Actieplan Weidevogelbeheer Groningen

Hier kun je opmerkingen en/of vragen kwijt m.b.t. natuurbebeer en natuur in het algemeen

Moderator: hdelange

Gebruikersavatar
klaas
Vogelaar
Vogelaar
Berichten: 427
Lid geworden op: 14 mei 2002, 23:00
Locatie: Groningen (stad)

Re: Actieplan Weidevogelbeheer Groningen

Bericht door klaas » 11 feb 2019, 10:40

Beste mensen,

Op https://collectiefgroningenwest.nl/imag ... te-CGW.pdf staat op pagina 2 te lezen:
Namens de twaalf organisaties achter het Actieplan Weidevogels heeft Collectief Groningen West bij SBNL Natuurfonds een subsidie aangevraagd voor onderzoek naar predatie in de Groninger weidevogelgebieden. Het onderzoek moet een antwoord geven op de vraag wat de rol van predatie bij het huidige weidevogelbeheer is. De uitkomsten kunnen tevens dienen ter ondersteuning van de predatiebeheerplannen die momenteel in de maak zijn.
Ha, Avifauna Groningen is dus betrokken bij deze subsidie aanvraag en is hier akkoord mee, want Avifauna Groningen is één van de twaalf ondertekenaars van het Actieplan Weidevogels. Wat staat hier allemaal in?

Staat er bijvoorbeeld in dat er namens Avifauna Groningen gekeken zal gaan worden naar het 'verwijderen van nesten/horsten van roofvogels buiten het broedseizoen'?

Staat er bijvoorbeeld in dat er namens Avifauna Groningen gekeken zal gaan worden naar het 'toestaan gebruik van vangkooien voor kraaien'?

Staat er bijvoorbeeld in dat er namens Avifauna Groningen gekeken zal worden naar 'meer ruimte voor de bestrijding van steenmarters'?

Iemand enig idee?

Vriendelijke groeten,

Klaas van Dijk

Marco_Glastra
Vogelaar
Vogelaar
Berichten: 54
Lid geworden op: 09 feb 2015, 19:52

Re: Actieplan Weidevogelbeheer Groningen

Bericht door Marco_Glastra » 12 feb 2019, 13:49

Hoi Klaas,

De aanvraag is van Collectief Groningen West, niet van alle 12 organisaties. De aanvraag is uiteraard wel een vervolg op het Actieplan Weidevogels. Het onderzoek vindt plaats in gebieden met agrarisch natuurbeheer en in weidevogelgebieden van Het Groninger Landschap. Wat o.a. gaat gebeuren is het volgen van een aantal gezenderde predatoren (vos, steenmarter en kat) om te kijken hoe zij zich gedragen in weidevogelgebieden. Komt ongetwijfeld terug op het symposium van 16 maart.

Groet,

Marco

MaartenJansen
Vogelaar
Vogelaar
Berichten: 133
Lid geworden op: 01 mar 2016, 01:43

Re: Actieplan Weidevogelbeheer Groningen

Bericht door MaartenJansen » 13 feb 2019, 05:29

Beste iedereen

"De aanvraag is uiteraard wel een vervolg op het Actieplan Weidevogels." - well, that proves our whole point/argument, doesn't it? :D VAG steunt dus via het Actieplan initiatieven zoals een onderzoek naar predatie gefinancierd door een fonds van plezierjagers voor 'wetenschappelijk onderzoek'. https://www.sbnlnatuurfonds.nl Oftewel: de spreekwoordelijke slager die zijn eigen vlees keurt.

Ook in dit verband "aardig" is https://www.sbnlnatuurfonds.nl/weidevogelbeheer. Voormalige eierapers dus. Erg weidevogelvriendelijk en wetenschappelijk allemaal.

Met vriendelijke groet,
Maarten

Gebruikersavatar
klaas
Vogelaar
Vogelaar
Berichten: 427
Lid geworden op: 14 mei 2002, 23:00
Locatie: Groningen (stad)

Re: Actieplan Weidevogelbeheer Groningen

Bericht door klaas » 13 feb 2019, 12:56

Marco_Glastra schreef:
12 feb 2019, 13:49
Hoi Klaas, De aanvraag is van Collectief Groningen West, niet van alle 12 organisaties. De aanvraag is uiteraard wel een vervolg op het Actieplan Weidevogels. Het onderzoek vindt plaats in gebieden met agrarisch natuurbeheer en in weidevogelgebieden van Het Groninger Landschap. Wat o.a. gaat gebeuren is het volgen van een aantal gezenderde predatoren (vos, steenmarter en kat) om te kijken hoe zij zich gedragen in weidevogelgebieden. Komt ongetwijfeld terug op het symposium van 16 maart. Groet, Marco
hoi Marco,

Veel dank voor je vlotte reactie. Het volgen van een aantal gezenderde predatoren is inderdaad een goed idee. Ik ben aanwezig bij het symposium van 16 maart en dat is een goed moment om het er verder over te hebben.

Groetjes,

Klaas

MaartenJansen
Vogelaar
Vogelaar
Berichten: 133
Lid geworden op: 01 mar 2016, 01:43

Re: Actieplan Weidevogelbeheer Groningen

Bericht door MaartenJansen » 05 mar 2019, 22:57

Just in case mensen zijn vergeten waar de problemen liggen:

"Is er dan nog een oplossing? Het grootste probleem is de almaar intensievere landbouw. ‘Boeren moeten hun grond minder intensief gebruiken, later maaien en de waterschappen moeten minder land droogpompen. Als we het land wat meer met rust laten en liefdevol behandelen, dan komt het uiteindelijk wel weer goed’, denkt Loonstra. ‘Steek maar eens een dijk door, moet je eens kijken wat voor mooi land je dan krijgt.’"


https://www.volkskrant.nl/wetenschap/zw ... ~bdf781b3/

MaartenJansen
Vogelaar
Vogelaar
Berichten: 133
Lid geworden op: 01 mar 2016, 01:43

Re: Actieplan Weidevogelbeheer Groningen

Bericht door MaartenJansen » 09 mar 2019, 19:50

Vraag: wanneer organiseert VAG een symposium over weidevogels en het overmatige gebruik van drijfmest?


“Om wormen en weidevogels in verdroogde weilanden te helpen wordt vaak vooral de grondwaterstand verhoogd”, vertelt RUG-onderzoeker Jeroen Onrust. “Maar als de bodem door onder andere mestinjectie al is verstoord, droogt de toplaag in het voorjaar zo snel uit dat een hoger grondwaterpeil niet meer helpt.”

https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/144862 ... -drijfmest

Grt,
Maarten

Gebruikersavatar
klaas
Vogelaar
Vogelaar
Berichten: 427
Lid geworden op: 14 mei 2002, 23:00
Locatie: Groningen (stad)

Re: Actieplan Weidevogelbeheer Groningen

Bericht door klaas » 29 mar 2019, 20:24

Beste mensen,

Ondertussen is een concept artikel in roulatie over onder andere de op dit forum geplaatste kritiekpunten op het Actieplan.

Het concept artikel heeft als werktitel 'Het ‘Actieplan Weidevogels Groningen’ bevat slecht nieuws voor Groninger roofvogels'. Hieronder een aantal delen uit het concept artikel.
De FBE Groningen zat ook aan tafel
Op pagina 39 van het Actieplan staat dat de Faunabeheereenheid Groningen als enige externe partij aan tafel zat bij een tweemaal gehouden ‘breder overleg’ over het Actieplan. Desgevraagd weigerde de FBE Groningen inzicht te geven in hun bijdrage hieraan. In de vervolgens opgevraagde notulen staat dat de FBE Groningen beide malen aanwezig was. In de notulen van het overleg van 13 december 2017 staat: ‘vanuit de discipline faunabeheer wordt benadrukt dat er sprake is van tijdsdruk. Wanneer we teveel koersen op aanvullend onderzoek dreigt het gevaar dat concrete acties in de gebieden worden uitgesteld. Gelet op de noodzaak van snelle stabilisering van de weidevogelstand moeten we het één doen maar het ander niet nalaten. Zowel kennisontwikkeling als concrete maatregelen. De WBE’s en FBE zijn daarin cruciaal en graag bereid inbreng te leveren.’ Verder staat in deze notulen: ‘het grote belang van een goede betrokkenheid van het faunabeheer bij het Manifest wordt breed onderschreven. Ook het gestructureerd verzamelen van meer predatiegegevens hoort daarbij.’ Ook staat hier te lezen: ‘heeft als ambtelijk secretaris van de FBE het manifest ondertekend namens de volledige discipline faunabeheer’. Nergens staat in het Actieplan en in deze notulen wat wordt verstaan onder ‘de volledige discipline faunabeheer’. In de notulen van het overleg van 11 april 2018 staat de volgende opmerking van de ambtelijk secretaris van de FBE Groningen: ‘in de wet staat dat de WBE’s moeten tellen, ook t.b.v. de TBO’s. Dus die moeten toestemming geven of hun gegevens doorspelen aan het FRS.’ De TBO's zijn de terreinbeherende organisaties, waaronder de natuurbeheerders SBB, NM en GL, en het FRS is het Faunaregistratiesysteem van de plezierjagers. De citaten uit de notulen geven inzicht in de bijdragen van de FBE Groningen aan beide overleggen en in de rol van de FBE Groningen bij de totstandkoming van het Actieplan.
Plezierjagers gaan roofvogels tellen en de Provincie moet dit financieren
Als vierde actiepunt bij het onderdeel predatiebeheer staat op pagina 20 van het Actieplan: ‘van groot belang is ook een betere “basisregistratie” van predatie en predatoren’. Dit actiepunt wordt op deze pagina als volgt uitgewerkt: ‘de WBE’s gaan een registratie van potentiële predatoren bijhouden, ook van dieren die niet worden bejaagd. Ze doen dat nu al voor soorten als meerkoet, ree en haas; uitbreiding is gewenst met bijvoorbeeld vos, verwilderde kat, kraai en buizerd (monitoring van kleine marterachtigen is vrijwel ondoenlijk). Anders dan nu is het dan van belang dat de exacte locaties worden geregistreerd.’ Nergens staat iets over de telmethodiek en dus ook niet of de voorgestelde ‘registratie van exacte locaties’ van Buizerds Buteo buteo betrekking hebben op broedvogels, op niet-broedvogels, op wintergasten, en/of op (pleisterende) trekvogels, etc. Verder kan uit het citaat worden opgemaakt dat plezierjagers het voorkomen van soorten als Bruine Kiekendief Circus aeruginosus, Blauwe Kiekendief Circus cyaneus, Grauwe Kiekendief Circus pygargus, Havik Accipiter gentilis, Torenvalk Falco tinnunculus en Slechtvalk Falco peregrinus gaan registreren. Al deze soorten hebben namelijk weidevogels op hun menu (overzichten in De Takkeling) en vallen dus onder de definitie van ‘potentiële predatoren’. Vogelbescherming, NM, IVN en Avifauna dragen dus uit dat de Groninger plezierjagers deze niet nader omschreven ‘registratie van exacte locaties’ van al deze soorten roofvogels moeten gaan uitvoeren. Verder staat op pagina 21: ‘de WBE’s nemen de registratie van predatoren (ook als ze niet worden bejaagd) standaard in het faunaregistratiesysteem op. De provincie wordt gevraagd de meerkosten hiervan te betalen.’ Partijen als Avifauna, Vogelbescherming, NM en IVN dragen dus uit dat de Provincie moet opdraaien voor de extra kosten die de plezierjagers maken voor het uitvoeren van deze registraties van Buizerds en andere soorten roofvogels.
Komen gegevens van de WRN in het Faunaregistratiesysteem?
Nergens staat in het Actieplan dat vrijwilligers en anderen van de WRN en van de Werkgroep Grauwe Kiekendief al vele jaren systematische en gestandaardiseerde tellingen en andere vormen van gestandaardiseerd onderzoek doen aan roofvogels in gebieden in Groningen die niet worden beheerd door NM, SBB en GL. Wel staat op pagina 20 bij de nadere uitwerking van bovenstaand vierde actiepunt: ‘de WBE’s gaan deze gegevens ook in natuurgebieden verzamelen, of de TBO’s geven hun eigen gegevens door aan de WBE. Met in het achterhoofd dat een toename van predatoren niet per se ook een toename van predatieverliezen betekent, kan het Faunaregistratiesysteem (FRS) zo een waardevolle database worden voor het weidevogelbeheer.’ SBB, NM en GL hebben het Actieplan ondertekend en hebben dus aangegeven dit punt te gaan uitvoeren. Er staat hier dus te lezen dat NM, SBB en GL de bij hen bekende gegevens over roofvogels in hun terreinen zullen doorgeven aan de plezierjagers en dat de plezierjagers deze informatie vervolgens in hun Faunaregistratiesysteem zetten (en dat de Provincie geacht wordt dit te betalen). Met andere woorden: vrijwilligers en anderen van de WRN en van de Werkgroep Grauwe Kiekendief die onderzoek doen aan roofvogels in terreinen van SBB, NM en GL en die hun gegevens aan deze terreinbeheerders doorgeven, zullen er dus rekening mee moeten houden dat hun gegevens in het Faunaregistratiesysteem van de plezierjagers worden gezet en vervolgens worden gebruikt om te rechtvaardigen dat meer gedaan moet worden aan een ‘goed beheer van predatoren’ (een citaat op pagina 3 van het Actieplan). De notulen van het ‘breder overleg’ van 11 april 2018 (zie hierboven) maken duidelijk hoe dit soort teksten in het Actieplan terecht zijn gekomen.
Roofvogels bestrijden
Het taalgebruik van het Actieplan is versluierend. Zo staan de woorden ‘roofvogel’, ‘valk’ en ‘kiekendief’ geen enkele maal in de tekst en het woord ‘Buizerd’ slechts eenmaal. Wel staat op pagina 19: ‘soms zal ook moeten worden ingegrepen in de predatorenstand’. Hier wordt onder andere gedoeld op een roofvogel als de Buizerd (zie hierboven). Daarnaast wordt hier (indirect) gedoeld op een heel stel andere soorten roofvogels die in Groningen voorkomen, onder andere soorten als Bruine Kiekendief, Blauwe Kiekendief, Grauwe Kiekendief, Havik, Torenvalk en Slechtvalk (immers allemaal soorten die ook weidevogels op hun menu hebben staan, overzichten in De Takkeling). Hier staat dus met zoveel woorden te lezen dat in bepaalde gevallen ('soms') ingegrepen moet worden in de roofvogelstand. Met andere woorden: Vogelbescherming, Natuurmonumenten, IVN en Avifauna stellen dat ‘soms’ roofvogels in de provincie Groningen moeten worden bestreden. Het voorstel is vanzelfsprekend een uitstekend resultaat voor partijen die weinig ophebben met roofvogels, maar die goed tussen de regels door kunnen lezen. Ter illustratie hiervan allereerst een citaat uit Kok (2018): ‘laten we –onuitgesproken – de kiekendieven grenzeloos groeien of zetten we toch ergens een grens? (...) De komende tijd zullen we daarom overleggen met diverse deskundigen en wellicht nader onderzoek doen om de vragen op te lossen: waar, wanneer en hoe gaat ANOG paal en perk stellen.’ ANOG, de Agrarische Natuurvereniging Oost-Groningen, is niet een ondertekenaar van het Actieplan. Het Collectief Groningen West is wel een ondertekenaar van het Actieplan en kan eveneens goed tussen de regels doorlezen. Dit Collectief schrijft in een brief van 13 september 2018 aan Provinciale Staten dat ze het komend half jaar regionale predatiebeheerplannen gaat opstellen en dat ze de dag ervoor tijdens een werkbezoek van de Provincie hebben aangegeven daarbij ‘onderzoek naar locaties van Buizerd en storende nesten buiten het broedseizoen verwijderen’ te zien als een daarbij horende ‘passende en doelmatige maatregel’. Ook in haar Nieuwsbrief van december 2018 schrijft dit Collectief het ‘verwijderen van nesten/horsten van roofvogels buiten het broedseizoen’ bij een lijst met actiepunten die voor de weidevogelgebieden uitgevoerd moet worden (Anoniem 2018).
Opmerkingen zijn van harte welkom en schroom niet te reageren als er fouten en/of onzorgvuldigheden in bovenstaande teksten staan.

Vriendelijke groeten,

Klaas van Dijk & Maarten Jansen.

Gebruikersavatar
klaas
Vogelaar
Vogelaar
Berichten: 427
Lid geworden op: 14 mei 2002, 23:00
Locatie: Groningen (stad)

Re: Actieplan Weidevogelbeheer Groningen

Bericht door klaas » 05 apr 2019, 12:13

Beste mensen,

Op de ledenvergadering van afgelopen woensdag zijn geen opmerkingen gemaakt over bovenstaande delen uit het concept 'Het ‘Actieplan Weidevogels Groningen’ bevat slecht nieuws voor Groninger roofvogels'. Het lijkt daardoor aannemelijk te veronderstellen dat deze delen geen fouten en/of onzorgvuldigheden bevatten. Hieronder een aantal andere delen uit dit concept artikel.
Kraaien in toom houden met kraaienvangkooien
De Zwarte Kraai Corvus corone staat sedert 2004 op een landelijke vrijstellingslijst en mag daardoor jaarrond in heel Nederland vrijelijk worden bestreden (afschot, vernielen van nesten, vangen en doden met een kastval [wat mag allemaal?, nog beter uitzoeken]). In Groningen zijn in 2017 in totaal 3822 Zwarte Kraaien geregistreerd als geschoten (Jaarverslag 2017 FBE Groningen). In het Actieplan staat drie maal het woord ‘kraai’. Nergens staat welke soort het is, maar het zullen ongetwijfeld Zwarte Kraaien zijn. Op pagina 21 staat: ‘verkend wordt of het in toom houden van kraaienpopulaties effectiever kan worden geregeld’ en ‘we vragen de provincie om zijn faunabeleid aan te passen t.a.v. (...) kraai’. Met andere woorden: Avifauna, IVN, Vogelbescherming en Natuurmonumenten stellen hier voor dat in Groningen de bestrijding van de Zwarte Kraai moet worden geïntensiveerd. Het Actieplan noemt geen getallen of andere informatie over (ontwikkelingen in) aantallen (broedparen) van de Zwarte Kraai (ook Boekema 2016 geeft nauwelijks inzicht hierin). Het Actieplan bevat daarnaast geen details over een oorzakelijk verband tussen de afname van weidevogels en een (sterke) predatie (van eieren en/of kuikens van weidevogels) door Zwarte Kraaien. In een e-mail van 13 februari 2019 (als reactie op vragen over het Actieplan) stelt Vogelbescherming geen kennis te hebben van ‘wetenschappelijk onderzoek waaruit blijkt dat Zwarte Kraai een significante nest- en kuikenpredator is’ en dat ‘de provincie niet zomaar haar beleid kan aanpassen als die onderbouwing er niet is.’ De FBE Groningen weigerde desgevraagd te reageren op dit citaat van Vogelbescherming. Wel staat in het Faunabeheerplan 2014-2019 voor Groningen (van Manen & de Vries 2014) dat de rechter in 2011 een in datzelfde jaar door de Provincie afgegeven ontheffing voor kraaienvangkooien in en rond weidevogelgebieden heeft vernietigd. In hetzelfde Faunabeheerplan wordt voorgesteld geen nieuwe ontheffingen aan te vragen. Toch vermeldt het Collectief Groningen West ‘toestaan gebruik van vangkooien voor kraaien’ bij een lijst van actiepunten die voor de weidevogelgebieden uitgevoerd moet worden (Anoniem 2018). Ook tijdens een presentatie op een symposium over het Actieplan op 16 maart 2019 noemt dit Collectief ‘streven naar vrijstelling voor kraaienvangkooi in genoemde gebieden’ bij een lijst van actiepunten bij het onderdeel predatiebeheer/predatiebeheerplannen. Het versluierende taalgebruik van het Actieplan betekent dat hier dus tussen de regels door valt te lezen dat partijen als Avifauna, Vogelbescherming en IVN voorstellen om in het kader van weidevogelbescherming kraaienvangkooien te gaan inzetten (want immers stilzwijgend akkoord met ‘predatiebeheermaatregelen waarover – vooruitlopend op de predatiebeheerplannen – consensus bestaat tussen de gebiedspartijen’, pagina 4 van het Actieplan, zie eerder).
Roofvogels als bijvangsten in kraaienvangkooien
Het is al erg lang bekend dat roofvogels vlot in kraaienvangkooien terecht komen. Informatie in Haverschmidt (1981, 1982) en in Marinus (1975) geven een indruk van de omvang. Zo vermeldt Haverschmidt (1982) dat hij tussen 1972 en medio 1982 in het oosten van Overijssel in totaal 136 in kraaienvangkooien gevangen Buizerds geringd weer heeft losgelaten (en in 1982 eveneens een Rode Wouw Milvus milvus en een Zwarte Wouw Milvus migrans). Marinus (1975) vermeldt dat tussen december 1971 en het eind van 1974 in een kraaienvangkooi in het Nationaal Park Veluwezoom in totaal 31 Buizerds werden gevangen (inclusief een onbekend aantal in ‘vossenkooien’). Ook al deze Buizerds werden geringd weer losgelaten. Recente overzichten zijn niet voorhanden. Wel staan regelmatig losse meldingen in de Takkeling over roofvogels (Haviken, Buizerds) in kraaienvangkooien (onder andere in Bijlsma & Zoun 2006). Verder was het vermelden van ‘het aantal gevangen andere (vogel)soorten per maand’ een verplicht onderdeel van een jaarlijkse rapportage over een in 2017 door de Provincie Fryslân verleende ontheffing om in het kader van weidevogelbescherming kraaienvangkooien in te zetten. In de rapportage over 2017 (de Vries 2017) staat niets over de bijvangsten. Wel gaat de Vries (2017) een aantal malen in op de angst van plezierjagers om aangesproken te worden op deze bijvangsten. Verder staat in de Vries (2017) dat er twijfel is of de verplichte melding van het actief maken van een vangkooi wel altijd is nageleefd (in totaal 159 Zwarte Kraaien werden geregistreerd als gevangen). De FBE Fryslân heeft gezegd dat er geen bijvangsten waren geregistreerd, de Provincie Fryslân heeft gezegd dat de FBE Fryslân heeft verzuimd dit onderdeel te rapporteren. De ontheffing is in september 2018 door de rechter op inhoudelijke gronden vernietigd (want onvoldoende onderzocht en onvoldoende inzichtelijk gemaakt of de inzet van kraaienvangkooien wel effectief was voor een betere weidevogelbescherming, rechtspraak ECLI:NL:RBNNE:2018:3682). Een rapport over de gang van zaken (met bijvangsten) in 2018 is nooit verschenen. De FBE Fryslân heeft gezegd dat de ontheffing in 2018 niet is gebruikt. De FBE Groningen weigerde desgevraagd inzicht te geven in bijvangsten van kraaienvangkooien die in 2011 in het kader van weidevogelbescherming in Groningen waren ingezet (zie hierboven). [navraag hierover loopt bij de Provincie]. Samenvattend is er dus geen inzicht in de bijvangsten (inclusief roofvogels) van de vangkooien die in het recente verleden in Fryslân en in Groningen in het kader van weidevogelbescherming zijn ingezet. Wel valt op te maken uit onder andere overzichten en losse mededelingen in De Takkeling dat het regelmatig niet goed afloopt voor roofvogels die in zo'n vangkooi terecht zijn gekomen.
Roofvogelvervolging in Groningen
Op 24 november 2018 is tijdens de Landelijke Dag van Sovon, NOU en Vogelbescherming met een aantal Groninger vogelaars vrijblijvend van gedachten gewisseld over de omvang van de geregistreerde gevallen van roofvogelvervolging in Groningen die nog niet zijn opgelost [1]. We waren het vlot eens over minimaal 100 gevallen voor de afgelopen 40 jaar (zie voor achtergronden bijvoorbeeld Nauta 1985, Glas 1994, Glas 2000 en de jaarlijkse overzichten in De Takkeling).Contacten met de Provincie hebben uitgewezen dat de Provincie niet ontkent dat dit getal klopt [2]. Recente gevallen in Groningen zijn onder andere: (1) meerdere vergiftigde Buizerds bij Uithuizermeeden in het eind van 2016, (2) ongeveer zes vergiftigde Buizerds in de omgeving van Heiligerlee in de winter van 2018/19, (3) een torenvalkkast vol met pur in februari 2019 (Dijkhuis et al. 2019), (4) een Slechtvalk in de stad Groningen die in maart 2019 met een luchtbuks werd beschoten. De daders van de bewezen gevallen van roofvogelvervolging komen bijna altijd uit de hoek van de plezierjagers (overzichten in De Takkeling, zie ook Dillerop et al. 2014). Ook de daderinformatie van de onopgeloste gevallen wijst erg vaak in de richting van plezierjagers (overzichten in De Takkeling). Met andere woorden: er is een gerede kans dat een fors deel van de daders van de onopgeloste Groninger gevallen uit de hoek van plezierjagers komt. Een voorstel in het Actieplan om ‘soms’ in te grijpen in de stand van predatoren (en om dus ‘soms’ roofvogels te gaan bestrijden) zal wellicht dus ook worden opgepakt door de personen die het minder nauw nemen met de wet. Dat is een zorgelijke ontwikkeling. Hoe gaan VBN, NM, IVN en Avifauna dit uitleggen? En is het niet erg ongemakkelijk dat plezierjagers de samenwerking met partijen als VBN, NM, IVN en Avifauna in het kader van het Actieplan gebruiken om hun achterhaalde en uitermate controversiële hobby (o.a. Meijers 2018) te rechtvaardigen? Tot slot is het opmerkelijk dat de Provincie de eerste auteur op 21 december 2018 heeft laten weten niet inhoudelijk in te willen gaan op zijn voorstel van 29 november 2018 dat de Provincie er bij de plezierjagers op gaat aandringen dat in Groningen de daders van de onopgeloste gevallen van roofvogelvervolging in beeld worden gebracht.

[1] Geregistreerde gevallen van roofvogelvervolging zijn te beschouwen als het topje van de ijsberg van de werkelijke omvang ervan (zie o.a. Bijlsma & van Tulden 2016). Een recente publicatie over in Groot-Brittannië met zenders uitgeruste Blauwe Kiekendieven geeft inzicht in de moeite die het kost om de werkelijke omvang in beeld te krijgen (Murgatroyd et al. 2019).
[2] Bij 100 onopgeloste gevallen over de afgelopen 40 jaar gaat het om gemiddeld 2.5 per jaar. Dat lijkt op grond van onder andere de jaarlijkse overzichten in De Takkeling erg weinig. Het aantal zou dus best flink wat hoger kunnen zijn.
Opmerkingen zijn van harte welkom en schroom niet te reageren als er fouten en/of onzorgvuldigheden in bovenstaande teksten staan.

Vriendelijke groeten,

Klaas van Dijk & Maarten Jansen

MaartenJansen
Vogelaar
Vogelaar
Berichten: 133
Lid geworden op: 01 mar 2016, 01:43

Re: Actieplan Weidevogelbeheer Groningen

Bericht door MaartenJansen » 06 apr 2019, 13:33

Allen,

Klaas en ik hebben tijdens afgelopen ledenvergadering voorgesteld om de steun namens VAG aan het Actieplan weidevogels Groningen in te trekken vanwege - in met name de predatie paragrafen - de in onze ogen conflicterende strekking met onze beschermingsdoelstellingen. Dit voorstel werd door de meerderheid van het klein aantal aanwezige mede-leden verworpen. Door de rommelige leiding van de vergadering werd de precieze verhouding in stemmen mij niet geheel duidelijk. Wederom toonden het bestuur en een ander lid dat vorm heeft gegeven aan het actieplan in professionele hoedanigheid kritiek niet te dulden en niet inhoudelijk in discussie te willen gaan over bovengenoemde punten. Elke poging tot het uiten van zorg over de strekking van het Actieplan werd naar mijn smaak ook nu weer gesmoord met formele drogredenen en persoonlijke aantijgingen. Ook onze suggestie om voortaan zulke belangrijke symbolische besluiten eerst voor te leggen aan de leden alvorens namens de leden haar naam ergens aan te verbinden kreeg geen gehoor bij bestuur of aanwezige mede-leden. Het door het bestuur voorgenomen sluiten van dit obscure forum van waaruit de laatste maanden kritische geluiden te horen waren, waar zij zeggen zich toe genoopt te zien vanwege andere dwingende redenen, valt dan ook wel heel toevallig geheel in lijn met recente pogingen van het toepassen van censuur op onwelgevallige geluiden.

De conclusie na de ledenvergadering is dus als volgt: VAG steunt de plezierjacht in de provincie Groningen; het door een klein aantal mensen voor de lol vernietigen van bepaalde diersoorten en hun leefomgeving; dit keer onder het mom van weidevogelbescherming. Vos en zwarte kraai en steenmarter doden en de verstoring die deze activiteiten opleveren voor andere soorten: daar is VAG voorstander van. Ook het onderzoeken van verruiming van de te vernietigen soorten en de middelen daartoe: lichtbak, vangkooi, afschot, verwijderen van roofvogelhorsten in het landelijk gebied: VAG ondersteunt dit initiatief. In mijn optiek betekent deze ondertekening impliciet ook een stilzwijgende goedkeuring van de meer clandestiene activiteiten van de uitvoerders van het beulswerk die soms heimelijk in het verlengde van de bij de wet gesanctioneerde praktijken plaatsvinden; zoals roofvogelvervolging en dierenmishandeling. Het lijkt bovendien niet geheel onaannemelijk dat een intensivering van de legaal gemaakte plezierjacht en de morele legitimatie daarvan door 'natuurorganisaties' ook een intensivering van dergelijke misstanden met zich mee gaat brengen.

VAG heeft in het geheel niet als functie het leveren van inhoudelijke input de komende jaren bij de uitvoer van het plan zoals ons misleidend wordt voorgesteld door enkele bestuursleden: het Actieplan ligt er klaar, uitonderhandeld en namens ONS ondertekend, en bovendien ontbreekt het de vereniging volledig aan het kapitaal (zowel vast (terrein) als variabel (capabele mensen)) 'beschermingsactiviteiten' te ontplooien en de voorgenomen schadelijke activiteiten bij te sturen. VAG heeft veeleer als enige functie in deze 'samenwerking' met intensieve landbouw lobby het moreel witwassen van het verdelgen van natuur in het buitengebied.

We gaan zien wat de ontwikkelingen van anti-predator plannen betekenen de komende jaren: voor het lot van weidevogels en hun mogelijke predatoren in hun rap wegsmeltende omgeving en (veel minder belangrijk) voor het lot van een vereniging met oorspronkelijke beschermingsdoelstellingen maar deze bij het grof vuil zet.

Met vriendelijke groeten,
Maarten

MaartenJansen
Vogelaar
Vogelaar
Berichten: 133
Lid geworden op: 01 mar 2016, 01:43

Re: Actieplan Weidevogelbeheer Groningen

Bericht door MaartenJansen » 04 mei 2019, 15:29

Beste mensen,

Altijd aardig hoe bovenstaande discussies over weidevogels vaak gevoerd worden in de na-seizoenen of tegen de achtergrond van een niet representatief natuur-weidevogel reservaat.

Inmiddels is het 4 mei, middenin het weidevogelbroedseizoen, en een blik op de reguliere weidelandschappen tussen Groningen en Buitenpost laat zien dat een groot deel van het voormalig gruttoland alweer gemaaid is en ondergekakt is voor de volgende snede verstikkend raaigras. Met een hopeloze naiviteit wordt gekeken en gefocust op die paar bloempotjes in ons landschap voor veel geld (naar boeren) waar de laatste weidevogels wegkwijnen alsof iedereen blind is voor de slachtpartij die zich nu voordoet in de natuur door de intensieve boerenbedrijven.

Met vriendelijke groet,
Maarten

Plaats reactie