omdat zij zich ook, naast onderzoek, inzetten voor de bescherming van deze vogels? Bizarre Trump achtige redenatie.Wie heeft besloten in al zijn genialiteit dat objectief natuuronderzoek niet naast natuurbescherming kan bestaan - zij het dat het verschillende disciplines zijn en dat Sovon primair een wetenschappelijke organisatie is?

Overigens heb ik nog gezocht naar de maatschappelijke dialoog doelstelling van Sovon. Sovon het centrum voor cultureel debat waar maatschappelijke tegenpolen elkaar ontmoeten: volgende week bij Sovon: Sharia vs Yoga. Die kon ik niet vinden.

Groeten
Maarten

Gebruikersavatar
klaas
Vogelaar
Vogelaar
Berichten: 428
Lid geworden op: 14 mei 2002, 23:00
Locatie: Groningen (stad)

Re: Een open brief van de Vogelwacht Uden over de aanwezigheid van plezierjagers c.s. op de Landelijke Dag.

Bericht door klaas » 23 nov 2018, 09:24

MaartenJansen schreef:
22 nov 2018, 17:21
Voorts was het argument om de jagers wel toegang te verschaffen dat wanneer dit niet gedaan zou worden Sovon niet meer als objectieve partij zou worden gezien. Hoe dan? Welke logica wordt hier betracht - behalve die van de jagers? Worden de tel resultaten alsmede de wetenschappelijke methodes die er aan ten grondslag liggen opeens alsof betoverd door een boze fee minder betrouwbaar omdat een schietclub zonder enige ethisch besef niet mag opdagen op de ledendag? Is de WRN/Kenniscentrum Akkervogels Grauwe Kiekendief en het soms revolutionaire roofvogelonderzoek dat deze organisaties verrichten niet meer objectief omdat zij zich ook, naast onderzoek, inzetten voor de bescherming van deze vogels? Bizarre Trump achtige redenatie. Wie heeft besloten in al zijn genialiteit dat objectief natuuronderzoek niet naast natuurbescherming kan bestaan - zij het dat het verschillende disciplines zijn en dat Sovon primair een wetenschappelijke organisatie is?
Beste mensen,

Dit is een prachtige bijdrage van Maarten die duidelijk weergeeft dat er ernstige inhoudelijke problemen zijn bij de redeneringen die Sovon heeft proberen te verkopen aan hun achterban. Hieronder daarom even een zeer beperkt aantal voorbeelden van wetenschappelijke tijdschriften die eigendom zijn van vogelbeschermingsorganisaties (en dan doel ik dus niet op De Grauwe Gors en/of De Takkeling).

(1): Bird Conservation International. Zie https://www.cambridge.org/core/journals ... ernational
(2): Ornis Fennica. Zie https://www.ornisfennica.org/
(3): Ostrich. Zie https://www.tandfonline.com/action/jour ... ode=tost20 en zie https://www.birdlife.org.za/
(4): Emu. Zie https://www.tandfonline.com/action/jour ... ode=temu20 en zie http://www.birdlife.org.au/who-we-are

Ik kan natuurlijk nog wel 100 van dit soort 'society journals' opzoeken als ik wat beter mijn best doe, maar de boodschap is denk ik nu wel duidelijk genoeg. Sovon slaat wartaal uit en weet totaal niet hoe de wereld in elkaar zit.

Daarnaast verwijs ik de lezers van dit forum nog maar weer eens even naar een aantal korte essays uit november 2018 van de Spinozaprijswinnaar en Akademiehoogleraar Lodi Nauta (https://www.ukrant.nl/magazine/spinozap ... odi-nauta/ en https://www.knaw.nl/nl/leden/leden/11693 en https://winsum.nieuws.nl/nieuws/2017090 ... dse-leeuw/ ) die ik even op dit forum heb gezet.

Deze korte essays zijn vooralsnog nog niet op inhoudelijke gronden weerlegd.
De jagers krijgen steun van diverse vogelliefhebbers. Maurice La Haye (Zoogdiervereniging) vindt dat Sovon zich op een hellend vlak begeeft door, onder druk van ‘een kleine groep met oneigenlijke argumenten’, bepaalde partijen toegang te ontzeggen.
(Bron: https://www.volkskrant.nl/nieuws-achter ... ~b993b0f4/ ) is ongeveer het meest inhoudelijke tegenargument wat ik tot nu toe heb gelezen.

Vanzelfsprekend zijn er ook vroege publicaties van Lodi Nauta. Die staan bijvoorbeeld in De Grauwe Gors. Gelukkig staat (bijna) alles van De Grauwe Gors nu op natuurtijdschriften.nl. Een vroege publicatie van Lodi Nauta is "Jagers schieten roofvogels en doen andere boze dingen" (De Grauwe Gors, jaargang 13(1985), aflevering 1, pagina 29, zie http://natuurtijdschriften.nl/download? ... cid=549608

Een prachtig verhaal over de gang van zaken in de winter van 1984/85 en geheel in lijn met de vroegere en de huidige visie en doelstellingen van Avifauna Groningen. Erg aanbevolen.

Vriendelijke groeten,

Klaas van Dijk

Gebruikersavatar
klaas
Vogelaar
Vogelaar
Berichten: 428
Lid geworden op: 14 mei 2002, 23:00
Locatie: Groningen (stad)

Re: Een open brief van de Vogelwacht Uden over de aanwezigheid van plezierjagers c.s. op de Landelijke Dag.

Bericht door klaas » 25 nov 2018, 12:53

Beste mensen,

Een lid van een vogelwerkgroep uit Zuid-Holland vroeg mij vanochtend: "Waar ik nu wel benieuwd naar ben Klaas, of jij gisteren op de Sovon-dag nog hebt gesproken met bestuursleden van Sovon en bent aangesproken door leden?" Daarom hieronder even een kort verslag.

Ik was gister als één van de eersten op de Sovon-dag en ben als één van de laatsten weer weggegaan. Ik heb één lezing bijgewoond. De rest van de tijd ben ik aan het rondslenteren geweest om meningen te proeven en om maximaal beschikbaar te zijn voor het beantwoorden van vragen en/of voor het aangaan van een dialoog met iedereen die een dialoog met mij wilde aangaan. Ik ben aangesproken door 0 leden van het bestuur en door 0 ledenraadsleden. Theo Verstrael, de directeur van Sovon, heeft mij meerdere malen bewust genegeerd. De beide ledenraadsleden van het district Groningen (Arjo en Alco) waren aanwezig. Beide hebben dus niet het initiatief genomen om met mij de dialoog aan te gaan.

Ik heb het initiatief genomen hen aan te spreken. In beide gevallen waren de gesprekken kort. Arjo weigerde met mij in dialoog te gaan over welk punt dan ook van de enorme hoeveelheid inhoudelijke kritiek die door allerlei personen is aangevoerd, zei dat hij nog steeds voor de volle 100% achter het unanieme besluit van de Ledenraadsvergadering van 5 november jl. stond, en vond het desgevraagd geen enkel probleem dat Freerk van der Noord, sponsor van de Lepelaar van de Vogelatlas (zie pag 175), noodgedwongen thuis had moeten blijven als de plezierjagers c.s. met een stand aanwezig waren geweest.

Alco had op 17 november jl. hier geschreven "moi Maarten en Klaas, deze discussie vind ik prima, maar volgens mij is dit forum niet de juiste plek om hierover verder van gedachten te wisselen. Op 12 december is er weer een bestuursvergadering; wat mij betreft praten we er dan over door. Mondeling zijn er meer nuances te geven dan via dit kanaal."

Alco bleek desgevraagd eveneens niet van plan te zijn om op de Sovon-dag met mij van gedachten te wisselen (over ook maar over 1 van deze inhoudelijke kritiekpunten, dit verzoek heb ik meerdere malen aan Alco gedaan) en vond het desgevraagd eveneens geen enkel probleem dat Freerk van der Noord noodgedwongen thuis had moeten blijven als de plezierjagers c.s. met een stand aanwezig waren geweest.

Naar aanleiding van een opmerking van een Zeeuwse vogelaar tijdens een gezellig gesprek wat vooral ging over een gezamenlijke excursie in de zomer in het eind van de jaren zeventig van de vorige eeuw heb ik Alco de concrete vraag gesteld hoeveel leden van de Ledenraad aanwezig waren tijdens de Ledenraadsbijeenkomst van 5 november j.l. Desgevraagd weigerde Alco hier een antwoord op te geven. Die vraag staat dus nog open.

Ik heb vervolgens in de richting van Alco een andere gesprekstechniek uit de kast getrokken, namelijk de monoloog. De monoloog was kort en ging in hoofdlijnen over het brede thema ethiek, waarden en moraal. En toen ben ik weggelopen.

Verder heb ik met erg veel andere mensen gesproken. Op grond van deze gesprekken ben ik tot de conclusie gekomen dat er een overweldigende steun is voor de volgende vijf punten:
(a) dat een kraampje van de plezierjagers c.s. hier inderdaad niet had moeten staan;
(b) dat er in de toekomst nooit een kraampje van de plezierjagers c.s. moet komen te staan op een Landelijke Dag van Sovon;
(c) dat Sovon in het vervolg maximaal afstand moet houden van de organisatie van de plezierjagers c.s.;
(d) dat de Ledenraadsvergadering van Sovon in het vervolg openbaar is, dus met een publieke tribune en met schrijvende en filmende pers die alles mogen filmen en alles mogen opschrijven;
(e) dat het bestuur van Sovon ervoor moet zorgen dat deze openbaarheid van de Ledenraadsvergadering van Sovon ruim geregeld is voor de eerstvolgende Ledenraadsvergadering.

Hoeveel mensen weten trouwens nog dat Sovon al een flink aantal jaren geleden min of meer plotseling dusdanig grote financiële problemen had, dat ze die slechts hebben kunnen oplossen door een forse financiële ondersteuning van Vogelbescherming Nederland (VBN)?

Hoeveel mensen weten nog dat deze Landelijke Dagen vroeger formeel door 3 partijen werden georganiseerd, te weten Sovon, VBN en de NOU?
En hoeveel mensen weten nog dat er tijden zijn geweest dat VBN een zeer forse financiële bijdrage leverde aan deze gezamenlijke Landelijke Dag?

En dat VBN in ruil hiervoor met een megagrote kraam helemaal vooraan stond, en vanzelfsprekend met een megagrote vlag van VBN, en in ruil hiervoor ook zorgde voor een gezaghebbende buitenlandse spreker die een lezing hield over een vogelbeschermingsproject van een Birdlife partner (in een ver buitenland)?

Vriendelijke groeten,

Klaas van Dijk

lodinauta
Vogelaar
Vogelaar
Berichten: 1
Lid geworden op: 25 nov 2018, 22:38

Re: Een open brief van de Vogelwacht Uden over de aanwezigheid van plezierjagers c.s. op de Landelijke Dag.

Bericht door lodinauta » 25 nov 2018, 22:46

Dag Klaas, we zijn allen blij met het besluit van SOVON natuurlijk. Je hebt in jouw bijdragen aan de discussie ook een link naar mijn reactie opgenomen (en latere reactie op het besluit van SOVON om de KNJV niet toe te laten). Prima natuurlijk, maar de links naar bepaalde wapenfeiten uit mijn CV, die je eveneens geeft, zijn irrelevant. Het gaat om de argumenten, niet of iemand professor of loodgieter is, lid is van dit of dat etc. Trouwens, je spreekt van mijn "korte essays uit november". Ik weet niet wat je precies bedoelt; misschien refereer je aan mijn briefje aan SOVON maar dat was natuurlijk geen essay. Groet! Lodi

Gebruikersavatar
Aart
Vogelaar
Vogelaar
Berichten: 532
Lid geworden op: 08 jan 2003, 00:00
Locatie: Groningen

Re: Een open brief van de Vogelwacht Uden over de aanwezigheid van plezierjagers c.s. op de Landelijke Dag.

Bericht door Aart » 26 nov 2018, 14:07

Hallo Klaas,

Het Sovonbestuur en de ledenraad hebben een ondoordacht besluit genomen. Er bleek een enorme weerstand te zijn tegen een jagersstand op de Sovondag. Na kritiek op die beslissing is deze teruggedraaid.
Jij bent op de Sovondag meningen wezen peilen. Niet iedereen wou blijkbaar met jou van gedachten wisselen. Voor jouw onderzoekje was dat misschien vervelend, voor de uitkomst maakt het niet uit. Jij gaat er namelijk niet over of de KNJV op de Sovondag staat of niet, dat doet het bestuur met de ledenraad. Een (groot) aantal mensen heeft aangeven hoe ze erover denken, dat zullen bestuur en ledenraad ongetwijfeld voor een volgende Sovondag meenemen.
Blijkbaar kun jij je daar niet bij neerleggen en wou je leden van de ledenraad de waarheid zeggen.
Je schreef: “Ik heb vervolgens in de richting van Alco een andere gesprekstechniek uit de kast getrokken, namelijk de monoloog. De monoloog was kort en ging in hoofdlijnen over het brede thema ethiek, waarden en moraal. En toen ben ik weggelopen.”
Een monoloog of een scheldpartij? Waarom? Waarom bejegen je mensen met wie je op excursie gaat en met wie je naar lezingen gaat op deze manier?
Volgende week is de LV van Avifauna, misschien dat de zaak dan nog wel aan de orde komt. Misschien, het hoeft voor mij niet. Het is volgens mij wel genoeg doorgesproken. Misschien kun je de LV benutten om je excuus aan te bieden. Arjo en Alco doen hun bestuurswerk en ledenraadwerk vrijwillig. En naar beste weten. Als dat een keer verkeerd uitpakt is dat geen reden om ze als criminelen af te schilderen.

Aart

Gebruikersavatar
klaas
Vogelaar
Vogelaar
Berichten: 428
Lid geworden op: 14 mei 2002, 23:00
Locatie: Groningen (stad)

Re: Een open brief van de Vogelwacht Uden over de aanwezigheid van plezierjagers c.s. op de Landelijke Dag.

Bericht door klaas » 26 nov 2018, 17:51

lodinauta schreef:
25 nov 2018, 22:46
Dag Klaas, we zijn allen blij met het besluit van SOVON natuurlijk. Je hebt in jouw bijdragen aan de discussie ook een link naar mijn reactie opgenomen (en latere reactie op het besluit van SOVON om de KNJV niet toe te laten). Prima natuurlijk, maar de links naar bepaalde wapenfeiten uit mijn CV, die je eveneens geeft, zijn irrelevant. Het gaat om de argumenten, niet of iemand professor of loodgieter is, lid is van dit of dat etc. Trouwens, je spreekt van mijn "korte essays uit november". Ik weet niet wat je precies bedoelt; misschien refereer je aan mijn briefje aan SOVON maar dat was natuurlijk geen essay. Groet! Lodi
hoi Lodi,

Ik heb aan het eind van de Landelijke Dag ongeveer drie woorden gewisseld met iemand die ik buitengewoon hoog heb zitten en die ik buitengewoon veel bewonder. Ik ken dit persoon al heel erg lang. Deze drie woorden ga ik hier niet weergeven, maar wel het beeld wat ik nu daarbij heb. Dat is dus een subjectief iets en dat geef ik onmiddellijk toe. Dit persoon had het liefst het eerste het beste vliegtuig naar sub-Sahara Afrika gepakt en was daarna het liefst nooit meer teruggekomen.

Dit is natuurlijk een beeld van mij wat op dit moment mijn gevoel weergeeft bij deze gedachtenwisseling van ongeveer drie woorden met dit persoon.

Tuurlijk ben ik erg blij en heb ik er de hele dag heerlijk ontspannen rondgelopen. Ik ben vooral aan het kijken geweest en heb veel gekeken naar non-verbale communicatie en andere signalen. Het was dus een heerlijke dag en de belangrijkste conclusie die ik heb getrokken is dat de inhoudelijke discussie is afgerond. En die conclusie heb ik getrokken op grond van met name de non-verbale communicatie en de andere signalen.

Vanzelfsprekend kunnen anderen het hier niet mee eens zijn.

Mijn excuses voor het verkeerde woordgebruik en mijn excuses voor het gebruik van je professionele antecedenten. Vanzelfsprekend is dit een drogreden, of hoe je het ook alweer noemt. Het gaat inderdaad natuurlijk helemaal niet om wie je bent, maar het gaat om de argumenten. Ik heb alleen al veel te vaak meegemaakt dat de bittere werkelijkheid is dat de loodgieter niet eens te woord wordt gestaan, laat staan dat er naar hem wordt geluisterd en/of dat er een discussie met de loodgieter wordt gevoerd. Je hebt me terecht hierop gewezen. Veel dank hiervoor en ik zal proberen mijn leven te beteren.

Met de beide 'korte essays uit november' doel ik op je beide bijdragen op het forum van Dutch Birding, zie https://www.dutchbirding.nl/gallery/detail/21548 , die ik ter informatie (en met een bronverwijzing) hier op het forum van Avifauna Groningen had gezet. Het woord 'essay' had ik ter plekke bedacht omdat ik het wel leuk vond passen en omdat ik het woord 'bijdrage' wat vlak vond. Excuses voor de verwarring, wederom zijn ze helemaal aan mij te wijten.

Verder ben ik vanzelfsprekend ongelofelijk blij dat zoveel mensen iets van zich hebben laten horen richting Sovon. Ga vooral door!! En het gaat dus nu om beelden, verbeelding en gevoel en een heel mooi voorbeeld is het stukje van Lodi in De Grauwe Gors uit 1985, zie http://natuurtijdschriften.nl/download? ... cid=549608 Lodi, wat een prachtig stukje!!

Is het zo goed, of moet ik een aantal zaken beter toelichten?

Groetjes,

Klaas

MaartenJansen
Vogelaar
Vogelaar
Berichten: 133
Lid geworden op: 01 mar 2016, 01:43

Re: Een open brief van de Vogelwacht Uden over de aanwezigheid van plezierjagers c.s. op de Landelijke Dag.

Bericht door MaartenJansen » 27 nov 2018, 10:11

Beste allen,

Ik denk zelf dat de kwestie van natuurbescherming/wetenschappelijk onderzoek vs jacht wel degelijk op de LV besproken zou moeten worden, alhoewel ik geen voorstander ben van persoonlijke aanvallen en grieven (tijdverspilling). Waarvoor zijn deze LV'en dan bedoeld? Ik vermoed dat het toestaan van de KNJV op de Sovon dag een symptoom is van een gedachtegoed dat zich binnen de belangrijkste natuurorganisaties steeds meer op de voorgrond dringt. De oppervlakkige aanleiding is de achteruitgang van 'de weidevogels' Ik denk dat de bovengenoemde kwestie over de jacht als natuurbeheer; het korthouden van predatoren, in mijn optiek zeer verwerpelijk, ook voor de nabije toekomst een heikel punt gaat worden. En ook voor VAG, zie discussie 'Weidevogel actieplan Groningen'. Ik wens de vereniging daar veel succes mee.

Met vriendelijk groet,
Maarten
Laatst gewijzigd door MaartenJansen op 27 nov 2018, 10:32, 2 keer totaal gewijzigd.

Gebruikersavatar
klaas
Vogelaar
Vogelaar
Berichten: 428
Lid geworden op: 14 mei 2002, 23:00
Locatie: Groningen (stad)

Re: Een open brief van de Vogelwacht Uden over de aanwezigheid van plezierjagers c.s. op de Landelijke Dag.

Bericht door klaas » 01 dec 2018, 13:11

Beste mensen,

Afgelopen zaterdag heb ik tijdens de Landelijke Dag in Apeldoorn met een aantal Groninger vogelaars van gedachten gewisseld over onder andere de stand van zaken m.b.t. de illegale roofvogelvervolging in de provincie Groningen. Al discussiërend met een vogelaar kwamen we op een getal van pak hem beet 100 onopgeloste gevallen van illegale roofvogelvervolging voor de provincie Groningen. Dat was min of meer een slag in de lucht. Wat later heb ik dit punt bediscussiëerd met een andere Groninger vogelaar. We kwamen tot de conclusie dat dit getal best wel eens te laag zou kunnen zijn. Zoals bekend is het tegenwoordig crimineel gedrag als iemand moedwillig en bewust een boom omzaagt met een broedende roofvogel en zoals bekend is het tegenwoordig eveneens crimineel gedrag als iemand bewust een roofvogel doodschiet of gif uitlegt met de bedoeling daarmee roofvogels te doden. Het gaat dus om gevallen die nog niet zijn opgelost en er zit al tijdenlang geen millimeter beweging in.

Daarnaast heb ik op de Landelijke Dag met anderen van gedachten gewisseld over het voorzorgprincipe, over gedragscodes en over zelfregulering (dus elkaar aanspreken op elkaars gedrag als er niet wordt gehandeld volgens de gedragscodes). Ik heb vervolgens hier nog wat beter over nagedacht en heb als gevolg hiervan op 27 november jl. een e-mail gestuurd naar Gedeputeerde Staghouwer van de Provincie Groningen met daarin het volgende voorstel:
Zou het niet wat zijn om het op de boeg te gooien van zelfregulering door de sector en als Provincie Groningen afspraken te maken met de sector dat ze via zelfregulering eerst maar eens schoon schip maken, alvorens er allerlei forse (provinciale) geldstromen naar deze sector gaat? Op de Landelijke Dag stonden tal van organisaties die werken volgens het voorzorgprincipe en die aan zelfregulering doen, soms ook met naming & shaming. En dat werkt bij deze organisaties over het algemeen prima. De gemeente Drachten [update, moet natuurlijk zijn Smallingerland] is een voorbeeld van een overheid die onlangs bij een andere kwestie ook aan naming & shaming heeft gedaan. Wat vind u hiervan?
Vooralsnog is hier niet op gereageerd.

Vriendelijke groeten,

Klaas van Dijk

Gebruikersavatar
klaas
Vogelaar
Vogelaar
Berichten: 428
Lid geworden op: 14 mei 2002, 23:00
Locatie: Groningen (stad)

Re: Een open brief van de Vogelwacht Uden over de aanwezigheid van plezierjagers c.s. op de Landelijke Dag.

Bericht door klaas » 04 dec 2018, 11:11

arenaria schreef:
16 nov 2018, 16:47
(...). Voorts neem ik aan de het Bestuur van de VAG ook krachtdadig zal optreden en ook namens de gehele vereniging (vogelstudie, vogelbescherming) de komst van de jagers zal veroordelen? (....) Groet, Jan Allex de Roos
Beste mensen,

Op de Landelijke Dag van Sovon in Apeldoorn van 24 november jl. liep een vogelaar en Sovon-teller rond die een regelmatige bezoeker is van de lezingenavonden van Avifauna Groningen. Deze vogelaar is een sponsor van een soort van de nieuwe Vogelatlas. De Vogelatlas is zoals bekend op de Landelijke Dag gepresenteerd. Deze vogelaar is samen met zijn vogelvrienden een vaste bezoeker van de Landelijke Dagen van Sovon. Hij wil niets te maken hebben met (de organisatie van de) plezierjagers c.s. en hij was, evenals alle andere vogelaars, niet van te voren gevraagd of hij op deze Landelijke Dag wel geconfronteerd wilde worden met (de organisatie van) plezierjagers c.s.

Deze vogelaar had dus ook verwacht dat 'het Bestuur van de VAG krachtdadig zal optreden' tegen de komst van (de organisatie van de) plezierjagers naar de Landelijke Dag. Een voorbeeld van 'krachtdadig optreden' is bijvoorbeeld de brief van de Vogelwacht Uden (zie eerder). Deze vogelaar stuurde mij in het weekend voor de Landelijke Dag een e-mail waarin stond dat hij gezien de commotie niet naar de Landelijke Dag zou gaan. Hij was dus een aantal dagen later buitengewoon blij dat Sovon dit heilloze plan had afgeblazen, want nu kon hij gerust naar de Landelijke Dag gaan en zien hoe Minister Schouten het eerste exemplaar van de Vogelatlas in ontvangst nam.

Op de Landelijke Dag heb ik deze casus voorgelegd aan Alco van Klinken en aan Arjo Bunskoeke, de beide leden van de Ledenraad van Sovon die op 5 november jl. hebben ingestemd met het voorstel van het bestuur van Sovon dat de organisatie van de plezierjagers c.s. met een stand op de Landelijke Dag kon komen te staan, en die hier pas over zijn gaan communiceren toen anderen, waaronder Maarten Jansen, op de website van de plezierjagers c.s. hadden gelezen dat plezierjagers c.s. met een stand op de komende Landelijke Dag zouden komen te staan (en met de aldaar aanwezige vogelaars in debat wilden gaan). Desgevraagd bleken zowel Alco van Klinken als Arjo Bunskoeke op deze Landelijke Dag nog steeds van mening te zijn dat het een goed idee was dat de plezierjagers c.s. met een stand op de Landelijke Dag zouden staan.

Desgevraagd bleken zowel Alco van Klinken als Arjo Bunskoeke het geen enkel probleem te vinden dat deze vogelaar hierdoor thuis had moeten blijven. Desgevraagd stelden zowel Alco van Klinken als Arjo Bunskoeke zich op het standpunt dat ze zich er niet verantwoordelijk voor voelden dat deze vogelaar dan dus maar had moeten thuisblijven. Met betrekking tot het aanbieden van excuses zou ik daarom willen voorstellen dat Arjo Bunskoeke hier op het forum gaat uitleggen waarom het Bestuur van de VAG niet meteen 'krachtdadig' is gaan optreden in de richting van Sovon.

Op https://www.facebook.com/VogelwachtUden ... 3932673198 staat in de commentaren te lezen dat ik een stevige toon aansla tegen Bastiaan van de Wetering, een lid van de Ledenraad van Sovon voor het District Zuid-Holland Zuid. Ergens helemaal verstopt staat bij de commentaren te lezen dat ik via die weg mijn excuses aanbiedt aan Bastiaan van de Wetering. Ik was namelijk gaan debatteren met Bastiaan van de Wetering, zonder me eerst te verdiepen in zijn achtergronden. Dat was natuurlijk een enorme blunder van mij. Ik heb dus Bastiaan van de Wetering hierover een uitgebreide e-mail gestuurd waarin ik opbiecht dat ik een enorme blunder had begaan om meteen met een stevige toon te reageren op zijn bijdragen. Binnen een dag kreeg ik een zeer vriendelijke e-mail waarin onder andere stond: "Excuus aanvaard. Ik snap je toonzetting en de frustraties die het oproept."

Vriendelijke groeten,

Klaas van Dijk

MaartenJansen
Vogelaar
Vogelaar
Berichten: 133
Lid geworden op: 01 mar 2016, 01:43

Re: Een open brief van de Vogelwacht Uden over de aanwezigheid van plezierjagers c.s. op de Landelijke Dag.

Bericht door MaartenJansen » 06 dec 2018, 12:59

Allen,

In de bovenstaande discussie met Sovon en elkaar over de aangekondigde aanwezigheid van jagers op de landelijke dag zijn allerlei argumentaties voorbijgekomen, argumentaties die vaak ook reflecteerden op de zin van het bijdragen aan vrijwillige vogelinventarisaties. Theo Verstrael sprak uit dat het bij Sovon (en daarmee voor de vrijwillige teller) vooral zou moeten gaan om het aanleveren van cijfers en dat elke formulering van een maatschappelijk doel de wetenschappelijke objectiviteit zou schaden. In mijn opvatting was deze uitspraak een blunder en getuige de grote ophef die ontstond na bekendmaking van de KNJV om te verschijnen was ik niet de enige die dat vond. Vervolgens waren er Sovon-leden, o.a
oorspronkelijke voorstanders van samenwerking met plezierjagers, die samen met de KNJV claimden dat Sovon, na goedkeuring van de ledenraad, was gezwicht voor een paar schreeuwers, lieden die zich bedienden van extremistische, activistische opvattingen en middelen.

In dit verband is het aardig om te zien dat er vanuit de sociologie wetenschappelijk onderzoek is verricht naar de maatschappelijke drijfveren van mensen die data aanleveren in het kader van 'citizen science' - zoals vrijwillige vogeltellers. Dit onderzoek biedt een mogelijk inzicht in zulke drijfveren en doet op basis daarvan een aantal aanbevelingen aan organisaties die bij het vergaren van data in grote mate afhankelijk zijn van citizen science, zoals Sovon - en niet te vergeten, (in)direct, natuurbeheerders.

Het hele artikel is hier te lezen: https://rd.springer.com/article/10.1007 ... 2_d7rW_zoA

Ik citeer hier alvast de samenvatting van het artikel:

"Sharing biodiversity data: citizen scientists’ concerns and motivations

Wessel Ganzevoort, Riyan J. G. van den Born,Willem Halffman,Sander Turnhout

Abstract
Citizen scientists play a pivotal role in providing necessary biodiversity data. To ensure the continued involvement of a strong volunteer base, insight into the concerns and motivations of voluntary recorders is crucial. This paper presents the findings of a large-scale survey (N = 2193) among Dutch volunteer biodiversity recorders of diverse taxa, and focuses on three questions: what are the characteristics of these citizen scientists regarding their activities and socio-demographic background, what are their motivations for recording biodiversity, and what are their views on data sharing and ownership? Our findings show that a connection to, interest in and concern for nature are the most important motivations for biodiversity recorders. Volunteer recorders have high expectations regarding the impact of their data, both for their own learning as well as for science and management. Almost half the volunteers consider their data to be public goods, but this does not mean they support unconditional data sharing. Instead, the acceptability of data sharing with third parties seems strongly linked to the goals of the user. We discuss the implications of our findings for practitioners, such as the role of biology curricula and the importance of learning opportunities to redress the lack of younger volunteers. We argue that conceptualising volunteer recorders as data custodians rather than owners helps to understand their perspective on data sharing, and emphasize the importance of clear and transparent data policy that respects volunteers’ views on their data."

Met vriendelijke groet,
Maarten

Gesloten