Petgaten Osdijk Onnerpolder: draglines-zanddepot

Hier kun je opmerkingen en/of vragen kwijt m.b.t. natuurbebeer en natuur in het algemeen

Moderator:hdelange

Gebruikersavatar
tjuk
Vogelaar
Vogelaar
Berichten:13
Lid geworden op:13 jul 2005, 23:00
Re: Petgaten Osdijk Onnerpolder: draglines-zanddepot

Bericht door tjuk » 12 mar 2009, 21:49

Zo langzamerhand wordt het beeld duidelijker. Het waterleidingbedrijf verhoogt putten, maakt er nieuwe bij en gaat daarbij onbetamelijk te keer in de Onnerpolder. De ontheffing van de Ff-wet is verleend door LNV en spreekt alleen over het verhogen van putten en het aanleggen van een nieuwe ruwwaterleiding. De ontheffing gaat over de poelkikker, de modderkruiper en de waterspitsmuis, maar noemt met enige nadruk ook standvogels en broedvogels, echter zonder verdere specificatie. Ik vind het overigens opmerkelijk dat de inhoud van de ontheffing niet bekend is bij het Groninger Landschap, maar Michel heeft hem intussen van ons gekregen.
Het gaat er nu op lijken dat het waterleidingbedrijf niet conform het projectplan handelt, dat is dus genoeg reden om verder dingen uit te zoeken en actie te ondernemen. Zijn we mee bezig.
En Wim: je denkt te constateren dat ik nogal gelaten ben over het Natura 2000 proces. Laat ik dat maar een interpretatie noemen, het staat er niet. Wat ik heb proberen toe te lichten is, hoe sterk de juridische component is waar het gaat om natuurbescherming en ook dat in laatste instantie de discussie over het al of niet toelaatbaar zijn van gebeurtenissen juridisch van aard is. Er is bovendien sprake van een vaak onfrisse belangenstrijd, ik voeg het hier maar even toe. Dat wet- en regelgeving een feitelijke basis hebben, betwist ik niet, als is die basis soms akelig smal. Ik betwist evenmin dat het een taak van natuur- en milieumensen is om te zorgen dat die feitelijke basis in wetten en regels wordt opgenomen. Voor dat laatste proberen we, dacht ik, ons allemaal hard te maken binnen de gegeven speelruimte.

Marinus Brijker

Gebruikersavatar
wimvanboekel
Vogelaar
Vogelaar
Berichten:122
Lid geworden op:23 nov 2002, 00:00
Locatie:Peize
Contacteer:

Re: Petgaten Osdijk Onnerpolder: draglines-zanddepot

Bericht door wimvanboekel » 14 mar 2009, 20:20

Marinus,

nog even twee opmerkingen n.a.v. je laatste antwoord:
ten eerste vind ik een belangenstrijd niet 'onfris' als die in alle openheid gevoerd wordt. Dat sommige partijen (boeren, recreatie, bedrijfleven) hierbij vaker de winst binnen halen dan andere (natuur, beheerders) lijkt misschien onfris, maar heeft volgens mij vooral te maken met de betere (en professionelere) vertegenwoordiging van de eerstgenoemde groeperingen in dit soort processen. Ze hebben gewoon meer tijd, geld en know-how.
ten tweede is de 'gegeven speelruimte' bij het N2000 beheerplan proces misschien wel groter dan je denkt, maar je moet er wel gebruik van weten te maken. Als je, zelf of via een directe vertegenwoordiger, in een gebiedsgroep meedraait en beslissingen neemt is dat makkelijker dan wanneer je via een klankbordgroep of inspraakavonden je lobby moet bedrijven. Toch denk ik dat er ook dan nog wel het nodige te bereiken valt. Maar ook hier geldt weer wat ik hierboven al stelde. Je moet er tijd, geld en know-how voor hebben.

Groeten,

Wim
WetlandWacht Leekstermeergebied (http://www.natuurindeonlanden.nl)
bestuurslid waterschap Noorderzijlvest
secr. St. Natuurbelang De Onlanden

Gebruikersavatar
ahospers
Vogelaar
Vogelaar
Berichten:36
Lid geworden op:03 feb 2003, 00:00
Locatie:Groningen
Contacteer:

Re: Petgaten Osdijk Onnerpolder: draglines-zanddepot

Bericht door ahospers » 14 mar 2009, 21:53

Ik heb altijd de indruk dat boeren dat 'winnen'helemaal niet zo beleven...
(boeren, recreatie, bedrijfleven) hierbij vaker de winst binnen halen dan andere (natuur, beheerders) lijkt misschien
of licht dat aan mij ?
Of komt het dat ze tientallen jaren achter elkaar altijd gelijk kregen en met het draaien van de windrichting hier niet aan kunnen wennen ?

Gebruikersavatar
wimvanboekel
Vogelaar
Vogelaar
Berichten:122
Lid geworden op:23 nov 2002, 00:00
Locatie:Peize
Contacteer:

Re: Petgaten Osdijk Onnerpolder: draglines-zanddepot

Bericht door wimvanboekel » 15 mar 2009, 20:14

André,

winst is natuurlijk een betrekkelijk begrip in deze, maar laat ik een voorbeeld geven van wat ik bedoel. Momenteel wordt er overal hard gewerkt aan de Beheerplannen voor de N2000 gebieden. Voor veel van die gebieden is de hoge ammoniakdepositie een groot probleem, omdat bepaalde habitattypen daar zwaar van te lijden hebben. Als de natuurdoelstellingen voor deze gebieden voor de volle 100 % gehaald zouden moeten worden, dan zou dat voor de landbouw in de omgeving een zeer groot probleem betekenen. Vandaar dat er bij het opstellen van de Beheerplannen al rekening wordt gehouden met 'bestaand gebruik', 'maatschappelijk belang', 'onevenredig hoge kosten', enz. Toch heeft de LTO onlangs een landelijke publiciteitscampagne gevoerd (krant, radio en tv) om het belang van de boeren bij soepele hantering van de regels, als het gaat om ammoniakproblematiek en bedrijfsuitbreiding, flink onder de aandacht te brengen. In deze economisch barre tijden kan de spil waarom de Nederlandse economie draait immers niet beknot worden in haar mogelijkheden. De Drentse gedeputeerde Munniksma heeft daarop meteen geroepen dat hij de regels voor boerenbedrijven wil versoepelen.
De LTO doet zoiets precies op het goede moment (de ammoniakproblematiek staat nú op de agenda in de N2000 gebiedsgroep vergaderingen) en de (onterechte) koppeling met de economische crisis is ook erg slim. Natuurmonumenten heeft geprobeerd om tegengas te geven met o.a. een ingezonden stuk in de Telegraaf, maar verder heeft de pers daar geen aandacht aan besteed.
Het lijkt me dat de boeren hier weer de meeste winst behalen (al zullen ze dat niet aan de grote klok hangen). De ammoniakproblematiek komt in de gebiedsgroepen in een ander licht te staan en de provincie-ambtenaren hebben nu misschien een (iets) andere opdracht meegekregen voor die vergaderingen.

Wim
WetlandWacht Leekstermeergebied (http://www.natuurindeonlanden.nl)
bestuurslid waterschap Noorderzijlvest
secr. St. Natuurbelang De Onlanden

Gebruikersavatar
tjuk
Vogelaar
Vogelaar
Berichten:13
Lid geworden op:13 jul 2005, 23:00

Re: Petgaten Osdijk Onnerpolder: draglines-zanddepot

Bericht door tjuk » 16 mar 2009, 14:31

André en Wim,

is het een idee om de discussie over Natura 2000 in een apart lijntje te gaan voeren? Hij is daarvoor belangrijk genoeg, kunnen we misschien meteen de belangrijkste aandachtspunten inventariseren en bezien of en wat je allemaal kunt doen om de belangen van natuur en milieu in deze "economisch barre tijden" veilig te stellen.

Over de Osdijk: ik vrees dat daar heel weinig eer te behalen valt. Ik heb verder e.e.a. uitgezocht in overleg met Wim Woudman. We hebben o.a. gesproken met de gemeente Haren en de Milieufederatie en bij de laatste advies gevraagd. Het blijkt dat het waterleidingbedrijf uiteindelijk heeft besloten om bij de noodzakelijke ophoging van de waterputten (die noodzaak staat buiten kijf) ook acht putten te verplaatsen. Dat impliceert sluiting van bestaande en opening van nieuwe putten, vandaar alle graafwerk. Vanwege de veenachtige bodem is er veel meer zand nodig dan men had berekend, dus dat geeft veel extra gedoe. De Milieufederatie heeft bezwaar aangetekend tegen de verplaatsing van putten, o.a. met als argument dat de grondwaterhuishouding daardoor verstoord raakt. Dat hebben ze volgehouden tot voor de Raad van State en verloren. Vervolgens hebben Natuurmonumenten en het Groninger Landschap bezwaar aangetekend tegen delen van het plan en ook die bezwaren zijn niet gehonoreerd. De milieuverkenning die is uitgevoerd rept niet over gevolgen voor (broed)vogels en schiet m.i. op dat punt te kort. Hij dateert van 2005 en daar is nu niets meer aan te doen. Dat bedoelde ik o.a. toen ik het eerder had over de juridische kant van natuurbeheer, de regelgeving trekt zich vanaf een bepaald moment niets meer aan van de feiten. Het waterleidingbedrijf beschikt over de benodigde vergunningen en ontheffingen om tot december 2009 aan het werk te zijn, het heeft dus weinig zin om nu in het geweer te komen. Michel Krol wees al op het grote belang van een goede drinkwatervoorziening, dat belang krijgt nu duidelijk voorrang.
Al met al moeten me twee dingen van het hart.
Ten eerste de spijt dat zo'n ingreep op die manier plaatsvindt in een zo belangrijk halfnatuurlijk gebied onder de rook van Groningen, het verdient meer en betere aandacht van bestuurders.
Ten tweede ben ik heel blij met de alertheid van mensen op wat er gebeurt in de omgeving. In dit geval is er weinig aan te doen, maar als er gevallen zijn die we in een vroeger stadium kunnen opsporen, kunnen we wellicht wel en ook effectief optreden, want ook daar hebben we het afgelopen jaar een voorbeeld van gehad.

Marinus Brijker

Gebruikersavatar
meeuwiss
Vogelaar
Vogelaar
Berichten:553
Lid geworden op:30 apr 2002, 23:00

Re: Petgaten Osdijk Onnerpolder: draglines-zanddepot

Bericht door meeuwiss » 16 mar 2009, 19:32

Het doet mij goed te lezen dat zowel de Milieuraad, Natuurmonumenten en het Groninger Landschap tot het laatst bezwaren hebben gemaakt tegen het huidige graafwerk bij de petgaten Osdijk. Je voelt je dan niet een roepende in de woestijn.
Al 30 jaar ga ik vogels kijken in de Oostpolder en met name bij de petgaten, de krenten in de pap van de Oostpolder.
Zoals vele vogelaars van Avifauna Groningen weet ik precies waar je de bijzondere soorten kan verwachten. Kolganzen zijn al jaren verdwenen uit deze polder, want ze eten geen pitrus en zijn na aanleg van de fietspaden uitermate schrikachtig geworden van fietsende recreanten. Die ganzentijd is voorbij.
Grote aantallen grutto's vind je niet bij de petgaten, deze broedvogels zitten noordelijker geconcentreerd in de hooilanden langs het zuidlaardermeer. Watersnippen, vroeger heel talrijk zijn verdwenen, maar broeden nog in de Kropswolderbuitenpolder en Westerbroekstermadepolder, tenminste... als in de zomer het water op winterpeil blijft en dat is een verdienste van het Groninger Landschap!
Zoals genoemd zijn de petgaten belangrijk voor zeldzame pleisterende soorten als Grote- en Kleine Zilverreiger en de Visarend.
Vogelaars van Avifauna Groningen, die er regelmatig komen, weten precies om welke soorten en aantallen dit gaat en het is jammer dat van deze wetenschap, deze kennis, geen gebruik is gemaakt. Daar moeten we wat aan gaan doen.
De tientallen Grote Zilverreigers zijn merendeels buitenlandse wintergasten (Polen, Duitsland, Zweden) en beginnen nu ons land te verlaten.
Als alle graafellende achter de rug is, lijkt het mij vanzelfsprekend dat de beschermde status van deze petgaten wordt hersteld, zij het dan met betonnen bouwsels. Tenminste, zo denk ik erover.
Dat is toch het minste wat je als tegenprestatie van het Waterbedrijf kan verlangen!
Kunnen we wellicht in april en mei de Visarend verwelkomen en in de herfst de buitenlanders, de Grote Zilverreigers.
Guido Meeuwissen

Gebruikersavatar
bakker
Vogelaar
Vogelaar
Berichten:193
Lid geworden op:15 mar 2005, 00:00

Re: Petgaten Osdijk Onnerpolder: draglines-zanddepot

Bericht door bakker » 16 mar 2009, 22:10

Hallo guido,

Naar mijn weten broeden er geen grote zilvers in Duitsland en Zweden en volgens mij ook niet in Polen.

Groet Martijn

Gesloten

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast