Petgaten Osdijk Onnerpolder: draglines-zanddepot

Hier kun je opmerkingen en/of vragen kwijt m.b.t. natuurbebeer en natuur in het algemeen

Moderator:hdelange

Gebruikersavatar
wimvanboekel
Vogelaar
Vogelaar
Berichten:122
Lid geworden op:23 nov 2002, 00:00
Locatie:Peize
Contacteer:
Re: Petgaten Osdijk Onnerpolder: draglines-zanddepot

Bericht door wimvanboekel » 07 mar 2009, 09:32

Klaas,

volgens mij schiet jij met losse flodders :wink:

Wim
WetlandWacht Leekstermeergebied (http://www.natuurindeonlanden.nl)
bestuurslid waterschap Noorderzijlvest
secr. St. Natuurbelang De Onlanden

Gebruikersavatar
manon
Vogelaar
Vogelaar
Berichten:25
Lid geworden op:31 jan 2003, 00:00
Locatie:Haren
Contacteer:

Re: Petgaten Osdijk Onnerpolder: draglines-zanddepot

Bericht door manon » 07 mar 2009, 10:58

Bij mij werkte de link niet. Vandaar deze link:
http://www.rtvnoord.nl/media/media_vide ... sp?pid=298

Het betreft de uitzending: Dam Op [4-3-2009]

Gebruikersavatar
theojager
Vogelaar
Vogelaar
Berichten:33
Lid geworden op:09 jan 2006, 00:00
Contacteer:

Re: Petgaten Osdijk Onnerpolder: draglines-zanddepot

Bericht door theojager » 07 mar 2009, 20:35

Als bestuur zijn we hier mee bezig. Grote vraag is hoe dit kan gebeuren, welke besluitvorming hieraan ten grondslag ligt. Hadden we hier van kunnen weten? We doorzoeken altijd regionale bladen om dit soort dingen vooraf te weten, maar in dit geval ... We zijn bezig een en ander over dit geval uit te zoeken.
Voor ons als bestuur is het belangrijk om tijdig informatie te hebben over ingrepen in het landschap, maar we kunnen niet alles zelf bijhouden. Daarom hebben we in de laatste Grauwe Gors een oproep geplaatst aan leden om zich aan te melden voor een informantennetwerk. Daarmee hopen we dit soort zaken wel vooraf te weten en dan ook tijdig te kunnen reageren.

Theo Jager, voorzitter Avifauna Groningen

Gebruikersavatar
tjuk
Vogelaar
Vogelaar
Berichten:13
Lid geworden op:13 jul 2005, 23:00

Re: Petgaten Osdijk Onnerpolder: draglines-zanddepot

Bericht door tjuk » 08 mar 2009, 10:45

Ik kan dat alleen maar bevestigen en er aan toevoegen dat we standaard proberen om de kanalen met de Milieufederatie, het Groninger Landschap en andere natuurbeschermingsorganisaties goed open te houden. Maar hier is dus duidelijk iets doorgeslipt. Aan de andere kant: als waterschappen en waterbedrijven iets willen, wordt dat meestal gezien als 'hoger belang' waarvoor heel veel andere belangen moeten wijken. Klaas heeft dat ook al aangeduid. We houden jullie op de hoogte zodra we meer weten.

Marinus Brijker

Gebruikersavatar
wimvanboekel
Vogelaar
Vogelaar
Berichten:122
Lid geworden op:23 nov 2002, 00:00
Locatie:Peize
Contacteer:

Re: Petgaten Osdijk Onnerpolder: draglines-zanddepot

Bericht door wimvanboekel » 08 mar 2009, 16:38

Beste mensen,

enig speurwerk in de digitaal beschikbare archieven levert mij het volgende op:
voor de herinrichting van de waterwinning bij Onnen door het Waterbedrijf Groningen is in 2007 een MER opgesteld. Deze heeft vanaf 11 juni 2007 ter inzage gelegen. De Milieufederatie Groningen heeft hierop een zienswijze ingediend. Wat daarin stond weet ik niet.
In de MER is alleen gekeken naar de effecten van de verplaatsing van de winputten op de natuur en dergelijke. De werkzaamheden die nodig zijn voor het verplaatsen zelf, vallen daar niet onder. Maar als het goed is moet de provincie ook een NBwet vergunning hebben afgegeven (die kan ik echter niet terug vinden). Daarnaast zal er ook een FFwet vergunning nodig zijn. Volgens de gegevens op de site van de provincie Groningen is die in ieder geval niet afgegeven tot nu toe. Dat zou dus betekenen dat men in overtreding is.
Avifauna Groningen zou formeel een verzoek tot handhaving van de Nbwet bij de provincie neer kunnen leggen om meer duidelijkheid te krijgen over de vergunningverlening en om eventueel het werk stop te zetten. Maar misschien is het verstandiger om eerst eens met het Waterbedrijf en met het GL te bellen.

Groeten,

Wim
WetlandWacht Leekstermeergebied (http://www.natuurindeonlanden.nl)
bestuurslid waterschap Noorderzijlvest
secr. St. Natuurbelang De Onlanden

Gebruikersavatar
theojager
Vogelaar
Vogelaar
Berichten:33
Lid geworden op:09 jan 2006, 00:00
Contacteer:

Re: Petgaten Osdijk Onnerpolder: draglines-zanddepot

Bericht door theojager » 08 mar 2009, 17:52

Ik heb bij de Provincie Groningen de vraag neergelegd naar de Nbwet-vergunning. Deze lijkt mij absoluut nodig voor dergelijke werkzaamheden in een Natura 2000 gebied. Overigens, als ik kijk naar de doelstellingen voor bescherming ihkv de Natuurbeschermingswet, zou het goed kunnen zijn dat hier geen negatieve effecten op zijn en die vergunning er gewoon is. Een Flora- en faunawetontheffing is slechts nodig als er sprake is van effecten op een slechts selecte groep soorten; hiervan kan ik niet beoordelen of deze nodig is in dit geval, ik ga er van uit dat dit onderzocht is. Ook hierover doen wij navraag.
Maar wordt niet te optimistisch, er is veel mogelijk in beschermde gebieden waarbij je de natuur ernstig kan laten lijden, maar toch niet de wet overtreedt.

Theo Jager

Gebruikersavatar
wimvanboekel
Vogelaar
Vogelaar
Berichten:122
Lid geworden op:23 nov 2002, 00:00
Locatie:Peize
Contacteer:

Re: Petgaten Osdijk Onnerpolder: draglines-zanddepot

Bericht door wimvanboekel » 08 mar 2009, 20:13

Theo,

wat betreft de FFwet heb je het mis, volgens mij. De website Vogels en de wet (http://www.vogelsendewet.nl) zegt hierover:
"Deze wet vervangt sinds 2002 de Vogelwet; hij beschermt onder andere alle vogelsoorten die van nature in Nederland in het wild voorkomen. Dus zowel vogels in de tuin als op de Veluwe zijn beschermd. De bescherming werkt volgens het beginsel dat álle handelingen die schadelijk zijn voor flora en fauna verboden zijn, tenzij zich een bijzondere situatie voordoet.
Het is niet toegestaan om vogels te doden, te verhandelen of te verstoren, tenzij er belangen van een hogere orde spelen. Belangen van een hogere orde kunnen maatschappelijke belangen zijn, maar er gelden ook uitzonderingen zodat bijvoorbeeld de jacht op fazanten mogelijk wordt. En in het kader van schadebestrijding mogen ganzen onder voorwaarden verjaagd of afgeschoten worden."

Hieruit leid ik af dat alle verstoring van vogels (maar ook van andere levende have) in principe verboden is. Er moet dus een ontheffing zijn aangevraagd om deze werkzaamheden uit te kunnen voeren, tenzij men aan heeft kunnen tonen dat er geen verstoring plaats vindt. Gezien de commotie lijkt die mogelijkheid me uitgesloten.
Wat betreft de Nbwet vergunning kan het zijn dat in een Voortoets vastgesteld is dat de werkzaamheden geen significant negatieve effecten hebben voor het N2000 gebied. In dat geval hoeft er ook geen vergunning verleend te worden. De ervaring leert dat zo'n Voortoets vaak zeer globaal wordt uitgevoerd en dat de betrokken ambtenaar lang niet altijd goed op de hoogte is van wat er aan natuurwaarden te vinden is in een gebied.


Wim
WetlandWacht Leekstermeergebied (http://www.natuurindeonlanden.nl)
bestuurslid waterschap Noorderzijlvest
secr. St. Natuurbelang De Onlanden

Gebruikersavatar
theojager
Vogelaar
Vogelaar
Berichten:33
Lid geworden op:09 jan 2006, 00:00
Contacteer:

Re: Petgaten Osdijk Onnerpolder: draglines-zanddepot

Bericht door theojager » 08 mar 2009, 20:39

Wim, het gaat niet om wat precies in de wet staat, maar om hoe dat wordt uitgelegd. Als je zorgt dat je een gebied zodanig verstoort dat vogels het niet in hun hoofd halen daar nog te gaan broeden, ben je niet aan het verstoren. Zolang ze nog niet broeden ten minste, als ze dat wel doen is het oppassen geblazen.
Volgens de Flora- en faunawet is het verboden vogels opzettelijk te verontrusten. Daar is volgens de huidige uitleg geen sprake van als het niet je primaire doel is om vogels te verstoren (Handreiking Flora- en faunawet, versie 1.0, 31 oktober 2006, Dienst Landelijk Gebied). Het uitvoeren van werkzaamheden zoals in de Onnerpolder is dus geen opzettelijke verstoring zoals bedoeld in de Flora- en faunawet. Met de Flora- en faunawet in de hand kan je hier dus niets aan doen.
Je hebt gelijk wat betreft Natuurbeschermingswet. Ook deze biedt nauwelijks handvaten. Een voortoets kan geaccepteerd zijn door het Bevoegd Gezag, in deze de Provincie Groningen, maar is niet onderhevig aan inspraak of bezwaar. Alleen de vergunning, maar ja, je kan niet elke vergunning controleren die voor van alles en nog wat worden afgegeven, dat is een dagtaak voor meerdere personen, voor zover er al zicht is bij ons op wat er allemaal aan vergunningen wordt afgegeven. Kortom, ik voorzie dat het erg moeilijk wordt hier nog iets aan te doen.
Overigens is er voor dit werk een ontheffing van de Flora- en faunawet afgegeven (vanwege wat kikkers, vissen en muizen). Het enige wat we kunnen is controleren of de voorwaarden in die ontheffing worden opgevolgd.

Theo Jager

Gebruikersavatar
wimvanboekel
Vogelaar
Vogelaar
Berichten:122
Lid geworden op:23 nov 2002, 00:00
Locatie:Peize
Contacteer:

Re: Petgaten Osdijk Onnerpolder: draglines-zanddepot

Bericht door wimvanboekel » 09 mar 2009, 08:21

Theo,

je hebt het nog steeds mis vwb de FFwet. Opzettelijk verstoren betekent dat je werkzaamheden uitvoert terwijl je weet (of had kunnen weten) dat je daarmee vogels oid verstoort. Meestal gaat het dan om verstoring van nesten (al is het maar van een merel), maar ik denk dat je hier ook het verjagen van de Grote Zilverreigers van hun vaste slaapplaats een overtreding kunt noemen. Nesten die het jaarrond in gebruik zijn, of waarvan je weet dat ze langere tijd achter elkaar gebruikt worden (zoals Roek of roofvogelnesten), mogen ook in de wintermaanden niet zomaar verwijderd worden.
Je zegt dat er wel een ontheffing is afgegeven. Hoe weet je dat? Ik heb in het overzicht van LNV hiervan niets terug kunnen vinden, maar misschien heb ik eroverheen gekeken.

Wim

ps: bij de KNNV uitgeverij is een handig boekje uitgekomen over de wetgeving op dit gebied: Vogels en de Wet.nl (inderdaad, net als de website), door Hans Peeters en Kim Wheeler.
WetlandWacht Leekstermeergebied (http://www.natuurindeonlanden.nl)
bestuurslid waterschap Noorderzijlvest
secr. St. Natuurbelang De Onlanden

Thijs Duijm
Vogelaar
Vogelaar
Berichten:1
Lid geworden op:07 mar 2009, 19:53

Re: Petgaten Osdijk Onnerpolder: draglines-zanddepot

Bericht door Thijs Duijm » 09 mar 2009, 11:39

Ik heb de zaak van de Osdijkwerkzaamheden gemeld bij de gemeente Haren: die zal poolshoogte nemen. Volgens de Dienst landelijk Gebied gaat het hier om een aktiviteit van het Waterbedrijf, en wel voor de aanleg van een nieuwe reeks putten. De vraag ligt nog open of hiervoorde nodige ontheffingen verleend zijn en zeker voor deze werkzaamheden in deze maand.
Thijs Duijm

Gebruikersavatar
tjuk
Vogelaar
Vogelaar
Berichten:13
Lid geworden op:13 jul 2005, 23:00

Re: Petgaten Osdijk Onnerpolder: draglines-zanddepot

Bericht door tjuk » 09 mar 2009, 20:09

De achtergrond van de werkzaamheden aan de Osdijk is de inrichting van de Onnerpolder als noodwaterbergingsgebied na het extreem hoge water een aantal jaren geleden, waarbij er ook water het Groninger Museum binnenstroomde. Daarvoor zijn vorig jaar kaden aangelegd. Omdat de Onnerpolder ook waterwingebied is, heb je te maken met strijdige belangen, inundatie is niet goed voor de drinkwaterwinning. Het waterleidingbedrijf zegt dat publiekelijk en voegt er aan toe dat het niet dwars gaat liggen maar wel oplossingen wil. In 2005 is er een vooronderzoek geweest naar de gevolgen van de inrichting voor o.a. flora en fauna en dat leidde tot de uitkomst dat er geen sprake zou zijn van de verstoring van broedvogels. E.e.a heeft geresulteerd in een bestemmingsplanwijziging, in maart 2008 is er op een deel van de plannen ingesproken door o.a. Natuurmonumenten en SGL, zonder resultaat (men heeft dus niet zitten slapen!) In die plannen was sprake van het verleggen van sloten. Wij zijn daar als Avifauna niet op in gesprongen. Het kan zijn dat ons de aankondiging is ontgaan, het is waarschijnlijker dat we bij het zien er van snel tot de conclusie kwamen dat er voor ons geen zinvolle rol was weggelegd. Daarna vergeet je het ook snel, ik wel tenminste. Intussen heb ik ook gesproken met Wim Woudman, die wetlandwacht is van het Zuidlaardermeergebied. Wat er nu gebeurt is het volgende: de waterputten van het waterleidingbedrijf liggen te diep waardoor er een risico is dat ze vol lopen met oppervlaktewater. Ze worden daarom opgehoogd en daarvoor is zand nodig, veel meer dan men aanvankelijk had berekend, dat is een tegenvaller. Er rijden zware vrachtauto's vol zand af en aan, daarvoor is o.a. een rijstrook nodig. Het is de bedoeling dat het werk in deze maand maart wordt afgerond. Het is dus nu de vraag, of wat er op dit moment gaande is, door de beugel van de wet kan. Ik heb geen enkele aankondiging in de krant zien staan en Wim Woudman ook niet. Het is in elk geval duidelijk dat dit soort werk in deze tijd van het jaar wel degelijk verstorend werkt op bv. grutto's. En dan laat ik de pijn die dit doet als je het ziet gebeuren in een fraai gebied als de Onnerpolder nog maar even onbesproken. De discussie over de interpretatie van wat er in de wet staat over opzettelijke verstoring, hoe belangrijk op zich ook, is misschien in dit verband niet zo heel relevant. Het lijkt me dat het goed is om als Avifauna aan de gemeente Haren te laten weten hoeveel zorg ons dit baart. We hebben ook contact gelegd met het Groninger Landschap hierover, het is tenslotte hun gebied. En laten we verder ook even afwachten wat de uitkomst is van de melding van Thijs Duijm bij de gemeente Haren.

Marinus Brijker

Gebruikersavatar
meeuwiss
Vogelaar
Vogelaar
Berichten:553
Lid geworden op:30 apr 2002, 23:00

Re: Petgaten Osdijk Onnerpolder: draglines-zanddepot

Bericht door meeuwiss » 09 mar 2009, 21:22

Het begint mij nu enigszins duidelijk te worden wat de reden is van dit graafwerk bij de petgaten. Uit de bijdrage van Thijs Duijm maak ik op dat het om de aanleg van een nieuwe reeks putten gaat t.b.v.de waterwinning, maar Marinus spreekt in zijn bijdrage echter over ophoging van putten. Als ik mij niet vergis liggen tussen beide petgaten in geheel geen putten en ook achter de plassen niet. Zijn dit onzichtbare putten?
Zelf heb ik daar nooit rondgelopen, maar vanaf de Osdijk zag ik daar alleen gras-en hooiland en koeien. Als dit de situatie was, dan vraag ik me af wat de reden is geweest om uitgelezen op deze plek te gaan graven met alle gevolgen van dien.
Is dit landschapselement aantrekkelijk voor het Waterbedrijf, maar dan niet bovengronds maar ondergronds? De technische kant van deze aanleg zaak begrijp ik niet.
Ik heb al wel begrepen dat het niet alleen om putten gaat zoals wij die kennen in de Onnerpolder, maar dat het een groots betonnen bouwwerk wordt, als ik goed ben ingelicht.
Als het om verstoring van vogels gaat, gaat het mij niet alleen om de grutto's en andere weidevogels. De petgaten zijn zo uniek omdat het gehele jaar door met name watervogels deze plassen met omringend geboomte gebruiken om er te pleisteren, fourageren en te slapen. Vogels die overdag voedsel zoeken in de Oost-Onnerpolder trekken zich 's-nachts in een dagelijks weerkerend ritme terug in dit gebied. Het is er ongestoord. De Grote Zilverreiger is al genoemd, Blauwe Reiger, Aalscholver, Kleine Zilverreiger, een Kleine Pelikaan is er gesignaleerd. Op de voor- en najaarstrek zijn Visarenden er dagelijks te zien, jagend, rustend en slapend. De plassen zitten namelijk vol vis!
In potentie kan (kon) het gebied alleen maar rijker worden bij een deskundig beheer.
Mijn conclusie is dan ook, als je schermt met de rijkdom van dit Natura 2000 gebied, met Visarenden en al, wees er dan zuinig op, anders raak je ze kwijt.
Guido Meeuwissen

Gebruikersavatar
tjuk
Vogelaar
Vogelaar
Berichten:13
Lid geworden op:13 jul 2005, 23:00

Re: Petgaten Osdijk Onnerpolder: draglines-zanddepot

Bericht door tjuk » 09 mar 2009, 21:48

Guido, er is inderdaad niet alleen sprake van het ophogen van bestaande putten maar men legt blijkbaar ook een nieuwe puttenlijn aan. En verder heb je natuurlijk helemaal gelijk wat betreft de rijkdom van het gebied. Maar we lopen weer eens aan tegen het verschil tussen de werkelijke natuurwaarde en de juridische praktijk. In de vooronderzoeken en beoordelingen is alleen gekeken naar de te verwachten effecten op broedvogels en die zijn als niet te verwachten gekwalificeerd. Bij de inspraak twee jaar geleden op de beheerplannen van Zuidlaarder- en Leekstermeer als Natura 2000-gebied bleek dat er alleen sprake is van conserveringsdoelstellingen (dus behoud van de status quo) op grond van de stand van zaken een aantal jaren daarvoor en dat er geen sprake was van ontwikkelingsdoelstellingen. Dat sindsdien de kolganzen (waarvoor het gebied o.a. is aangewezen) grotendeels verdwenen zijn a.g.v. het gevoerde beheer, was helemaal geen punt van discussie. Verder komt het er op neer dat de zilverreigers en de visarenden in het gebied administratief niet voorkomen. Volslagen idioot, maar zo werkt blijkbaar de regelgeving rond natuur en milieu, daar heb ik intussen meer voorbeelden van onder ogen gehad: natuurbescherming gaat niet over natuur maar over regelgeving. Nog steeds en in dat kader: blijft de vraag naar de vergunningverlening en de uitvoering van dit werk.

Marinus Brijker

Gebruikersavatar
wimvanboekel
Vogelaar
Vogelaar
Berichten:122
Lid geworden op:23 nov 2002, 00:00
Locatie:Peize
Contacteer:

Re: Petgaten Osdijk Onnerpolder: draglines-zanddepot

Bericht door wimvanboekel » 10 mar 2009, 08:09

Marinus,

het verbaast me dat je een beetje gelaten doet over het N2000 proces. Daar lijkt me nog geen reden toe. Wat betreft de doelstellingen voor de N2000 gebieden staat er namelijk nog niets met 100% zekerheid vast, zolang de definitieve aanwijzingsbesluiten er nog niet zijn. In het 'groene' overleg dat in Drenthe gevoerd wordt ter ondersteuning van het Beheerplanproces is dit naar voren gekomen. Er zijn wel degelijk mogelijkheden om als gebiedsgroep, goed beargumenteerd, te vragen om het opnemen van extra doelstellingen voor een gebied. Sterker nog, dit is bijna noodzaak wanneer je als partij (bijv. beheerder of Avifauna) een zienswijze hebt ingediend als reactie op het voorlopig aanwijzingsbesluit waarin je om extra doelstellingen vraagt. De minister bekijkt de concept-Beheerplannen in september en legt die dan naast de ingediende zienswijzen. Daarna worden de aanwijzingsbesluiten vastgesteld. Je hebt hier dus nu nog mogelijkheden om je ideeën aan de gebiedsgroepleden te slijten.
Wat betreft de Kolganzen: als de doelstelling voor deze soort nu niet meer gehaald wordt in het gebied, zullen er in het Beheerplan maatregelen opgenomen moeten worden waarmee de aantallen wel weer op het goede niveau komen. De getallen die in het aanwijzingsbesluit staan zijn bindend. Ik kan me niet voorstellen dat de gebiedsgroep daar achteloos over doet. Bij het Leekstermeer (waar een vergelijkbaar verhaal speelt) is dat in ieder geval niet zo. En dan heeft het Zuidlaardermeer nog het voordeel dat er zelfs een doelstelling is opgenomen voor de slaapplaatsfunctie.

Wim
Laatst gewijzigd door wimvanboekel op 14 mar 2009, 20:07, 1 keer totaal gewijzigd.
WetlandWacht Leekstermeergebied (http://www.natuurindeonlanden.nl)
bestuurslid waterschap Noorderzijlvest
secr. St. Natuurbelang De Onlanden

Michel Krol
Vogelaar
Vogelaar
Berichten:31
Lid geworden op:29 dec 2008, 15:07

Re: Petgaten Osdijk Onnerpolder: draglines-zanddepot

Bericht door Michel Krol » 10 mar 2009, 16:24

Na een niet aflatende stroom kritiek op het Waterbedrijf Groningen, Het Groninger Landschap en wettelijke natuurbescherming in zijn algemeenheid voel ik, los van de persoonlijke reacties die een aantal mensen nog van ons tegoed hebben, de behoefte om een aantal zaken even te verduidelijken ten aanzien van de werkzaamheden rondom de petgaten in de Oostpolder.
Het Waterbedrijf Groningen heeft de aanwijs van het gebied als noodbergingsgebied aangegrepen om een groot deel van haar waterwinvoorziening te vernieuwen. Daarbij worden putten om waterkwaliteitsredenen zoveel als mogelijk uit de landbouwgebieden verwijderd en teruggeplaatst in het aangewezen natuurgebied. Daarbij worden de putten ook grotendeels (niet allemaal) op 2.00 m NAP gelegd zodat inundatiewaterstanden niet leiden tot een gebrek aan drinkwater in de Provincie Groningen. De locatie voor de drinkwaterputten in de petgatenzone langs de Osdijk zijn gekozen na intensief overleg met Het Groninger Landschap in een poging om de landschappelijke inpassing van deze pukkels in het landelijk gebied zo acceptabel mogelijk te maken. Hierbij wordt het voormalig graslandperceel tussen de petgaten 'opgeofferd'. Als compensatie zal het Waterbedrijf op deze locatie tussen de drinkwaterputten 3 nieuwe petgaten creeeren, geisoleerd van het oppervlaktewatersysteem, waarin ondergedoken waterplanten tot ontwikkeling kunnen komen en uiteindelijk misschien waardevolle verlandingsvegetaties. In onze ogen een aanmerkelijk interessanter vooruitzicht dan de aanwezige rietgras/pitgrasruigte.
Wat de uitvoering van het werk betreft is er inderdaad ontheffing voor de NB-wet nodig i.v.m. de toekomstige aanwijs Natura2000 en de nog actuele Vogelrichtlijn. Er wordt dan getoetst vanuit de doelstelling van Natura2000. Deze heeft betrekking in de winter op kolgans, smient en kleine zwaan. Aangezien het belang van deze petgaten voor genoemde soorten niet substantieel is, is het voor de hand liggend dat er voor dit deel een ontheffing is verleend. (Of dit zo is, weet ik overigens niet). De putten in het open landschap zijn bestaand en maken deel uit van het 'bestaand gebruik'. De verstoring van de werkzaamheden wordt dan afgewogen tegen het belang van een veilige drinkwatervoorziening. Verder is Flora en Faunawetontheffing nodig. Deze is aangevraagd en ik heb vernomen dat deze ook is verleend. In hoeverre deze inhoudelijk deugdelijk is, is mij niet bekend. Formeel ligt hier een taak voor Dienst Regelingen, die voor ecologisch advies te rade gaat bij Dienst Landelijk Gebied in Groningen. Verder is er ook Milieueffectrapport opgesteld waarover de Provincie heeft beslist.
De percelen waarop het Waterbedrijf werkzaam is, zijn allemaal in eigendom van het Waterbedrijf, of vooruitlopend op het Plan van Toedeling in de Herinrichting Haren, verzwaard met een recht van opstalrecht ten behoeve van de werkzaamheden door het Waterbedrijf om de puttenstroken te herzien en te construeren. Dat de werkzaamheden een grote invloed hebben op de aanwezige (avi)fauna is overduidelijk. Echter, schoon en veilig drinkwater is ook een niet te onderschatten belang. De vraag of de rest van het Zuidlaardermeergebied de verontrustende werkzaamheden in dit deelgebied tijdelijk kan compenseren zal de komende tijd beantwoord worden. Het Groninger Landschap ziet de werkzaamheden (overigens net als het Waterbedrijf) als een enorme zure appel waar doorheen gebeten moet worden. Deze 'zure appel' is echter vooral veroorzaakt door de aanwijs van het gebied als noodbergingsgebied. En dat is weer voortgekomen uit de hoge waterstanden van 1998. De Onner- en Oostpolder vormen intussen een complex gebied met uiteenlopende belangen. Hoewel dit niet altijd het maximale oplevert voor de afzonderlijke partijen, is Het Groninger Landschap vooralsnog van mening dat er in goede sfeer op een constructieve manier over een weer naar oplossingen wordt gezocht.

Ik hoop dat dit in eerste instantie een beetje helderheid verschaft in de hier in alle hevigheid (overigens terechte) discussie.

Michel Krol
Beheerder Rayon Zuid
Het Groninger Landschap

050 - 313 5901

Gesloten

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast