Een open brief van de Vogelwacht Uden over de aanwezigheid van plezierjagers c.s. op de Landelijke Dag.

Hier kun je opmerkingen en/of vragen kwijt m.b.t. natuurbebeer en natuur in het algemeen

Moderator: hdelange

Gebruikersavatar
arenaria
Vogelaar
Vogelaar
Berichten: 1122
Lid geworden op: 10 mei 2002, 23:00

Re: Een open brief van de Vogelwacht Uden over de aanwezigheid van plezierjagers c.s. op de Landelijke Dag.

Bericht door arenaria » 18 nov 2018, 16:09

Laten we niet vergeten dat de minister naar de SOVON-dag komt om de nieuwe Broedvogelatlas in ontvangst te nemen.

Die jagers zijn slim, die gaan straks op de foto met de minister, glunderende koppen, boek in de hand, en dan halen ze daarmee de landelijke pers en kan iedereen zien dat jagers eigenlijk vogelbeschermers zijn ...

Inmddels kan ik me, gezien de stroom aan protesten, niet meer voorstellen dat een stand met jagers op de SOVON-dag haalbare kaart is.

Jan Allex de Roos

MaartenJansen
Vogelaar
Vogelaar
Berichten: 130
Lid geworden op: 01 mar 2016, 01:43

Re: Een open brief van de Vogelwacht Uden over de aanwezigheid van plezierjagers c.s. op de Landelijke Dag.

Bericht door MaartenJansen » 18 nov 2018, 18:09

Beste mensen,

Het zoveel mogelijk onderbouwde kritiek sturen naar SOVON over deze problematische toekenning aan de jagersvereniging als vogelbeschermende instantie is erg belangrijk.

Een punt van Arjo (bedankt voor de vlotte reactie) wil ik nog reageren:

"Ik vind het triest te lezen dat er al weer gewaarschuwd wordt voor potentieel geweld. Blijkbaar wordt het inmiddels normaal gevonden om het meteen maar te hebben over fysiek geweld als iemand iets doet of voorstaat waar je het (totaal) niet mee eens bent."

Dit vind ik zelf, wellicht onbedoeld, een onrechtvaardige opmerking naar kritische SOVON leden en vogelbeschermers. Ik ken niemand van SOVON die met honkbalknuppel naar de landelijke dag wil afreizen. Wel ken ik veel voorbeelden van jagers die zich van intimidatie en geweld voorzien jegens onderzoekers/tellers/waarnemers/publiek in het veld. Hiervan zijn voorbeelden te over.

Jagen wordt in ons steeds meer overbevolkte land bovendien een steeds risicovollere onderneming. Hoeveel ongelukken en bijna ongelukken moeten er nog gebeuren voordat mensen gaan inzien dat de jacht onverantwoord is ook naar mede-burgers toe? Je hoeft alleen maar te googelen op de zoektermen "jager' in combinatie met 'ongeluk' en je krijgt een hele lijst ook uit betrouwbare onafhankelijke media. SOVON ondersteunt nu impliciet deze gevaarlijke activiteiten. Word wakker, Arjo!

Met vriendelijke groeten,
Maarten
Laatst gewijzigd door MaartenJansen op 19 nov 2018, 12:37, 1 keer totaal gewijzigd.

Gebruikersavatar
klaas
Vogelaar
Vogelaar
Berichten: 427
Lid geworden op: 14 mei 2002, 23:00
Locatie: Groningen (stad)

Re: Een open brief van de Vogelwacht Uden over de aanwezigheid van plezierjagers c.s. op de Landelijke Dag.

Bericht door klaas » 19 nov 2018, 08:43

Beste mensen,

Hieronder een open brief die ik gister rond de middag per e-mail heb verstuurd naar de Ledenraad en naar het Bestuur van Sovon. De e-mail is gelijktijdig eveneens verzonden aan een select aantal leden van de Ledenraad (waaronder de beide leden van het district Groningen en van het district Drenthe), aan diverse verontruste vogelaars en aan een aantal organisaties (waaronder de WRN, de Werkgroep Grauwe Kiekendief, de Vogelwacht Uden en de Faunabescherming).

Uit reacties is naar voren gekomen dat de digitale tam-tam goed werkt. Verder zijn er ondertussen meer vogelaars geweest die contacten hebben gelegd met ledenraadsleden uit hun district. Hieruit is onder andere naar voren gekomen dat 1 of meer leden van de Ledenraad van Sovon zich tijdens de Ledenraadsvergadering van 5 november jl. min of meer onder druk gezet voelden cq. min of meer het gevoel hadden voor voldongen feiten te worden geplaatst, etc. / o.i.d.

Deels ging het hier om leden van de Ledenraad die pas waren verkozen cq nog niet erg ervaren waren, etc. Dat is natuurlijk geen goede zaak, zeker gezien de enorme ophef die dit allemaal heeft veroorzaakt. Ondertussen heb ik bedacht dat het Bestuur van Sovon hier rechtstreeks verantwoordelijk voor is, want tijdens een Ledenraadsvergadering is er een formele dialoog gaande tussen de leden van de Ledenraad en het bestuur, en is het aan het bestuur om hier uiteindelijk een formeel besluit over te nemen. Ik kan me dus nu ook erg goed voorstellen dat deze 1 of meer leden van de Ledenraad zich nu erg ongelukkig voelen omdat ze momenteel door hun achterban hier op allerlei manieren op worden aangesproken, etc.

Gelukkig kreeg ik gisteravond ook een reactie van Maurits de Brauw, een lid van de Ledenraad namens het district Zeeland en iemand met buitengewoon veel ervaring en met veel status, zie https://www.sovon.nl/nl/content/maurits-de-brauw Ik had onderstaande open brief niet rechtstreeks aan Maurits verzonden, maar hij schreef me dat hij hem doorgezonden had gekregen via iemand van de WRN.

Ik heb daarom gisteravond Maurits een e-mail gestuurd waarin ik heb aangegeven dat hij de juiste persoon is om de plezierjagers c.s. vlot duidelijk te maken dat ze niet langer welkom zijn op de komende Landelijke Dag.

Vriendelijke groeten,

Klaas van Dijk
Van: Klaas van Dijk; Datum : 18/11/2018 12:02; Aan : ledenraad@sovon.nl; Cc : Bestuur@sovon.nl;
Onderwerp : Een open brief aan alle leden van de Ledenraad van Sovon

Beste leden van de ledenraad van Sovon,

Op https://www.oogtv.nl/2014/11/vogelwerkg ... opgelicht/ staat één van de minder goed uitgepakte acties van de welbekende Groninger vogelaar Ronald N.

Ronald N. was destijds de penningmeester van de Vereniging Avifauna Groningen en ondergetekende, ik dus, ben er persoonlijk voor verantwoordelijk dat Avifauna Groningen voor een aanzienlijk bedrag is opgelicht door Ronald N. Ik zat namelijk een aantal jaren voor deze gebeurtenis in de kascommissie van Avifauna Groningen en ontdekte tijdens de controle van de kas een vreemde afschrijving die ik niet meteen kon thuisbrengen. Ronald N. had hiervoor een verklaring en mijn mede-kascommissielid vond dit prima en heeft mij toen overtuigd dat het vast allemaal wel goed zat. Ik had hier later toch geen goed gevoel over en heb het bij het bestuur aangekaart. Die heeft vervolgens toen pogingen gedaan om de boeken van Ronald N. in te zien. Dat is niet gelukt. Op de daaropvolgende ledenvergadering heb ik mijn mond niet open gedaan en heb ik het voorstel gedaan om de kas goed te keuren. Met voortschijdend inzicht was dat een blunder van de eerste orde van mij persoonlijk. Ik had namelijk op deze ledenvergadering van Avifauna Groningen moeten zeggen dat ik door deze vreemde afschrijving geen goedkeuring kon afgeven en/of ik had tijdens de vergadering kunnen aftreden als lid van de kascommissie van Avifauna Groningen. Dat heb ik allemaal niet gedaan.

Dat was achteraf een gigantische blunder van mij, want ik ben daardoor één van de personen die er persoonlijk voor verantwoordelijk is dat Ronald N. nog een aantal jaren heeft kunnen doorgaan met het leegzuigen van de kas van Avifauna Groningen (en indirect tevens met financiële wandaden bij derden en daar ging het om fors hogere bedragen). Dat was een harde les.

Jullie zijn lid van de Ledenraad van Sovon, een Vereniging met leden, en een organisatie die het belangrijk vindt om niet als Stichting door het leven te gaan, maar als een Vereniging waarbij dus de leden het laatste woord hebben, want zo is het nu eenmaal geregeld bij een Vereniging.

Voor zover het me nu duidelijk is geworden hebben op de meest recente Ledenraadsvergadering van 5 november j.l. alle daar aanwezige leden van de Ledenraad ingestemd met het voorstel van het bestuur om de rode loper uit te leggen op de komende Landelijke Dag voor de (organisatie van de) plezierjagers c.s.

Jullie hadden hier ook niet mee in kunnen stemmen, want zo werkt het nu eenmaal in een Vereniging in een democratisch land in de Europese Unie. En bij een Vereniging hebben de leden het laatste woord, via een algemene ledenvergadering waarbij alle leden toegang en stemrecht hebben, of via een Ledenraad, of varianten daarop, waarbij de leden van de Ledenraad namens de rest van de leden deze taak uitoefenen (dus in indirecte zin).

Een aantal van jullie weten dat ik jarenlang heb gewerkt voor Vogelbescherming Nederland. VBN, als BirdLife partner, is niet voor niets een Vereniging (en dus geen Stichting of zoiets waar leden namelijk geen inbreng hebben), want dat is namelijk één van de kernwaarden van BirdLife International. Met andere woorden: per definitie moeten de locale BirdLife partners een Vereniging zijn waar de leden het laatste woord hebben. Dat is dus een essentieel onderdeel van de strategie van BirdLife. Ook bijvoorbeeld Avifauna Groningen is dus een Vereniging (heb zelf jarenlang in het bestuur gezeten), idem de Fryske Feriening foar Fjildbiology (heb ook jarenlang in het bestuur gezeten van de FFF). Dat zijn dus geen vrijblijvende bijbaantjes zonder verantwoordelijkheden. No way.

Op https://www.sovon.nl/nl/ledenraad staan de namen van de huidige leden, momenteel 29 natuurlijke personen. Ondertussen is duidelijk geworden dat in ieder geval Arjo Bunskoeke en Alco van Klinken en Bastiaan van de Wetering aanwezig waren op deze Ledenraad en ermee hebben ingestemd dat op de komende Landelijke Dag de rode loper wordt uitgelegd voor de (organisatie van de) plezierjagers c.s.

Hierbij een verzoek om er per omgaande voor te zorgen dat duidelijk wordt welke van de 26 andere natuurlijke personen niet bij deze vergadering van de Ledenraad waren. Geen bericht is goed bericht, ergo de desbetreffende 26 overige natuurlijk personen waren wel aanwezig en hebben dus ook ingestemd met het voorstel van het bestuur om op de komende Landelijke Dag de rode loper uit te leggen voor de (organisatie van de) plezierjagers c.s. (want het besluit is namelijk unaniem genomen, ergo alle aldaar aanwezige leden van de Ledenraad van Sovon hebben ermee ingestemd dat op de komende Landelijke Dag de rode loper wordt uitgelegd voor (de organisatie van) de plezierjagers c.s.).

Voor zover het me nu duidelijk is geworden (' Dat betekent overigens niet dat de aanwezigheid van de Jagersvereniging op enig enthousiasme kon rekenen. Verbazing was er wel (ook bij mij).', een citaat van Ledenraadslid Arjo Bunskoeke op viewtopic.php?f=3&t=2529 ) hebben de 29 leden van de Ledenraad pas op de Ledenraad zelf (dus op maandagavond 5 november j.l.) voor het eerst te horen gekregen dat dit punt op de agenda stond en dat er hier een besluit over moest worden genomen. Geen bericht is goed bericht, ergo dit scenario klopt.

Verder kreeg ik maandagochtend 12 november voor het eerst via Maarten Jansen te horen dat Sovon op de Landelijke Dag de rode loper voor de (organisatie van de) plezierjagers c.s. had uitgelegd. Maarten had dit op de site van de KNJV zien staan en Maarten heeft me verteld dat hij toen meteen op de site van Sovon heeft gekeken of hier ook iets over was te vinden. Maarten heeft me verteld dat hij niets hierover kon vinden.

Met andere woorden https://www.sovon.nl/nl/content/waarom- ... -van-sovon stond toen nog niet op de site van Sovon (of was zodanig verstopt dat niemand het kon vinden). Dit bericht is bovendien onvindbaar via bijvoorbeeld https://www.sovon.nl/nl/content/actueel-nieuwsoverzicht (en ook niet via bijvoorbeeld https://www.sovon.nl/nl/content/voor-de-pers ).

Er rijzen diverse vragen:

(a): waarom hebben de leden van de Ledenraad niet onmiddellijk na afloop van deze Ledenraadsbijeenkomst deze kwestie teruggekoppeld met hun achterban, bijvoorbeeld via een bericht op de Facebookpagina van hun vogelwerkgroep en/of op het forum van de website van hun vogelwerkgroep, etc., etc.

(b): waarom is de KNJV dit voor hen buitengewoon goede nieuws wel meteen breed gaan uitventen en waarom kunnen (toevallige) bezoekers van de homepage van Sovon dit bericht erg moeilijk vinden? Met andere woorden: waarom heeft Sovon hier ook niet meteen een bericht van gemaakt op https://www.sovon.nl/nl/content/actueel-nieuwsoverzicht ? Waarom is Sovon eerst gaan zwijgen richting de achterban en is Sovon pas gaan communiceren toen verontruste vogelaars aan de bel gingen trekken? Had Sovon wat te verbergen cq. hadden jullie toen al het vermoeden dat dit verhaal wellicht lastig uit zou zijn te leggen aan de achterban?

(c): kloppen dus mijn vermoedens dat er op deze Ledenraadsbijeenkomst al dan niet informele afspraken zijn gemaakt om dit besluit van de aldaar aanwezige leden van de Ledenraad vooralsnog maar niet aan de grote klok te hangen cq. terug te koppelen met de achterban? Zijn er notulen gemaakt van deze Ledenraadsbijeenkomst, zo ja, kan ik daarvan een afschrift krijgen?

(d): sedert wanneer staat https://www.sovon.nl/nl/content/waarom- ... -van-sovon op de site van Sovon, waarom staat dit niet bij https://www.sovon.nl/nl/content/actueel-nieuwsoverzicht en klopt mijn vermoeden dat deze tekst pas op de site van Sovon is gezet toen Sovon werd benaderd door verontruste vogeltellers?

(e): hoe kan het dat geen van de aanwezige 26 (of minder) leden van de Ledenraad tijdens deze Ledenraadsbijeenkomst hebben voorgesteld dat het nu nog veel te vroeg was om hier een besluit over te nemen, omdat ze dit punt eerst wilden terugkoppelen met hun achterban? Hoe kan dit allemaal?

(f): door mijn jarenlange werk bij Vogelbescherming heb ik veel ervaring met het in een professionele setting omgaan met plezierjagers c.s. (in bijvoorbeeld een beleidsmatige setting, zoals op een provinciaal overleg over natuurzaken / vogelbeschermingszaken, etc.), en was het voor mij daardoor meteen zonneklaar dat plezierjagers c.s. dit voor hen buitengewoon goede nieuws meteen maximaal zouden gaan uitventen. Zijn al deze 29 (of minder) leden van de Ledenraad van Sovon echt allemaal zo onnozel dat niemand van hen dit ook had kunnen bedenken? Ik geloof meteen dat niet ieder afzonderlijk lid van de Ledenraad dit valt te verwijten, maar een aantal van jullie weet dit net zo goed als mij (en misschien nog wel veel beter).

Tot slot wilde ik jullie nog even een ervaring meedelen van één van jullie voorgangers. Zijn naam is Jan Jonker en hij was al geruime tijd geleden lid van de Ledenraad van Sovon (of van een voorganger hiervan), en wel namens Fryslân. Jan Jonker is één van de vele voorbeelden van goedwillende en vredelievende vogelaars / natuurliefhebbers / natuurbeschermers die daadwerkelijk fysiek te grazen is genomen door (lieden uit de hoek van) de plezierjagers c.s. Jan Jonker is van het geboortejaar 1932 en het voorval is van al geruime tijd geleden.

En zo zijn er vele voorbeelden van goedwillende en vredelievende vogelaars / natuurliefhebbers / natuurbeschermers etc. die verbale en/of fysieke intimidatie hebben ondervonden van plezierjagers c.s. (om maar te zwijgen van veel verdergaande acties waar plezierjagers c.s. ook niet voor terugschrikken). Jullie hebben dus door jullie besluit op de Ledenvergadering van 5 november jl. op de komende Landelijke Dag de rode loper uitgelegd voor dit soort lieden. Dat is voor erg veel vogelaars onverteerbaar.

En erg veel vogelaars zijn ook nog lang niet vergeten dat er een tijdje geleden in ZW-Fryslân een Zeearend naar beneden is geknald. De plezierjagers c.s. weten wie het is, maar een naam is nog niet op tafel gelegd. Jullie hebben dus door jullie besluit op de Ledenvergadering van 5 november jl. op de komende Landelijke Dag de rode loper uitgelegd voor dit soort lieden. Ik kan me dus goed voorstellen dat daardoor erg veel vogelaars woest op jullie zijn en dat er daardoor her en der op het internet minder fraaie bewoordingen over jullie staan.

De vele negatieve reacties en de vaak zelfs buitengewoon zwaar negatieve reacties op jullie besluit maken duidelijk dat jullie een koe van een fout hebben gemaakt. Fouten maken is niet erg, maar niet willen inzien dat je een fout hebt gemaakt en proberen deze fouten naar beste vermogen te repareren is misschien nog veel erger.

Daarom hierbij een verzoek om op te treden (ergo ervoor zorgen dat aan de (organisatie van de) plezierjagers c.s. wordt duidelijk gemaakt dat ze bijn nader niet langer welkom zijn op de komende Landelijke Dag [omdat jullie tot het inzicht zijn gekomen dat jullie te vlot hier een beslissing over hebben genomen en omdat jullie bij nader inzien tot het inzicht zijn gekomen dat de organisatie van de plezierjagers c.s. niet behoort tot de doelgroep van de Landelijke Dag]) of af te treden (dus in het openbaar meedelen dat jullie niet langer lid willen zijn van de Ledenraad van Sovon, omdat het bestuur weigert om gevolg te geven aan de verzoeken om de plezierjagers c.s. duidelijk te maken dat ze niet langer welkom zijn op de komende Landelijke Dag).

Hierbij een tip om het bestuur van Sovon erop te wijzen dat de KNAW iets dergelijks ook heeft gedaan richting één of meer deelnemers aan een recent symposium van de KNAW over wetenschappelijke integriteit. Desgewenst ben ik bereid om het bestuur de correspondentie over deze kwestie toe te sturen.

Niets doen, het alternatief, betekent dus dat jullie vlot verwijten kunnen krijgen dat jullie plucheplakkers zijn en/of status denken te ontlenen aan een mooi bijbaantje als lid van de Ledenraad van Sovon, etc.

Ik wens jullie veel sterkte met deze beslissing,

In afwachting hierop,

Vriendelijke groeten,

Klaas van Dijk / Groningen / telefoon 050-3182924, al vele decennia Sovon teller.

Zie ook viewtopic.php?f=3&t=2529 en
http://www.surfbirds.com/birdingmail/Ma ... ?year=2018 en
https://www.facebook.com/VogelwachtUden ... 3932673198 en etc.


Vriendelijke groeten,

Klaas van Dijk

Gebruikersavatar
klaas
Vogelaar
Vogelaar
Berichten: 427
Lid geworden op: 14 mei 2002, 23:00
Locatie: Groningen (stad)

Re: Een open brief van de Vogelwacht Uden over de aanwezigheid van plezierjagers c.s. op de Landelijke Dag.

Bericht door klaas » 19 nov 2018, 19:18

Beste mensen,

Sedert vanmiddag staat op Eurobirdnet (EBNNL) een open brief van vandaag van Ruud Vlek aan het bestuur van Sovon. Ik denk dat Ruud Vlek de gevoelens van erg veel leden van Avifauna Groningen en van erg veel Groninger vogelaars en andere Groninger natuurliefhebbers zeer goed onder woorden heeft gebracht.
Bron: https://www.lists.utwente.nl/cgi-bin/wa ... =D&P=33959
Aan: bestuur Sovon

Drs. E.H.J. (Edwin) Kok, voorzitter
Mr. S. (Susan) Kaak, secretaris
Drs. A. (André) Stougie, penningmeester
Ir. J. (Jaap) van Gent, lid
Dr. L.F.M. (Lilian) van den Aarsen, lid
Prof. dr. M.E. (Marcel) Visser, lid
B.L.J. (Ben) van Os, lid

Geachte heer Kok,

Zoals u en uw mede-bestuursleden vermoedelijk vernomen hebben is er inmiddels veel commotie ontstaan onder Sovon-leden, over het voornemen op de aanstaande Sovon-dag een stand te gunnen aan de Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging KNJV.

Veel Sovon-leden beschouwen de KNJV niet als een organisatie die past binnen de sfeer van natuurbescherming die onder Sovonleden gemeen goed is. Ik ga ervan uit dat ik het Sovon-bestuur niet hoef bij te praten over de verstoring die plezierjacht in natuurgebieden met zich mee brengt, en al de
andere oneigenlijke aspecten van jacht door prive-jagers en hun onkennis van beschermde vogelsoorten.

Met de gunning van een stand aan de jagersvereniging dringt een heel oneigenlijke club binnen in de landelijke Sovondag, waardoor het ongedwongen en gezellige samenzijn van natuurliefhebbers en -beschermers op de Sovon-dag verstoord wordt.

Daar hebben veel Sovonleden niet om gevraagd. Wat zouden zij moeten met een stand van een club die plezierjacht wil promoten als 'faunabeheer'. Wat beoogt het Sovon-bestuur om deze club daartoe een platform op de Sovon-dag te bieden? Wilt u dat Sovon-leden anders tegen jacht aan gaan kijken, en
deze als acceptabele, gewone natuurbeleving gaan accepteren? Wilt u dat Sovon-leden goede maatjes worden met jagers, en samen met hen doelstellingen als natuurbehoud gaan nastreven? Dat lijkt me al een brug te ver, en helemaal om daarvoor de ongedwongenheid van de Sovon-dag aan op te offeren.

Ik verzoek u derhalve dringend zo spoedig mogelijk de KNJV en de Sovon-leden te laten weten dat de gunning van een stand op de aanstaande Sovon-dag aan de KNJV voor dit jaar en ook voor de toekomst wordt ingetrokken.

Ik dring er bij u op aan de wens van veel Sovon-leden in dit opzicht te honoreren en hen niet te confronteren met een club waar zij zich niet mee wensen te associeren.

Ik verwacht derhalve dat u zo verstandig bent op uw besluit onmiddellijk terug te komen en de KNJV-stand op de aanstaande Sovon-dag per direct afblaast.

Met bezorgde groet,

Ruud Vlek
Amsterdam
Vriendelijke groeten,

Klaas van Dijk

Gebruikersavatar
klaas
Vogelaar
Vogelaar
Berichten: 427
Lid geworden op: 14 mei 2002, 23:00
Locatie: Groningen (stad)

Re: Een open brief van de Vogelwacht Uden over de aanwezigheid van plezierjagers c.s. op de Landelijke Dag.

Bericht door klaas » 19 nov 2018, 22:38

Beste mensen,

Vanavond heeft ook de Groninger vogelaar Lodi Nauta een bijdrage geleverd aan deze discussie:
Ik heb dit zojuist aan de Ledenraad van SOVON geschreven:

"Ook ik heb met verbijstering kennis genomen van de komst van de KNJV met een stand naar de landelijke SOVON-dag. Ik heb de verantwoording van SOVON voor deze ongebruikelijke stap gelezen (https://www.sovon.nl/nl/content/waarom- ... -van-sovon), maar deze overtuigt mij niet. Uiteraard is de KNJV sponsor van de Atlas, dus in die zin wellicht begrijpelijk dat SOVON haar niet wil weigeren; de vraag is evenwel of SOVON geld had moeten accepteren van de KNJV die op aarde is om redenen die diametraal staan tegenover die van natuur- en vogelbeschermers, ook al ontkent de KNJV uiteraard dit fundamentele verschil.

De redenering lijkt te zijn: wij doen aan tellingen, onze cijfers moeten objectief zijn, we moeten onafhankelijk zijn, en DUS moeten we niemand uitsluiten. Maar de betrouwbaarheid van de cijfers van SOVON worden niet opeens minder (of meer) objectief bevonden als de KNJV niet wordt toegelaten op de SOVON-dag. Alleen als de KNJV een serieuze concurrent van SOVON zou zijn geweest op dit punt van onderzoek en cijfers, zou uitsluiting van de KNJV als verdacht kunnen worden aangemerkt - alsof je een serieuze concurrent niet wilt toelaten op je jaarlijkse dag.

Maar de objectieve, onafhankelijke status die SOVON wil hebben (ook uiteengezet op https://www.sovon.nl/nl/kernwaarden) staat op gespannen voet met de constatering dat ze "een maatschappelijke functie" heeft. Maar het is waar: SOVON heeft een maatschappelijke functie, en deze wordt juist voor een belangrijk deel vormgegeven door wat de tellers beogen met hun werk: cijfers aanleveren ter onderbouwing van natuur- en vogelbescherming. De toon van vele artikelen in SOVON-nieuws bevestigt dit. Invulling van die maatschappelijke functie door de dialoog aan te gaan (of dat te faciliteren) met mensen die voor veel nodeloos dierenleed en verstoring zorgen, en (internationaal) een funeste rol spelen in de natuur is een geheel en al nieuwe maatschappelijke functie die SOVON zichzelf nu toedicht. Daar valt niets over te lezen in de kernwaarden op de SOVON-site. In ieder geval is voor vele van haar leden plezierjacht in binnen- en buitenland (immers de Nederlandse jacht staat niet op zichzelf) iets wat totaal niet strookt met natuurbescherming.

SOVON zegt nu dus dat die maatschappelijke functie betekent: iedereen is welkom, we gaan met iedereen in gesprek. Een nobel standpunt wellicht; niemand is tegen een dialoog als zodanig. Maar (a) zoals gezegd het staat wat haaks op de primaire functie van onafhankelijke leverancier van objectieve gegevens, en (b) dit is niet de maatschappelijke functie die veel van haar leden voor ogen hebben.

SOVON biedt de KNJV een platform die de KNJV al decennia lang wenst: een platform waar zij zich kunnen presenteren als even grote natuurliefhebbers en natuurbeschermers als de vele vogelaars en natuurbeschermers die Nederland rijk is. De KNJV zegt nu jaarlijks op de SOVON dag te zullen komen. Wie de dialoog zegt te willen aangaan moet zelf dan ook een inhoudelijk standpunt innemen: dus wat is de inhoudelijke opvatting van SOVON inzake de jacht? Enkel en alleen een dialoogtafel faciliteren zonder eigen inhoudelijke standpuntbepaling lijkt inconsequent en in ieder geval weinig dapper."
Bron: https://www.dutchbirding.nl/gallery/det ... 8#r1955097

Vriendelijke groeten,

Klaas van Dijk

Marco_Glastra
Vogelaar
Vogelaar
Berichten: 54
Lid geworden op: 09 feb 2015, 19:52

Re: Een open brief van de Vogelwacht Uden over de aanwezigheid van plezierjagers c.s. op de Landelijke Dag.

Bericht door Marco_Glastra » 20 nov 2018, 00:38

De maatschappelijke functie van SOVON is dat ze betrouwbare data aanleveren over het voorkomen van vogels in NL en trends daarin. Vaak ten behoeve van het natuurbeheer en -beleid, maar bijvoorbeeld ook voor het faunabeleid van provincies en faunabeheereenheden. SOVON is dus geen natuurbeschermingsorganisatie. Om hun onafhankelijke positie te behouden, moeten ze waardenvrij te werk gaan en mogen ze geen organisaties uitsluiten. Tenzij een organisatie aantoonbaar fraudeert met data :-)

Stel dat SOVON een organisatie als KNJV weigert (of de NAM omdat gaswinning in de Waddenzee leidt tot verdwijnen van wadplaten, of een bedrijf dat windmolens plaatst langs de kust waardoor er slachtoffers vallen onder trekvogels), dan zullen de data die SOVON levert niet kanger door alle partijen als objectief beschouwd worden. Want wellicht heeft SOVON een eigen agenda of is ze vooringenomen.

Met andere woorden: ik kan best begrip opbrengen voor het standpunt van SOVON. Voor Vogelbescherming ligt dit anders: zij werken wél vanuit een doelstelling. De meeste tellers natuurlijk ook. Gewoon met een boog om het kraampje heen lopen.... En volgend jaar het toelatingsbeleid van de kraampjes bij Vogelbescherming neerleggen.

Groet, Marco

Gebruikersavatar
arenaria
Vogelaar
Vogelaar
Berichten: 1122
Lid geworden op: 10 mei 2002, 23:00

Re: Een open brief van de Vogelwacht Uden over de aanwezigheid van plezierjagers c.s. op de Landelijke Dag.

Bericht door arenaria » 20 nov 2018, 10:53

Dan kan er dus ook wel een stand met jachtgeweren komen?

Jan Allex de Roos

Gebruikersavatar
klaas
Vogelaar
Vogelaar
Berichten: 427
Lid geworden op: 14 mei 2002, 23:00
Locatie: Groningen (stad)

Re: Een open brief van de Vogelwacht Uden over de aanwezigheid van plezierjagers c.s. op de Landelijke Dag.

Bericht door klaas » 20 nov 2018, 12:18

Beste mensen,

Er is ondertussen ook een petitie opgestart die kan worden ondertekend. Zie https://secure.avaaz.org/en/petition/SO ... SOVON_dag/
SOVON heeft de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging ruimte geboden om met een stand tussen vogelaars hun visie op het beheren van wilde vogels uit te dragen op de Landelijke dag a.s zaterdag 24 november. Deze PR stunt van de KNJV is bedoeld om binnen de vogelaarswereld invloed te kunnen uitoefenen op cijfers en beleid. Jagers doden honderdduizenden vogels per jaar voor eigen plezier. Jagers op de SOVON dag is onacceptabel voor rechtgeaarde vogelaars. Het SOVON bestuur wil de jagers, ondanks veel protest, niet weren, laten we zoveel mogelijk stemmen krijgen om het bestuur alsnog op andere gedachten te krijgen.
Verder heeft ondertussen de vogelaar Peter de Knijff ook zijn mening hierover op het internet gezet.
In reactie op Klaas en de andere open brieven, zie hier de SOVON reactie: https://www.sovon.nl/…/waarom-mag-de-ja ... ging-komen

Deze motivatie is welhaast nog erger dan de genomen beslissing welke, naar het zich laat aanzien, niet gewijzigd zal worden.

Ik zou zeggen, niet gaan, geen lid meer zijn en medewerking aan tellingen opzeggen. Ook belangrijk, niet vergeten, ook op deze site aangegeven dat jouw gegevens niet meer door instanties etc. gebruikt mogen worden, anders verdwijnt alles alsnog naar SOVON via de achterdeur.

Wellicht overbodig, maar toch belangrijk: Veel lezers van dit forum kennen SOVON medewerkers.
Die hebben zich te pletter gewerkt aan deze Atlas. Ik ga er van uit dat veel van hen, net zoals ik, erg vreemd hebben opgekeken van deze opmerkelijke zet van hun werkgever en broodheer. Zij kunnen hier waarschijnlijk niet erg veel aan doen.

Mijn bezwaar, welke ik vandaag aan bestuur, directeur en ledenraad heb verzonden, is NIET gericht aan deze medewerkers, maar aan hun werkgever. Ik hoop dat dit onderscheid ook door andere bezwaarmakers wordt gemaakt.
Bronnen: https://forum.waarneming.nl/smf/index.p ... 99689.2910 en https://forum.waarneming.nl/smf/index.p ... 99689.2940

Dit standpunt van Peter de Knijff is buitengewoon verontrustend en buitengewoon problematisch
voor Sovon. Er zijn meer Sovon-tellers die met min of meer vergelijkbare gevoelens rondlopen.

Vriendelijke groeten,

Klaas van Dijk

jhvenema
Vogelaar
Vogelaar
Berichten: 446
Lid geworden op: 09 mei 2009, 22:42

Re: Een open brief van de Vogelwacht Uden over de aanwezigheid van plezierjagers c.s. op de Landelijke Dag.

Bericht door jhvenema » 20 nov 2018, 14:53

Marco_Glastra schreef:
20 nov 2018, 00:38
De maatschappelijke functie van SOVON is dat ze betrouwbare data aanleveren over het voorkomen van vogels in NL en trends daarin. Vaak ten behoeve van het natuurbeheer en -beleid, maar bijvoorbeeld ook voor het faunabeleid van provincies en faunabeheereenheden.
Denk niet dat veel vogelliefhebbende tellers van Sovon realiseren dat hun telgegevens over bijvoorbeeld ganzen gebruikt kunnen worden voor faunabeleid van provincies en 'beheereenheden' om vermeende overlast voor de landbouw in te dammen...

Groet Jan Henk

Gebruikersavatar
klaas
Vogelaar
Vogelaar
Berichten: 427
Lid geworden op: 14 mei 2002, 23:00
Locatie: Groningen (stad)

Re: Een open brief van de Vogelwacht Uden over de aanwezigheid van plezierjagers c.s. op de Landelijke Dag.

Bericht door klaas » 20 nov 2018, 16:10

jhvenema schreef:
20 nov 2018, 14:53
Denk niet dat veel vogelliefhebbende tellers van Sovon realiseren dat hun telgegevens over bijvoorbeeld ganzen gebruikt kunnen worden voor faunabeleid van provincies en 'beheereenheden' om vermeende overlast voor de landbouw in te dammen... Groet Jan Henk
Dat valt nog maar te bezien, want ondertussen zijn er voldoende vogelaars die dit al wel doorhebben en die al luid en duidelijk hun ongenoegen hierover op openbare fora aan het uiten zijn. Hieronder even wat voorbeelden daarvan.

Omdat ik de indruk kreeg dat gegevens van 'mijn' ganzentellingen voor Sovon in de Bovenkerkerpolder bij Amstelveen werden gebruikt om het
afschot te bepalen, ben ik daar enkele jaren geleden maar mee gestopt. Nu telt er volgens mij niemand de ganzen meer. Groet, Anton (Duijnhouwer)
Bron: https://www.lists.utwente.nl/cgi-bin/wa ... =D&P=17231 (14 november 2018)

Van: Arno van Berge Henegouwen; Aan: Theo Verstrael; CC: Jan Schoppers; Verzonden: zaterdag 17 november 2018 10:01;
Onderwerp: Jagers

Beste Theo, beste Jan,

het is onbegrijpelijk, dat jullie de Nederlandse jagersvereniging toelaten op de SOVON dag. Ik ben het er al langer niet mee eens, dat jullie je ook op
ander terrein met hen inlaten. Het is een abjecte club die alleen uit is op plezier. Ze doen dat door moedwillige verstoring van de rust in de natuur.
Iets waarvoor natuurbeschermend Nederland zich nu juist inzet. Ik ben bekend met jagerskringen en constateer telkens weer, dat hun kennis van de natuur ver achterblijft.

Ik zeg hierbij met pijn in het hart, want het is een mooi landelijk project, mijn medewerking aan de MUS-tellingen in Zoetermeer op. Ik stuur dit mailtje ook aan Jan Schoppers opdat hij de wijziging kan doorvoeren.

Ik hoop, dat jullie tot inkeer komen en de natuur rust krijgt.

Met vriendelijke groet, Arno van Berge Henegouwen
Bron: https://www.lists.utwente.nl/cgi-bin/wa ... =D&P=25056

Ik heb eerder vandaag ook een duit in het zakje gedaan hier ter plaatse. Nadat ik een mail naar Theo en Jan Schoppers had verstuurd. De actie waartoe ik oproep om geen telresultaten MUS meer in te voeren zou eigenlijk landelijk navolging moeten krijgen. Kunnen we zoiets niet
opzetten? Hartelijk, Arno

Verzonden: zaterdag 17 november 2018 12:15; Onderwerp: [ZOETERMEERVOGELS] Jacht en jagers: een oproep

Ik heb zojuist mijn medewerking aan de MUS-tellingen opgezegd (zie onder). Dit naar aanleiding van de aanwezigheid van de Nederlandse Jagers Vereniging op de komende SOVON-dag.

Ik heb al mijn hele actieve vogelaarsleven een broertje dood aan de plezierjacht in ons land. Jagers geven voor goed de soorten die geschoten worden te kunnen onderscheiden. Dat mogen ze zeggen, maar het kan niet kloppen.

Wanneer een serieuze vogelaar een vogel spot komt het maar zelden voor, dat de soort direct herkent wordt. Ik mag mij wel een kenner noemen, maar ik moet echt heel goed kijken om een zeldzame en bedreigde dwerggans te onderscheiden in een groep kolganzen.

Een Limburgse jager deed dat deze week niet, schoot er een en was zo eerlijk (of was het onnozel?) om de ring te melden. Daarop brak de pleuris uit en deed de provincie Limburg wijselijk de jacht op de Kolgans in de ban.

Omdat SOVON zich nu steeds inniger met de jagers inlaat, denk ik dat er een duidelijk signaal moet komen waar de directie van SOVON van schrikt. Ik roep hierbij de MUS-tellers in Zoetermeer op een jaar lang geen enkele MUS-telling in Zoetermeer uit te voeren. Dit zal een duidelijk signaal zijn
naar de onderzoekers en de directie van SOVON.

Ter verdere toelichting doet Harm Niesen van de Faunabescherming in dit filmpje een boekje open over de jacht: https://vimeo.com/56365428

Groeten, Arno van Berge Henegouwen
Bron: https://www.lists.utwente.nl/cgi-bin/wa ... =D&P=25056

Dit zijn natuurlijk desastreuze ontwikkelingen voor Sovon. Het is werkelijk verbijsterend dat het Bestuur van Sovon blijft volharden in haar standpunt om op de komende Landelijke Dag de rode loper uit te leggen voor de (organisatie van de) plezierjagers c.s. (en dat ze dus de goedwillende en vredelievende vogelaars op deze manier tegen zich in het harnas jagen).

Vriendelijke groeten,

Klaas van Dijk

Gebruikersavatar
Wilster
Vogelaar
Vogelaar
Berichten: 191
Lid geworden op: 03 mei 2003, 23:00
Contacteer:

Re: Een open brief van de Vogelwacht Uden over de aanwezigheid van plezierjagers c.s. op de Landelijke Dag.

Bericht door Wilster » 20 nov 2018, 17:00

Op de website van SOVON (https://www.sovon.nl/nl/content/jagersv ... elijke-dag) is te lezen dat het bestuur/directie van SOVON aan de Jagersvereniging heeft gevraagd niet te komen. Zij zullen dan ook niet aanwezig zijn:

Jagersvereniging niet met infostand aanwezig op Landelijke Dag

In de afgelopen week ontstond er veel commentaar over de aanwezigheid van een infostand van de Jagersvereniging op de Landelijke Dag. We ontvingen, naast steunbetuigingen, reacties van vrijwillige waarnemers en leden die ons vroegen om het besluit te heroverwegen. De emoties liepen daarbij soms hoog op. Sovon heeft daarom besloten om geen stand van de Jagersvereniging bij de informatiemarkt op te nemen en de Jagersvereniging daarover geïnformeerd. Na de Landelijke Dag zullen bestuur en ledenraad van de vereniging dit besluit evalueren.

Sovon is een organisatie die vogeltellingen coördineert ten behoeve van beleid, beheer en wetenschap. Dat doen we met de hulp van duizenden vrijwilligers. Op de Landelijke Dag van bedanken we hen voor hun inzet in de vorm van een lezingenprogramma en informatiemarkt van ruim 75 stands. De Landelijke Dag is er primair voor deze vrijwilligers. Die willen we komende zaterdag een mooie dag geven, met de focus op de presentatie van de nieuwe Vogelatlas van Nederland!

Gebruikersavatar
arenaria
Vogelaar
Vogelaar
Berichten: 1122
Lid geworden op: 10 mei 2002, 23:00

Re: Een open brief van de Vogelwacht Uden over de aanwezigheid van plezierjagers c.s. op de Landelijke Dag.

Bericht door arenaria » 20 nov 2018, 17:04

Heel goed nieuws en nu kunnen we het weer over vogels hebben!

Jan Allex

Marco_Glastra
Vogelaar
Vogelaar
Berichten: 54
Lid geworden op: 09 feb 2015, 19:52

Re: Een open brief van de Vogelwacht Uden over de aanwezigheid van plezierjagers c.s. op de Landelijke Dag.

Bericht door Marco_Glastra » 20 nov 2018, 17:12

Reactie op Jan Henk: op de site van SOVON kun je bij 'mijn account' aangeven wat SOVON met de door jou vezamelde data mag doen. Je kunt ze toestemming geven de data aan derden beschikbaar te stellen of aangeven dat ze daar per geval jouw toestemming voor nodig hebben.

Groet, Marco

jhvenema
Vogelaar
Vogelaar
Berichten: 446
Lid geworden op: 09 mei 2009, 22:42

Re: Een open brief van de Vogelwacht Uden over de aanwezigheid van plezierjagers c.s. op de Landelijke Dag.

Bericht door jhvenema » 20 nov 2018, 17:32

Hopelijk maken veel van onze tellers daar nu inderdaad gebruik van in het geval van de veel bejaagde vogelsoorten Marco nu men weet wie er allemaal verstaan worden onder "derden''.
De link van Arjo verwijst as we speak overigens nog naar de onderbouwing van SOVON waarom de KNJV wél welkom is.
Jan Henk

Gebruikersavatar
Wilster
Vogelaar
Vogelaar
Berichten: 191
Lid geworden op: 03 mei 2003, 23:00
Contacteer:

Re: Een open brief van de Vogelwacht Uden over de aanwezigheid van plezierjagers c.s. op de Landelijke Dag.

Bericht door Wilster » 20 nov 2018, 18:27

Vreemd, als ik er op klik kom ik wel op de juiste plek.
Hoe dan ook ik heb de tekst hierboven gewoon van die pagina gekopieerd.
En ja, die info klopt echt .....
Arjo

Plaats reactie