Pagina 1 van 1

Re: Rubriek 1e waarneming/1e zang online

Geplaatst: 21 feb 2014, 23:16
door jhvenema
Hallo,

Wat is precies de bedoeling op dit moment met de rubriek eerste waarneming?

De door leden doorgegeven eerste waarnemingen, dus een soort onderlinge competitie tussen leden (die het doorgeven), of de op waarneming.nl weergegeven (eerste) waarnemingen, dus de 'daadwerkelijke' eerste waarneming met meer waarde voor de fenologie?

Een snelle blik op waarneming.nl leert mij dat beide vaak niet overeenkomen in 2014 tot dusverre.
Wat betreft de waarde van deze rubriek (fenologie) zou ik ervoor kiezen om de daadwerkelijke eerste waarneming (volgens waarneming.nl) voor onze provincie hier weer te geven.

Deze zijn voor 2014:

Kleine Mantelmeeuw: http://waarneming.nl/waarneming/view/80945236
Bruine Kiekendief: http://waarneming.nl/waarneming/view/81164645
Grutto: http://waarneming.nl/waarneming/view/81814946
Kemphaan: http://waarneming.nl/waarneming/view/81117642
Watersnip: http://waarneming.nl/waarneming/view/80893999
Veldleeuwerik: http://waarneming.nl/waarneming/view/80886590
Roodborsttapuit: http://waarneming.nl/waarneming/view/80893643
Boomleeuwerik: http://waarneming.nl/waarneming/view/81363244

Verder zou ik de Tjif Tjaf van deze lijst afvoeren. Het is al langere tijd bekend dat in steden meerdere TT overwinteren. Andere meningen zijn ook welkom.

Groet Jan Henk.

Re: Rubriek 1e waarneming/1e zang online

Geplaatst: 22 feb 2014, 00:06
door meeuwiss
Vroeger had Avifauna Groningen een eigen waarnemingenrubriek. Eerste waarnemingen en 1ste zang werden ook vetgedrukt in deze rubriek geplaatst. Henk zocht dan regelmatig naar eerste meldingen en plaatste die in de eerste waarnemingen/zangrubriek.
Als je nu waarnemingen gaat opnemen in genoemde rubriek verander je, naar mijn mening, ook de methodiek. Het aantal waarnemers neemt, ongevraagd, aanzienlijk toe.

De waarde van eerste waarnemingen heb ik altijd maar betrekkelijk gevonden. Waarnemingen aan overwinteraars (Tjiftjaf, Veldleeuwerik, Roodborsttapuit, Watersnip, Grutto etc.) worden op een hoop gegooid met terugkerende zomervogels.
De 1ste zang waarnemingen, mits goed ingevoerd, lijken mij een veel betere maat.

Groet
Guido

Re: Rubriek 1e waarneming/1e zang online

Geplaatst: 22 feb 2014, 10:52
door jhvenema
Ik zie bij waarneming.nl onder soorten wel fenologie staan maar dit kan niet uitgesplitst worden per provincie voor zover ik het kan beoordelen. Wellicht iets waar de beheerders van waarneming.nl verder aan kunnen werken?
JH.